Bazylea III

mężczyzna trzymajacy w dłoni wirtualny bank, ikony finansowe
ESG

Deloitte Financial Markets Regulatory Outlook 2024: dla banków ten rok pod znakiem natężonego nadzoru regulacyjnego

W 2024 r. firmy z branży finansowej nadal będą funkcjonowały w środowisku trudnych warunków rynkowych, jakie towarzyszyły im przez ostatnich kilka lat. Mimo spadku inflacji i wyhamowania wzrostu stóp procentowych, oba te czynniki w dalszym ciągu negatywnie wpływają na aktywność gospodarczą. Jak wynika z raportu firmy doradczej Deloitte Financial Markets Regulatory Outlook 2024, firmy będą również musiały sprostać nowym wymogom regulacyjnym dotyczących ESG oraz zintensyfikować działania w kierunku zrównoważonych finansów.

CZYTAJ WIĘCEJ
Ewa Kaczyńska, Senior Manager, Consulting, Risk Advisory, Deloitte.
Komentarze ekspertów

CRR 3 – co czeka banki w 2025 roku?

1 stycznia 2025 roku wejdą w życie przepisy zmieniające Rozporządzenie nr 575/2013 oraz Dyrektywę 2013/36/UE, czyli tzw. CRR 3 i CRD 6. Nowe przepisy mają na celu pełne wdrożenie do prawodawstwa Unii Europejskiej standardów międzynarodowych uzgodnionych przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, w szczególności tzw. „reformy Bazylea III” – komentarz Ewa Kaczyńska, Senior Manager, Consulting, Risk Advisory, Deloitte.

CZYTAJ WIĘCEJ
Flagi UE przed Parlamentem Europejskim
Prawo i regulacje

CRR i CRD: Pakiet bankowy bliżej końca

Prace nad pakietem bankowym czyli zmianami w CRR i CRD zmierzają ku końcowi na poziomie Rady i Parlamentu. Stanowisko Rady uwzględni zapewne postulat wydłużenia stosowania przepisów przejściowych w zakresie odliczania od wartości Tier I ubytku wartości obligacji skarbowych i łagodniejszego traktowania ekspozycji w obligacje w walucie innej niż krajowa, pisze Piotr Gałązka, adwokat, ekspert ds. UE, Dyrektor Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli.

CZYTAJ WIĘCEJ
Szyld banku
Gospodarka | Prawo i regulacje | Z rynku finansowego

Bazylea III: banki będą bardziej odporne na wstrząsy gospodarcze

Komisja Europejska przyjęła nowelizację unijnych przepisów bankowych: rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych i dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych, dzięki którym banki mają stać się bardziej odporne na potencjalne przyszłe wstrząsy gospodarcze, a jednocześnie – przyczynić się do odbudowy Europy po pandemii COVID-19 i transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu, poinformowała Komisja.

CZYTAJ WIĘCEJ
Adam Glapiński
Gospodarka | Prawo i regulacje | Z rynku finansowego

Bazylea III: prezes NBP podpisał list z poparciem pełnego przyjęcia w UE zapisów pakietu

Prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński podpisał list skierowany do Komisji Europejskiej (KE) przez prezesów europejskich banków centralnych i szefów urzędów nadzoru z 20 krajów Unii Europejskiej, w którym apelują oni o pełne i spójne przyjęcie w UE zapisów pakietu Bazylea III odnoszących się do wymogów kapitałowych wobec banków, podał NBP.

CZYTAJ WIĘCEJ
Napis bank na budynku
Cyberbezpieczeństwo | Prawo i regulacje

ZBP na rzecz stosowania w praktyce zasady proporcjonalności w przepisach ostrożnościowych obowiązujących banki

Związek Banków Polskich we współpracy z kilkoma związkami banków z krajów Unii Europejskiej, w tym ze Związkiem Banków Niemieckich, Związkiem Banków Austriackich, Związkiem Banków Włoskich, a także asocjacjami bankowymi z Luksemburga, Słowenii, Chorwacji i Słowacji prowadzi intensywne prace zmierzające do szerszego zastosowania w praktyce zasady proporcjonalności w przepisach ostrożnościowych dotyczących banków, zwłaszcza w pakiecie CRD/CRR, czytamy w informacji zamieszczonej na stronie ZBP.

CZYTAJ WIĘCEJ
bazylea 3
Gospodarka | Prawo i regulacje

Komitet Bazylejski: w czasie pandemii koronawirusa banki mają wspierać gospodarkę, a nie wprowadzać nowe przepisy

Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego oraz Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowały w piątek (27.03.) stanowiska w przedmiocie odpowiednio terminów wdrożenia pakietu Bazylea III oraz interpretacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w odniesieniu do aktualnej wyjątkowej sytuacji walki z koronawirusem na całym świecie ‒ pisze Piotr Gałązka, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, pełniący funkcję dyrektora Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2015/10

Rynek finansowy: Współpraca banków spółdzielczych z regionalnymi funduszami poręczeniowymi wzmocnieniem bezpieczeństwa gospodarczego kraju

nbs.2015.10.foto.012.a.400xBanki spółdzielcze są szczególnymi podmiotami bankowymi. Instytucjami, które z jednej strony mają prawny status banku, czyli instytucji zaufania publicznego uprawnionej między innymi do przyjmowania depozytów oraz zarządzania nimi, z drugiej jednak – instytucjami mającymi co do zasady znaczące ograniczenie rozmiarów działalności tak w zakresie przedmiotowym, jak i terytorialnym.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2015/05

Monitor spółdzielczy – maj 2015

BGŻ… BNP PARIBAS. NARODOWY CHAMPION?
Bank BGŻ ma najkorzystniejsze dla rolników warunki cenowe kredytów preferencyjnych – wynika z informacji ARiMR. Dzięki wygranej w konkursie ofert BGŻ uzyskał 900 mln zł, tj. 60 proc. przyznanego ogółem limitu dopłat. Bank zaproponował, aby rolnik nie ponosił żadnych opłat za udzielenie kredytu, natomiast marżę wycenił na 2,48 proc. Oferty cenowe są dostępne na stronie internetowej ARiMR i każdy rolnik może zapoznać się z nimi, aby wybrać najlepszy dla siebie bank.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2015/03

Zagranica: Fuzje i przejęcia w cieniu kryzysu

bank.2015.03.foto.163.150xBilion rubli strat przyniesie rosyjski sektor bankowy w tym roku – szacuje agencja ratingowa Moody’s przy stałym wzroście procentowego udziału złych długów i ciągłych problemach z płynnością. Zarówno przedstawiciele rządu, jak i Centralnego Banku Rosji (CBR) twierdzą zgodnie, że konsekwencje obecnego kryzysu będą odczuwalne przez następną dekadę. W dodatku nieuchronnie wydaje się zbliżać kryzys długu publicznego oraz dalszy wzrost inflacji. Nie pozostanie to bez wpływu na sektor, w którym jak ostrzegają ekonomiści co piąty bank może zakończyć swą działalność upadłością, a fuzji i przejęć będzie zdecydowanie więcej.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse osobiste | Nieruchomości

Czy warto jeść tę żabę? Propozycje KNF dla frankowiczów

knf.01.400x237Styczniowa decyzja Narodowego Banku Szwajcarii o uwolnieniu kursu franka największy odzew zyskała… nad Wisłą. Przedstawiciele rządu, sektora finansowego, parlamentarzyści, organizacje ochrony konsumentów a także najzwyklejsi populiści – praktycznie każde z liczących się w kraju środowisk przedstawiło swoją koncepcję jak ulżyć kredytobiorcom hipotecznym, którzy to właśnie we franku szwajcarskim zaciągnęli swoje zobowiązania. W tym gronie nie mogło, rzecz jasna, zabraknąć przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Andrzeja Jakubiaka.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2