Rada Konsultacyjna Sektora Bankowości Spółdzielczej o wakacjach kredytowych i sytuacji sektora bankowego

Rada Konsultacyjna Sektora Bankowości Spółdzielczej o wakacjach kredytowych i sytuacji sektora bankowego
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W dniu 6 lipca br. odbyło się zdalne posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej, którego głównym tematem było przedstawienie Stanowiska Rady w związku z wprowadzaniem wakacji kredytowych oraz omówienie sytuacji sektora bankowego, w tym bankowości spółdzielczej.

W posiedzeniu Rady Konsultacyjnej wzięli udział przedstawiciele banków zrzeszających, systemów ochrony instytucjonalnej oraz ZBP i KZBS.

Podczas Rady Konsultacyjnej zapoznano uczestników posiedzenia z oceną sytuacji finansowej sektora bankowego w świetle trendów w gospodarce krajowej i europejskiej. Zwrócono szczególną uwagę na zagrożenia przed jakimi staje sektor bankowości spółdzielczej w związku z obecną sytuacją gospodarczą, wojną w Ukrainie oraz wzrostem inflacji.

Czytaj także: Stanowisko Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej dotyczące ustawy o pomocy kredytobiorcom i jej wpływu na stabilne funkcjonowanie banków spółdzielczych

W ramach informacji o podejmowanych działaniach przez sektor bankowości spółdzielczej w związku z wprowadzaniem wakacji kredytowych, członkowie Rady wypracowali stanowisko w tym zakresie. Stanowisko to postuluje wprowadzenie rozwiązań minimalizujących destrukcyjny wpływ przygotowywanych rozwiązań ustawowych w ramach pomocy kredytobiorcom.

Treść Stanowiska Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej w zakresie ustawy o pomocy kredytobiorcom i jej wpływu  na stabilne funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej z dnia 6 lipca 2022 r. stanowi załącznik do przedmiotowej informacji.

W ramach prowadzonej dyskusji zwracano uwagę na zagadnienia wymagające doprecyzowania, obejmujące aspekty regulacyjne, podatkowe i ostrożnościowe wpływające na stabilne funkcjonowanie banków.

Czytaj także: Informacja z posiedzenia Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających ZBP – 6 lipca 2022 r.

W kolejnym punkcie posiedzenia w ramach prowadzonych działań Krajowy Związek Banków Spółdzielczych przedstawił informacje o postępie prac nad kierunkowymi zmianami w Ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, jakie prowadzi z przedstawicielami sektora oraz UKNF.

Dodatkowo, poinformowano uczestników o prowadzonych pracach na poziomie KE w zakresie CRR oraz stanowisku sektora w zakresie dźwigni finansowej (art. 429a). Potwierdzono, że zgłoszone propozycje poprawek są istotne dla sektora bankowości spółdzielczej, dlatego też w dalszym procesie procedowania CRR na poziomie KE niezbędne jest aktywne włączenie się do rozmów z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego.

W ramach kolejnego omawianego punktu przedstawiono wnioski z tegorocznego Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2022 i przedstawiono założenia Forum Liderów Banków Spółdzielczych zaplanowane na 20 i 21 września 2022 roku.

Stanowisko Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej w zakresie ustawy o pomocy kredytobiorcom i jej wpływu  na stabilne funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej z dnia 6 lipca 2022 r. TUTAJ

Źródło: aleBank.pl