Brak kobiet w zarządach banków i firm inwestycyjnych to nadal problem. EBA wzywa do podjęcia działań

Brak kobiet w zarządach banków i firm inwestycyjnych to nadal problem. EBA wzywa do podjęcia działań
Fot. Stock.Adobe.com /Rawpixel.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
3 lutego 2020 r. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego opublikował raport "EBA Report on the benchmarking of diversity practices at European Union level under article 91(11) of Directive 2013/36/EU". Z raportu wynika, opierając się na danych z 2018 r., że nadal spora część instytucji finansowych (ok. 42%), w tym banków i firm inwestycyjnych nie wprowadziła polityki różnorodności (diversity policy).

#MichałNowakowski: Te instytucje, w których zapewniono różnorodność na poziomie zarządczym charakteryzowały się istotnie wyższym średnim zwrotem z kapitału #NierównościPłacowe #EBA #PolitykaRóżnorodności @FinregtechPL

Ponadto, w znacznej większości zarządów udział kobiet nadal utrzymuje się na relatywnie niskim poziomie, co przekłada się na brak różnorodności. W związku z powyższym EBA wzywa instytucje oraz państwa członkowskie do podjęcia dodatkowych środków mających na celu promocję tej różnorodności, w tym poprzez przyjęcie stosownej polityki. Co jeszcze wynika z raportu?

Wymóg posiadania polityki różnorodności wynika z art. 91 ust. 10 dyrektywy CRDIV, a w prawie bankowym z art. 9 ce (dla firm inwestycyjnych mamy par. 57 Rozporządzenia z 29 maja 2018 r.). Pewne elementy w tym obszarze są również w najnowszej Metodyce KNF.

Czytaj także: Nowy dokument KNF: Metodyka oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych

Choć w przytoczonych przepisach nie znajdujemy wyraźnego wskazania odnośnie płci, bez wątpienia jest to element, który należy zapewnić w ramach ww. polityki różnorodności. Nadal jednak wiele instytucji nie wprowadziło stosownych dokumentów.

EBA wskazuje, że istotną rolę odgrywa tutaj komitet do spraw nominacji i/lub sama rada nadzorcza. Na te kwestie wskazują także wytyczne EBA w sprawie zarządzania wewnętrznego.

Nie tylko płeć

Autorzy raportu podkreślają, że większa różnorodność, również ze względu na umiejętności i doświadczenie, może przyczynić się do podejmowania bardziej efektywnych decyzji dotyczących strategii instytucji, jak i zarządzania ryzykami. W raporcie EBA zwraca uwagę, że różnorodność to nie tylko płeć, ale również wiek, edukacja, doświadczenie i pochodzenie.

To co „bije” z raportu, to wyraźna dysproporcja, jeżeli chodzi o udział kobiet w zarządach i radach nadzorczych. Patrząc na statystyki − kobiety stanowiły w 2018 r. zaledwie 15,1% członków zarządów oraz 24% w radach nadzorczych.

Ponadto, aż 2/3 zarządów składało się wyłącznie z mężczyzn.

Źródło: EBA

Czytaj także: Raport Banku Światowego: kobiety mają mniej praw od mężczyzn

Przełożenie na wyniki finansowe

To, co jest bardzo interesujące, to relacja pomiędzy składem zarządu a zyskownością instytucji. Z przeprowadzonego przez EBA badania wynika, że te instytucje, w których zapewniono odpowiednią „kompozycję” członków zarządu, charakteryzowały się wyższym ROE.

Dodatkowo, te instytucje, w których zapewniono różnorodność na poziomie zarządczym charakteryzowały się istotnie wyższym średnim zwrotem z kapitału.

Kwestie płacowe

We wcześniejszym artykule o nierównościach w zakresie zatrudnienia i prowadzenia biznesu, pisałem o kwestii tzw. gender pay gap, czyli różnicy w wynagrodzeniu mężczyzn i kobiet na równorzędnych stanowiskach.

EBA również przyjrzała się temu zjawisku i znowu wnioski są mało optymistyczne. W większości instytucji zauważalna jest różnica pomiędzy wynagrodzeniem kobiet i mężczyzn − na korzyść mężczyzn.

EBA zwraca jednak uwagę na to, że może to częściowo wynikać z faktu, że zaledwie 8,5% CEO stanowią kobiety oraz 9,5% szefów rady nadzorczej, a sprawowanie tej funkcji wiąże się zazwyczaj z wyższym wynagrodzeniem.

Źródło: EBA

Warto tutaj zwrócić uwagę na zmiany, jakie wprowadza dyrektywa CRDV. W art. 92 wprowadzono bowiem obowiązek stosowania polityki wynagradzania neutralnej płciowo − gender-neutral remuneration policies (warto w tym miejscu przejrzeć także proponowane przez EBA zmiany w zakresie tzw. identified staff).

Nie oznacza to oczywiście, że wynagrodzenia te nie mogą się różnić, ale wpływu na wysokość tego wynagrodzenia nie można wiązać z kwestią płci.

Źródło: EBA

Michał Nowakowski, https://pl.linkedin.com/in/michal-nowakowski-phd-35930315, Counsel w Citi Handlowy, założyciel www.finregtech.pl.

Opinie wyrażone w artykule są osobistymi opiniami Autora i nie mogą być utożsamiane z jakąkolwiek instytucją, z którą Autor jest lub był związany.

Źródło: FinregtechPl