Monitor spółdzielczy – maj 2015

Monitor spółdzielczy – maj 2015
Fot. ArchMen/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
BGŻ... BNP PARIBAS. NARODOWY CHAMPION? Bank BGŻ ma najkorzystniejsze dla rolników warunki cenowe kredytów preferencyjnych - wynika z informacji ARiMR. Dzięki wygranej w konkursie ofert BGŻ uzyskał 900 mln zł, tj. 60 proc. przyznanego ogółem limitu dopłat. Bank zaproponował, aby rolnik nie ponosił żadnych opłat za udzielenie kredytu, natomiast marżę wycenił na 2,48 proc. Oferty cenowe są dostępne na stronie internetowej ARiMR i każdy rolnik może zapoznać się z nimi, aby wybrać najlepszy dla siebie bank.

ARIMR: NOWE LIMITY DOPŁAT

ARiMR udostępniła bankom dodatkowe 20 mln zł dofinansowania do częściowej spłaty kapitału kredytów inwestycyjnych udzielanych w 2015 r. (linia kredytowa o symbolu MRcsk). Łączna kwota środków na tę formę dopłat wyniesie 50 mln zł. Rolnicy mogą ubiegać się o kredyty z linii MRcsk w bankach grupy BPS, zrzeszeniu SGB-Banku, Krakowskim Banku Spółdzielczym, BGŻ i Pekao. Limity są dostępne na internetowej platformie PA. Przypomnijmy: od 1 kwietnia br. rolnicy mogą korzystać z trzech preferencyjnych linii kredytowych: MRcsk (częściowa spłata kapitału) oraz K01 i K02 (na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych dotkniętych klęskami żywiołowymi). Agencja dopłaci do oprocentowania tzw. kredytów klęskowych 16,12 mln zł przy akcji kredytowej na poziomie 1 mld zł.

BAZYLEA III W USTAWIE

Projekt ustawy zmieniający model organizacji sektora banków spółdzielczych został skierowany do drugiego czytania w Sejmie RP. Wcześniej sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu, uwzględniając postulowane zmiany z jednym wyłączeniem dotyczącym usunięcia zapisu odnoszącego się do kadencyjności zarządu (art. 12a). W obecnej wersji projekt przewiduje mniejsze, niż chciał rząd, obciążenia sektora z tytułu opłaty rocznej na rzecz BFG. Uczestnicy systemu ochrony instytucjonalnej będą wpłacać 50 proc. opłaty rocznej na rzecz BFG, zaś 50 proc. na rzecz funduszu pomocowego IPS. Banki spółdzielcze zostaną zobowiązane do dostosowania swoich statutów do przepisów ustawy w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

NBP Z WYNIKIEM ZERO

Narodowy Bank Polski nie zasili w 2015 r. budżetu państwa – poinformował prezes NBP Marek Belka. Bank centralny, podobnie jak rok wcześniej, odnotował w bilansie wynik zerowy. Przepisy stanowią, że 95 proc. zysku NBP trafia do Skarbu Państwa.

EMIGRACJA ZA PIENIĄDZEM

Raport firmy Work Service wskazuje, że 20,7 proc. Polaków, tj. co piąty rozważa emigrację zarobkową, a 6,4 proc. zdecydowanie planuje wyjazd, co przekłada się na 1,275 mln osób. Wśród rozważających emigrację dominują osoby poniżej 35 roku życia (63 proc.). Jako główny powód emigracji Polacy wskazują wyższe zarobki (78 proc.), wyższy standard życia (44 proc.), większe perspektywy rozwoju zawodowego (37 proc.), brak odpowiedniej pracy w kraju (37 proc.). Wśród państw docelowych pierwsze miejsce zajmuje Wielka Brytania (27 proc.), drugie Niemcy (26 proc.), a trzecie Norwegia (11 proc.). Polska jest również celem dla migracji zarobkowej, największą grupę imigrantów zarobkowych stanowią Ukraińcy.

POŻEGNANIE Z BTE

Związek Banków Polskich wystąpił z wnioskiem do Ministerstwa Sprawiedliwoś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI