Pogorszenie koniunktury, nastroje przedsiębiorców i konsumentów pesymistyczne w IV kwartale 2020 r.

Pogorszenie koniunktury, nastroje przedsiębiorców i konsumentów pesymistyczne w IV kwartale 2020 r.
Fot. stock.adobe.com/Trifonenko Ivan
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Analiza zarówno kwartalnych, jak i rocznych zmian wartości wskaźników koniunktury w poszczególnych branżach wskazuje na to, iż koniunktura w polskiej gospodarce w IV kw. pogarsza się - wynika z badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Nastroje przedsiębiorców i konsumentów pozostają pesymistyczne.

Wartość barometru IRG SGH (BARIRG5) w IV kwartale 2020 r. wynosi -24,2 pkt., o 5,8 pkt. mniej niż w III kwartale b.r.

Autorzy badania wskazują, że wszystkie składowe barometru, poza wskaźnikiem koniunktury w sektorze bankowym, zmniejszyły się, a ich wartości pozostały ujemne i należą do najniższych w historii badań koniunktury w IRG.

Największy wpływ na kwartalny spadek barometru miały zmiany wskaźnika koniunktury w handlu oraz kondycji gospodarstw domowych.

„Łącznie spowodowały one spadek wartości barometru o 5,4 pkt. Spadki wartości wskaźnika koniunktury w przemyśle przetwórczym i budownictwie przełożyły się na spadek wartości barometru o dalsze 2,1 pkt.” – napisano w komentarzu.

„Natomiast wzrost wartości wskaźnika koniunktury w sektorze bankowym zmniejszył spadek wartości barometru o 1,7 pkt. W ocenach producentów i konsumentów stan gospodarki bardzo się pogorszył” – dodano.

Wartość barometru spadła po raz dziewiąty z rzędu

Jak wynika z badania, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wartość barometru spadła po raz dziewiąty z rzędu, tym razem o 17,5 pkt.

„Spadki w skali roku odnotowano dla wszystkich badanych sektorów. Największe miały miejsce dla gospodarstw domowych, o 31,2 pkt., oraz w sektorze bankowym, o 23,6 pkt. Łącznie spowodowały one spadek wartości barometru o ponad 13 pkt. Spadki wartości wskaźnika koniunktury w budownictwie oraz handlu były zbliżone, wyniosły odpowiednio 11,9 oraz 11,1 pkt. i wniosły kolejne 3,3 pkt. do spadku wartości barometru” – napisano.

„Najmniejszy roczny spadek wartości wskaźnika miał miejsce w przemyśle przetwórczym. Wyniósł on 6,7 pkt., powodując spadek wartości barometru o 1,9 pkt.” – dodano.

Nastroje przedsiębiorców i konsumentów pozostają pesymistyczne

Autorzy raportu podkreślają, że nastroje przedsiębiorców i konsumentów pozostają pesymistyczne.

„Działania przedsiębiorców podjęte w III kwartale w celu odrobienia strat poniesionych podczas lockdownu gospodarki zderzyły się z nawrotem pandemii. W rezultacie utrzymuje się niepewność, a nastroje przedsiębiorców i konsumentów są pesymistyczne. Brak wyraźnych perspektyw wsparcia ze strony władz pogłębia te nastroje” – napisano.

Źródło: PAP BIZNES