KNF o polityce dywidendowej dla banków spółdzielczych

KNF o polityce dywidendowej  dla banków spółdzielczych
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komentarz dr Mariusza Zygierewicza dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnyego Związku Banków Polskich

#MariuszZygierewicz, #ZBP: Z pewnością pozytywnie należy ocenić możliwość wypłaty dywidendy w części nie przekraczającej 10% zysków przez te banki spółdzielcze, które mają wysoką ocenę #BION, ale nie spełniają wszystkich wymogów kapitałowych w pełnej wysokości #KNF

Dobre i mniej dobre informacje

Komisja Nadzoru Finansowego określiła swoje stanowisko w sprawie polityki dywidendowej KNF dla banków spółdzielczych na 2018 r. W tym roku zostało ono wydane odrębnie od opublikowanych wcześniej rekomendacji dla banków komercyjnych. Nietrudno przewidzieć, iż dokument zawiera zarówno pozytywne, jak i gorsze informacje dla banków spółdzielczych.

Negatywnie należy ocenić fakt, że zaprezentowane stanowisko zostało wydane tak późno i odnosi się wyłącznie do podziału zysku w bieżącym roku za 2017 r. Takie podejście powoduje utrzymywanie się braku stabilności zasad polityki dywidendowej.

Pozytywnie należy ocenić, że KNF zrezygnował z bufora „dywidendowego” w wysokości 4 pkt. proc. doliczanego do współczynnika wypłacalności, konsekwentnie określanego w stanowiskach nadzorcy za poprzednie lata.

Jego zachowanie w tym roku mogłoby być kwestionowane jako niezgodne z regulacjami unijnymi CRD/CRR. Z drugiej jednak strony dodano dodatkowy wymóg w wysokości 1,5 pkt. proc. jako dodatkowy narzut z art. 142 Prawa bankowego. Jeśli dodamy do tego nowo wprowadzony wymóg z tytułu bufora ryzyka systemowego na poziomie 3%, to w sumie ograniczenie w polityce dywidendowej wychodzi nawet nieco większe niż było ono w latach poprzednich.

Większe preferencje dla banków w IPS

Z pewnością pozytywnie należy ocenić możliwość wypłaty dywidendy w części nie przekraczającej 10% zysków przez te banki spółdzielcze, które mają wysoką ocenę BION, ale nie spełniają wszystkich wymogów kapitałowych w pełnej wysokości.

Być może ta zmiana nie jest duża, szczególnie w odniesieniu do tych banków, które mogą wypłacić dywidendę do wysokości 2% zysku i gdy nadal istnieje silne ograniczenie oceną BION, ale jest to ruch zdecydowanie w dobrym kierunku. Był on postulowany przez banki, aby przeciwdziałać zmniejszaniu się grona udziałowców banków spółdzielczych.

Należy mieć nadzieję, że w następnych latach te okienko będzie silniej otwarte. Zauważalne jest przy tym, że większe preferencje są określone dla banków należących do IPS niż do podmiotów pozostających poza tym systemem.

Komentarz ukazał się w styczniowym wydaniu miesięcznika Nowoczesny Bank Spółdzielczy