European Banking Authority / EBA

UniCredit, siedziba
Z rynku finansowego

UniCredit na zakupach w Europie Środkowo-Wschodniej

Włoska grupa bankowa UniCredit złożyła ofertę Greckiemu Funduszowi Stabilności Finansowej (HFSF), który zamierza rozpocząć jesienią sprzedaż posiadanych akcji banków. Byłaby to pierwsza inwestycja dużego europejskiego banku w Grecji od czasu kryzysu finansowego, który doprowadził do chaosu sektora bankowego w tym kraju. Fundusz HFSF został utworzony podczas kryzysu zadłużeniowego i z jego środków dokapitalizowano banki będące w trudnej sytuacji.

CZYTAJ WIĘCEJ
Silicon Valley Bank i Signature Bank, kostki domina
Z rynku finansowego

Nadzory finansowe USA i UE o przyczynach nagłych odpływów depozytów z Silicon Valley Bank i Signature Bank

Michael Hsu to jeden z czołowych amerykańskich urzędników federalnych w zakresie bankowości. Jako pełniący obowiązki kontrolera waluty przyznał, że istnieje odczucie jakoby bankowość internetowa i mobilna ułatwiły niezwykle duży i szybki odpływ depozytów w Silicon Valley Bank i Signature Bank. Co z tego może wynikać w sposobie nadzoru banków? – pisze o tym Szymon Stellmaszyk, Doradca Zarządu Związku Banków Polskich w Zespole ds. międzynarodowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
mObywatel, smartfony
Komentarze ekspertów | Technologie i innowacje

Nowy sposób onboardingu klienta z użyciem mObywatela? Nie tak szybko

9 marca 2023 roku Sejm przyjął ustawę o aplikacji mObywatel i choć nie jest to koniec ścieżki legislacyjnej, to wszystko wskazuje na to, że ustawa zostanie przyjęta przez Senat bez poprawek (oby). Rozwiązania tam zawarte zbliżają nas do koncepcji Europejskich Portfeli Tożsamości Cyfrowej (art. 6a i następne propozycji do zmian rozporządzenia 910/2014 – eIDAS), choć daleko jeszcze nam do pełnej cyfryzacji, w szczególności w obszarze nawiązywania relacji za pomocą zdalnych kanałów komunikacji i bez fizycznej obecności, pisze dr Michał Nowakowski, prezes PONIP.

CZYTAJ WIĘCEJ
Dr Michał Nowakowski, prezes Zarządu PONIP.
Komentarze ekspertów | Z rynku finansowego

Rewolucja czy regulacja? Sektor finansowy w obliczu (przytłaczających) zmian prawno-regulacyjnych

Jeżeli ktoś czyta mnie w miarę regularnie, to wie, że innowacyjność w kontekście sektora finansowego jest mi bardzo bliska. Budowanie nowych produktów, usług czy instytucji wykorzystujących nie tylko nowe technologie, ale po prostu podchodzących „wyjątkowo” do klienta, potrafi być naprawdę ekscytujące, a przecież i na naszym rodzimym rynku jest kilka perełek, które wybijają się ponad średnią, pisze dr Michał Nowakowski, prezes PONIP.

CZYTAJ WIĘCEJ
klocki z napisem PSD2
Bezgotówkowo | Prawo i regulacje

Fintechy niecierpliwie czekają na PSD3 ‒ wnioski z trzech lat obowiązywania PSD2

We wrześniu mijają trzy lata od wprowadzenia do polskiego porządku prawnego unijnej dyrektywy PSD2. Przedstawiciele fintechów chcą więcej informacji od banków i liczą na nowe możliwości związane z PSD3. W jaki sposób wyobrażają sobie przyszłość otwartej bankowości? ‒ komentarze Jarosława Sygitowicza z Authologic i Krzysztofa Pulkiewicza z Unifiedpost Group.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bartosz Wójcicki, dyrektor Biura Usług Antyfraudowych BIK.
Cyberbezpieczeństwo

Jak biometria behawioralna zwiększy bezpieczeństwo klientów polskiego sektora bankowego?

Po webinarium Warszawskiego Instytutu Bankowości przeprowadzonym w ramach Programu Analityczno – Badawczego zatytułowanym „Biometria w bankowości elektronicznej – RYNEK, TECHNOLOGIA, KLIENT” rozmawiamy z Bartoszem Wójcickim, dyrektorem Biura Usług Antyfraudowych BIK, który prezentował prace Biura Informacji Kredytowej nad stworzeniem sektorowego rozwiązania opartego na biometrii behawioralnej.

CZYTAJ WIĘCEJ
Michał Nowakowski, Head of NewTech w NGL Advisory oraz Counsel w NGL Legal, założyciel www.finregtech.pl, wykładowca studiów podyplomowych SGH: FinTech ‒ nowe zjawiska i technologie na rynku finansowym.
Cyberbezpieczeństwo | Komentarze ekspertów

Czy otwartą bankowość czeka rewolucja? EBA prezentuje ponad 200 propozycji zmian do PSD2

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) opublikował 23 czerwca istotny dokument – opinię dotyczącą rewizji dyrektywy PSD2, która niewątpliwie będzie miała znaczenie dla prowadzonych obecnie prac nad zmianami, które mają się pojawić zarówno w odniesieniu do dyrektywy, jak i szerszej koncepcji otwartych finansów, pisze Michał Nowakowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
pranie pieniędzy, AML
Cyberbezpieczeństwo

Zdalna obsługa klientów europejskiego rynku finansowego wg jednolitych zasad, otwarcie konsultacji

W ramach prac w zakresie strategii cyfrowych finansów Unii Europejskiej, Europejski Urząd ds. Nadzoru Bankowego ( EBA) ogłosił konsultacje w sprawie wytycznych ujednolicających standardy w zakresie zdalnej obsługi klienta w bankach, pisze Piotr Gałązka, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, pełniący funkcję dyrektora Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli.

CZYTAJ WIĘCEJ
Rekomendacje EBA ws. ML
Komentarze ekspertów | Technologie i innowacje

Model nie zawsze musi być wyjaśnialny: EBA o uczeniu maszynowym na potrzeby modeli IRB

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego opublikował ważny dokument dotyczący wykorzystywania uczenia maszynowego do modeli wewnętrznych (IRB) stosowanych przez banki, do którego można zgłaszać również uwagi do 11 lutego 2022 roku. Ciekawe jest to, że już na początku EBA wskazuje, że sposób wyliczania wymogów kapitałowych dla ryzyka kredytowego nie różni się od tego, jak wyglądało to 15 czy 20 lat temu, choć zaczynają się pojawiać nowe rozwiązania oparte przykładowo o uczenie maszynowe, które coraz szerzej są implementowane również przez banki, pisze Michał Nowakowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
wirtualne symbole walut
Artykuły | Cyberbezpieczeństwo

Czy sektor finansowy jest przygotowany na zmiany dotyczące regulacji systemów SI?

Kwietniowa (2021 rok) propozycja Komisji Europejskiej zmierzająca do uporządkowania prawnej sytuacji wybranych systemów SI (w tym w szczególności systemów określonych jako systemy tzw. wysokiego ryzyka) wywołała dyskusję na temat obciążenia nowymi wymogami, ale również stała się przyczynkiem do wzmożonych prac nad uregulowaniem niektórych kwestii związanych ze stosowaniem sztucznej inteligencji m.in. w sektorze finansowym, przypomina Michał Nowakowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
Michał Nowakowski, Head of NewTech w NGL Advisory oraz Counsel w NGL Legal, założyciel www.finregtech.pl, wykładowca studiów podyplomowych SGH: FinTech ‒ nowe zjawiska i technologie na rynku finansowym.
Komentarze ekspertów | Technologie i innowacje

Nowy raport Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego o platformach cyfrowych w sektorze finansowym

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) opublikował ważny raport dotyczący wykorzystania platform w sektorze bankowym i płatniczym, który wskazuje m.in. na rosnące zainteresowanie ich rozwojem, ale także na ryzyka po stronie organów nadzoru związanych z nowymi formami świadczenia usług, pisze Michał Nowakowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
Michał Nowakowski, Head of NewTech w NGL Advisory oraz Counsel w NGL Legal, założyciel www.finregtech.pl, wykładowca studiów podyplomowych SGH: FinTech ‒ nowe zjawiska i technologie na rynku finansowym.
Komentarze ekspertów | Technologie i innowacje

Zastosowanie uczenia maszynowego i przetwarzania języka naturalnego na potrzeby AML/CFT w sektorze finansowym

Rozwój uczenia maszynowego i pokrewnych dziedzin, w tym przetwarzania języka naturalnego (Natural Language Processing – NLP) daje niewątpliwie wiele możliwości w zakresie automatyzacji, upraszczania i przyśpieszania wielu procesów w praktycznie każdej dziedzinie, w której do czynienia mamy z jakimiś informacjami czy danymi, podkreśla Michał Nowakowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
Napis LIBOR na pieniądzach
Finanse osobiste

Czy będzie opóźnienie we wprowadzaniu unijnych przepisów dotyczących zamienników wskaźnika LIBOR, który zniknie w końcu 2021 roku?

EBA, ESMA oraz Europejski Bank Centralny i Komisja Europejska ogłosiły wspólne stanowisko skierowane do sektora bankowego w UE w sprawie ustania notowania benchmarku LIBOR, pisze Piotr Gałązka, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, pełniący funkcję dyrektora Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli.

CZYTAJ WIĘCEJ
Michał Nowakowski, Head of NewTech w NGL Advisory oraz Counsel w NGL Legal, założyciel www.finregtech.pl, wykładowca studiów podyplomowych SGH: FinTech ‒ nowe zjawiska i technologie na rynku finansowym.
Komentarze ekspertów | Prawo i regulacje | Technologie i innowacje

EBA: 25 rekomendacji dotyczących kosztów raportowania, obniżenia kosztów nadzorczych

Koszty raportowania nadzorczego dla sektora bankowego są już dzisiaj wysokie, a nowe rozwiązania prawne i regulacyjne z pewnością nie zmienią tego stanu rzeczy. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego już od jakiegoś czasu informował, że weźmie się za redukcję tej znaczącej części kosztów ponoszonych przez instytucje i słowa – przynajmniej w jakimś stopniu – dotrzymał, pisze w komentarzu Michał Nowakowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
Budynek banku
Artykuły | Prawo i regulacje

Francuski Związek Banków zaskarżył przed sądem krajowym wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego

22 marca 2016 r. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) wydał Wytyczne dotyczące zasad nadzoru nad produktami i ustaleń zarządczych dla produktów bankowości detalicznej (EBA/GL/2015/18). W konsekwencji francuski organ nadzoru na swojej stronie opublikował stanowisko wskazujące podmioty zobowiązane do przestrzegania tych Wytycznych i wskazał, że wykonując swoje kompetencje nadzorcze będzie brał pod uwagę wskazane Wytyczne. Francuski Związek Banków zaskarżył w postępowaniu przed sądem krajowym wydane oświadczenie powołując się na nieważność Wytycznych wydanych przez EBA. Co z kolei spowodowało skierowanie pytania prejudycjalnego do TSUE (Sprawa C‑911/19), pisze Agnieszka Wicha, Starszy Specjalista w Zespole Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych w Związku Banków Polskich.

CZYTAJ WIĘCEJ
sztuczna inteligencja
Komentarze ekspertów | Technologie i innowacje

Czy zbyt samodzielne bankowe algorytmy AI mogą dyskryminować klientów ubiegających się o kredyty?

Czy zastanawiałeś się kiedyś jak dokonywana jest ocena Twojej zdolności kredytowej? Pewnie nie Ty jeden. I nie piszę tutaj o procedurach wewnętrznych banków, które są znane pracownikom odpowiadającym za podejmowanie decyzji o tym czy przyznać kredyt, czy też nie. Chodzi o automatyzację. O algorytmy uczenia maszynowego (zaliczane do sztucznej inteligencji sensu largo), które niektóre banki stosują, aby szybciej i bardziej efektywnie zarządzać portfelem kredytów, w tym kredytów konsumenckich. Przepisy prawa bankowego taką możliwość dopuszczają, a regulatorzy nawet zachęcaj do stosowania automatyzacji w tym zakresie (przy zachowaniu pewnych gwarancji i standardów). To rozwiązanie niewątpliwie bardziej przyszłościowe niż „białkowe” procesy, bo przecież można więcej i szybciej. Ale czy na pewno? ‒ pisze Michał Nowakowski, FinregtechPL.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bank Pekao S.A. - Logo
Firma

Kredytowe moratorium pozaustawowe dla przedsiębiorców, Bank Pekao S.A. 18 stycznia rozpocznie przyjmowanie wniosków

Europejski Urząd Nadzoru Finansowego (EBA) 2 grudnia reaktywował moratorium pozaustawowe, czyli możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu w banku ‒ tym razem dotyczy ona jedynie przedsiębiorców. Wznowienie moratorium jest reakcją EBA na skutki drugiej fali pandemii i związanych z nią restrykcji wprowadzonych w wielu państwach członkowskich UE. Wnioski będą przyjmowane od 18 stycznia, a rozpatrywane najpóźniej do 31 marca ‒ czytamy w komunikacie Banku.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 3