Nastroje konsumentów po załamaniu odbiły w górę w III kw.

Nastroje konsumentów po załamaniu odbiły w górę w III kw.
Fot. stock.adobe.com/ABC Vector
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Po załamaniu w II kwartale, nastroje konsumentów odbiły się w III kwartale - wynika z badania IRG SGH.
#IRGSGH: polepszeniu uległy oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego #NastrojeKonsumentów @SGHWarsaw

Wartość wskaźnika kondycji gospodarstw domowych (IRGKGD) wzrosła o 24,3 pkt do wysokości -25,9 pkt. Nastroje konsumentów są jednak nadal gorsze niż przed wybuchem kryzysu COVID-19.

Mniejsze obawy o utratę pracy

Z badania wynika, że zmniejszyły się obawy o utratę pracy. Wartość salda odpowiedzi na pytanie: „Jak zmieni się, Państwa zdaniem, bezrobocie w Polsce w następnych 12 miesiącach” obniżyła się o 32 pkt. Nadal jednak pozostaje na wysokim poziomie (46,6 pkt), wciąż bowiem większość (ponad 72 proc.) badanych obawia się wzrostu bezrobocia w kraju (91,2 proc. w II kwartale, 25,4 proc. przed rokiem).

Sytuacja na rynku pracy daleka od stabilizacji

„Poprawa opinii gospodarstw domowych nt. przyszłego bezrobocia może przełożyć się na wzrost wydatków konsumpcyjnych. Sytuacja na rynku pracy daleka jest jednak od stabilizacji. Reaguje on z opóźnieniem na zmiany w gospodarce. Kryzys na rynku pracy nadejdzie najprawdopodobniej wraz z wygaśnięciem programów pomocowych i okresów ochronnych” – napisano w komentarzu do badania.

Lepsze oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego

Autorzy badania podają, że polepszeniu uległy oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego. Wartość salda zwiększyła się o 24,3 pkt. Odsetek gospodarstw, które spodziewają się pogorszenia ich sytuacji finansowej, zmalał z 65,5 proc. w II kwartale do 42,7 proc. obecnie, zaś odsetek gospodarstw, które przewidują jej poprawę, wzrósł z 10,3 proc. do ponad 24 proc.

Czytaj także: Poprawa koniunktury w III kw. 2020 roku, ale nastroje przedsiębiorców i konsumentów wciąż pesymistyczne >>>

Z badania wynika, że obecnie 55,8 proc. gospodarstw domowych jest zdania, że ceny znacznie wzrosły w ciągu kwartału (55,7 proc. w II kwartale, 52,9 proc. przed rokiem).

Źródło: PAP BIZNES