Wskaźnik koniunktury w budownictwie w IV kw. 2018 r. w dół

Wskaźnik koniunktury w budownictwie w IV kw. 2018 r. w dół
Fot. stock.adobe.com/chaiyapruek
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wskaźnik koniunktury w budownictwie IRG SGH spadł o 4,6 pkt kw/kw i wyniósł -2 pkt w IV kw. 2018 r. (wobec 24 pkt w poprzednim kwartale) i spadł o 10 pkt r/r, poinformował Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH).

Wskaźnik koniunktury w budownictwie IRG SGH spadł o 4,6 pkt kw/kw #budownictwo

„W IV kwartale 2018 roku ogólny wskaźnik koniunktury w budownictwie (IRGCON) przyjął wartość niższą o 26 punktów w porównaniu do poprzedniego kwartału i niższą o 10 punktów w porównaniu do IV kwartału ubiegłego roku. Obecna wartość trendu jest mniejsza niż rok temu o 5 punktów, obserwujemy więc wyraźne pogorszenie koniunktury w budownictwie” – czytamy w komunikacie.

Bieżący kwartał jest kolejnym okresem gorszej sytuacji firm prywatnych niż przedsiębiorstw publicznych. Podobnie jak w poprzednim kwartale najwyższe wskaźniki występują w grupie przedsiębiorstw państwowych, podkreślił Instytut.

„Szczególnie duży spadek wskaźnika koniunktury w stosunku do IV kwartału 2017 występuje w grupie zakładów wykonujących prace związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41). W obecnym kwartale wskaźnik jest ujemny i wynosi -4,4 wobec wysokiej, dodatniej wartości 20,7 sprzed roku” – czytamy dalej.

W porównaniu do IV kwartału ubiegłego roku saldo produkcji w sektorze prywatnym zwiększyło się o 18 punktów, w publicznym natomiast nastąpił spadek o 16 punktów. Trend produkcji maleje od początku bieżącego roku.

Ceny usług budowlanych w górę

„Od połowy 2016 roku trend cen usług budowlanych jest rosnący. Obecnie znaczne podwyżki cen mają miejsce zarówno w dużych, jak i mniejszych zakładach, zarówno w sektorze publicznym, jak prywatnym” – wskazano także w komunikacie.

Instytut zwrócił też uwagę, że trudności z zatrudnieniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach nie ustępują. Obecnie 63% zakładów często lub bardzo często boryka się z problemem znalezienia pracowników o wysokich kwalifikacjach, a częste lub bardzo częste trudności ze znalezieniem pracowników o niskich kwalifikacjach występują w 59% zakładów.

„Wysokie ceny surowców i materiałów nadal są główną barierą, wskazaną przez 50,8% zakładów budowlanych (w poprzednim kwartale 49,7%). Drugą barierą ponownie są nadmierne obciążenia podatkowe, jednak obecnie wskazane przez 41,1% zakładów, czyli o 6,5 punktów procentowych mniej niż w poprzednim kwartale. Obie bariery są bardziej dotkliwe dla firm prywatnych niż dla przedsiębiorstw publicznych – w przypadku cen surowców i materiałów różnica wynosi aż 16 punktów, w przypadku podatków 2 punkty. Popyt nie jest już problemem ograniczającym aktywność zakładów budowlanych – na barierę popytu wskazuje tylko 10% zakładów” – napisano też w materiale.

Zakłady budowlane oceniają sytuację we własnej branży gorzej niż sytuację w całej gospodarce. Trend ocen budownictwa maleje w znacznie szybszym tempie niż trend ocen gospodarki, podsumował Instytut.

Źródło: ISBnews