ZBP na rzecz stosowania w praktyce zasady proporcjonalności w przepisach ostrożnościowych obowiązujących banki

ZBP na rzecz stosowania w praktyce zasady proporcjonalności w przepisach ostrożnościowych obowiązujących banki
Fot. stock.adobe.com/bluedesign
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Związek Banków Polskich we współpracy z kilkoma związkami banków z krajów Unii Europejskiej, w tym ze Związkiem Banków Niemieckich, Związkiem Banków Austriackich, Związkiem Banków Włoskich, a także asocjacjami bankowymi z Luksemburga, Słowenii, Chorwacji i Słowacji prowadzi intensywne prace zmierzające do szerszego zastosowania w praktyce zasady proporcjonalności w przepisach ostrożnościowych dotyczących banków, zwłaszcza w pakiecie CRD/CRR, czytamy w informacji zamieszczonej na stronie ZBP.

Te prace są prowadzone od kilku już lat, m.in. w kontakcie z przedstawicielami regulatorów z Unii Europejskiej, jednak w połowie 2021 r. nabierają one większego tempa w związku z zapowiadanym przygotowaniem przez Komisję Europejską nowych zmian w pakiecie CRD/CRR stanowiących implementację w Unii Europejskiej zapisów finalnej wersji Bazylei III.

Zasada proporcjonalności stanowi jedną z fundamentalnych zasad Unii Europejskiej i polegać ma na dostosowaniu skali obowiązujących regulacji do skali działania podmiotów, które mają je stosować.

Regulacje powinny być dostosowane do skali i złożoności działalności prowadzonej przez poszczególne kategorie podmiotów regulowanych

Chodzi o to, żeby małe podmioty nie były obciążane obowiązkami regulacyjnymi w niewspółmiernie dużym stopniu w stosunku do rozmiarów ich działalności i tym samym nie znajdowały się one w pozycji znacznie mniej konkurencyjnej niż większe podmioty. Ograniczona skala i złożoność działania mniejszych podmiotów powinna uzasadniać mniejszą ilość regulacji nakładanych na te podmioty w stosunku do wymogów stawianych największym podmiotom.

Czytaj także: EBA o proporcjonalności w sprawozdawczości nadzorczej banków

Warto też podkreślić, że mniejsze podmioty generują mniejsze ryzyko systemowe z punktu widzenia stabilności całej gospodarki, zatem nie ma uzasadnienia dla stosowania całkowicie takich samych regulacji dla wszystkich podmiotów regulowanych.

Stąd regulacje powinny być dostosowane do skali i złożoności działalności prowadzonej przez poszczególne kategorie podmiotów regulowanych.

We wspólnym dokumencie przygotowanym przez wymienione asocjacje krajowe banków z UE wymieniono kilkanaście kluczowych propozycji zmian regulacyjnych, które powinny w bardziej adekwatny sposób dostosować regulacje bankowe do skali działania banków i uczynić stosowanie zasady proporcjonalności bardziej praktycznym.

Propozycje uproszczeń regulacji dla małych (niekiedy także średnich) banków dotyczą sześciu ‒ fundamentalnych dla banków ‒ kwestii, takich jak:

    Definicja małej i nie złożonej instytucji kredytowej,

    Wymogów sprawozdawczych,

    Stosowanych metod oceny wartości zabezpieczeń hipotecznych,

    Ujawnień,

    Zasad polityki wynagrodzeń,

    Zasad procesu przeglądu i oceny nadzorczej.

Czytaj także: EBA: 25 rekomendacji dotyczących kosztów raportowania, obniżenia kosztów nadzorczych

Po wypracowaniu wspólnego stanowiska asocjacje bankowe przedstawiają razem na spotkaniach z przedstawicielami Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i attaché krajów członkowskich przy UE swoje postulaty i propozycje.

Ten proces uległ obecnie szczególnemu przyspieszeniu w związku ze zbliżającym się terminem wspomnianego opublikowania projektu kolejnych zmian w pakiecie CRD/CRR przez Komisję Europejską.

Mamy nadzieję, że dobre przygotowanie i skoordynowane działania wybranych krajowych związków bankowych pozwolą na osiągnięcie lepszych wyników w zakresie stosowania zasady proporcjonalności w obszarze regulacji bankowych.

Niech pewną jaskółką nadziei będzie opublikowany ostatnio raport Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) dotyczący stosowania zasady proporcjonalności w zakresie sprawozdawczości bankowej, który wskazuje na potrzebę i kierunki szerszego stosowania tej zasady w najbliższych latach.

Związek Banków Polskich

Źródło: aleBank.pl