Dyrektywa CRD IV / CRR

Flagi UE przed Parlamentem Europejskim
Prawo i regulacje

CRR i CRD: Pakiet bankowy bliżej końca

Prace nad pakietem bankowym czyli zmianami w CRR i CRD zmierzają ku końcowi na poziomie Rady i Parlamentu. Stanowisko Rady uwzględni zapewne postulat wydłużenia stosowania przepisów przejściowych w zakresie odliczania od wartości Tier I ubytku wartości obligacji skarbowych i łagodniejszego traktowania ekspozycji w obligacje w walucie innej niż krajowa, pisze Piotr Gałązka, adwokat, ekspert ds. UE, Dyrektor Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli.

CZYTAJ WIĘCEJ
Napis bank na budynku
Cyberbezpieczeństwo | Prawo i regulacje

ZBP na rzecz stosowania w praktyce zasady proporcjonalności w przepisach ostrożnościowych obowiązujących banki

Związek Banków Polskich we współpracy z kilkoma związkami banków z krajów Unii Europejskiej, w tym ze Związkiem Banków Niemieckich, Związkiem Banków Austriackich, Związkiem Banków Włoskich, a także asocjacjami bankowymi z Luksemburga, Słowenii, Chorwacji i Słowacji prowadzi intensywne prace zmierzające do szerszego zastosowania w praktyce zasady proporcjonalności w przepisach ostrożnościowych dotyczących banków, zwłaszcza w pakiecie CRD/CRR, czytamy w informacji zamieszczonej na stronie ZBP.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/03

Temat numeru | ANALITYKA BANKOWA | CENNIEJSZE NIŻ ZŁOTO

Do niedawna najcenniejsze zasoby banków spoczywały bezpiecznie w pilnie strzeżonych skarbcach. Cyfryzacja gospodarki i rosnące znaczenie informacji we współczesnym biznesie sprawiają, że coraz większej wartości nabierają aktywa zgromadzone na bankowych serwerach bądź w chmurze obliczeniowej. Nieprzypadkowo to właśnie dane coraz częściej określane są mianem waluty XXI wieku…

CZYTAJ WIĘCEJ
giełda, koronawirus, krach
Firma

Komisja Europejska przedstawiła pakiet naprawczy dla rynków kapitałowych

W miniony piątek, 24 lipca Komisja Europejska opublikowała projekty zmian w: Rozporządzeniu PE i Rady 2017/2402 (dalej rozporządzenie o sekurytyzacji), Rozporządzeniu PE i Rady 575/2013 (dalej rozporządzenie CRR), Dyrektywie PE i Rady 2014/65/UE (dalej MIFID II), w Rozporządzeniu PE i Rady 2017/1129 (dalej rozporządzenie prospektowe), pisze Agnieszka Wicha, starszy specjalista w Zespole Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych w Związku Banków Polskich.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bank
Gospodarka

Komisja Europejska proponuje zmiany w rozporządzeniu CRR co ułatwi kredytowanie w dobie COVID-19

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Komisja Europejska opublikowała z końcem kwietnia projekt zmian w rozporządzeniu CRR w związku z potrzebą przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii koronawirusa i ułatwienia finansowania potrzeb konsumentów i przedsiębiorców, pisze Piotr Gałązka, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, pełniący funkcję dyrektora Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli.

CZYTAJ WIĘCEJ
koronawirus pieniądze dolary
Gospodarka

Amerykańskie banki zmuszone do tworzenia rezerw na potencjalne straty, także wynikłe z COVID-19

W 2016 roku amerykańska Rada ds. Standardów Rachunkowości Finansowej ( FASB ) zarekomendowała bankom uwzględnianie bieżących oczekiwanych strat kredytowych i tworzenia na nie rezerw. Standard CECL koncentruje się na szacowaniu oczekiwanych strat w całym okresie kredytowania, podczas gdy dotychczasowy standard opierał się na stratach już poniesionych. Tymczasem nie wiadomo jak ocenić wielkość przyszłych strat poniesionych przez banki w wyniku pandemii koronawirusa.

CZYTAJ WIĘCEJ
Siedziba Komisji Europejskiej
Gospodarka

Komisja Europejska proponuje korzystne zmiany dla klientów banków dotkniętych skutkami COVID-19

Komisja Europejska zapowiedziała pilne przygotowanie zmian legislacyjnych w przepisach rozporządzenia o wymogach kapitałowych (CRR) w celu zapewnienia ułatwień dla sektora bankowego. Rada UE (ECOFIN) kierunkowo zaprobowała te prace, pisze Piotr Gałązka, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, pełniący funkcję dyrektora Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów | Raporty | Rynek pracy

Brak kobiet w zarządach banków i firm inwestycyjnych to nadal problem. EBA wzywa do podjęcia działań

3 lutego 2020 r. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego opublikował raport „EBA Report on the benchmarking of diversity practices at European Union level under article 91(11) of Directive 2013/36/EU”. Z raportu wynika, opierając się na danych z 2018 r., że nadal spora część instytucji finansowych (ok. 42%), w tym banków i firm inwestycyjnych nie wprowadziła polityki różnorodności (diversity policy).

CZYTAJ WIĘCEJ
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Bankowość spółdzielcza

Bankowość spółdzielcza: jak fundusze udziałowe postrzega nadzorca?

W grudniu 2016 roku ówczesny Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Wojciech Kwaśniak skierował do banków zrzeszonych, Krakowskiego Banku Spółdzielczego, Banku Spółdzielczego w Brodnicy oraz Spółdzielni Systemów Ochrony stanowisko dotyczące listy instrumentów spełniających kryteria określone w rozporządzeniu CRR dla funduszy własnych podstawowych Tier 1 opublikowanej przez EBA – European Banking Autority.

CZYTAJ WIĘCEJ
Młotek sędziowski na tle flagi europejskiej
Prawo i regulacje

Unia bankowa coraz bliżej, do kapitałowej jeszcze daleko

Komisja Europejska ogłosiła pod koniec listopada dwa raporty dotyczące postępów w zakresie działań instytucji Unii Europejskiej mających na celu ukończenie unii bankowej oraz rozwój unii rynków kapitałowych. W ramach raportu na temat unii bankowej najistotniejszym i najbardziej konkretnym materiałem jest analiza sytuacji dotyczącej kredytów zagrożonych (non-performing loans, NPL) w Unii i w poszczególnych państwach członkowskich

CZYTAJ WIĘCEJ
Z rynku finansowego

Nowe obciążenia dla banków: Prezes ZBP apeluje o umiar i rozwagę

160129.zbp.01.400x232– Atmosfera wokół instytucji zaufania publicznego, jakimi są banki, nie może być kształtowana w taki sposób, który w ostatecznym rozrachunku prowadzi do podejmowania destabilizujących decyzji – tymi słowami prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz odniósł się do podejmowanych w ostatnim czasie posunięć legislacyjnych, mających za cel zwiększenie obowiązkowych obciążeń finansowych dla sektora bankowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły

Od Big Data do wielości regulacji

zbp.01.400x155„Big i BIK Data w bankowości” – pod takim, nieco prowokacyjnym tytułem przebiegała kolejna część Kongresu Ryzyka Bankowego. Jak nietrudno się zorientować, osią dyskusji było wykorzystanie bogatych zbiorów danych gromadzonych we współczesnej gospodarce do oceny zdolności kredytowej – i kwestia, w jakim stopniu optymalnie łączyć informacje uzyskane ze zbiorów Big Data (w tym również portali społecznościowych) z danymi gromadzonymi w sposób tradycyjny w Biurze Informacji Kredytowej celem pogłębienia takiej analizy.

CZYTAJ WIĘCEJ
Technologie i innowacje

Zwiększyć bezpieczeństwo, ograniczyć biurokrację, wspólnie inwestować w systemy IT

150914.flbs.01.400x200Pośród wszystkich wyzwań i szans dla bankowości spółdzielczej bez wątpienia na pierwszym miejscu plasują się zmiany regulacyjne, wywołane implementacją pakietu CRD IV/CRR, z systemem ochrony instytucjonalnej na czele. Nic dziwnego, ze właśnie tym, jakże kluczowym dylematom poświęcony był ostatni panel pierwszego dnia Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2015, zatytułowany: „Model organizacyjny i biznesowy – granice autonomii biznesowej i organizacyjnej BS, budowa pożądanego modelu biznesowego w BS, możliwości realokacji zasobów w zrzeszeniach w celu podniesienia efektywności działania bankowości spółdzielczej”.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2