EBA o proporcjonalności w sprawozdawczości nadzorczej banków

EBA o proporcjonalności w sprawozdawczości nadzorczej banków
Piotr Gałązka, Źródło: ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Europejski Urząd ds. Nadzoru Bankowego (EBA) opublikował raport w sprawie zaleceń dotyczących ograniczenia kosztów przestrzegania wymogów sprawozdawczości nadzorczej, pisze Piotr Gałązka, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, pełniący funkcję dyrektora Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli.

Rzeczone sprawozdanie[1], przedstawione na początku czerwca 2021 r. zawiera listę zaleceń, które mogą obniżyć koszty sprawozdawczości ponoszone przez instytucje kredytowe o 15‒24% i które mogą w większym zakresie urzeczywistnić zasadę proporcjonalności w ramach sprawozdawczości nadzorczej, generując oszczędności dla małych i niekompleksowych instytucji (SNCI) w wysokości między 188 a 288 mln euro.

EBA zapowiada wdrażanie w praktyce stosowania tychże zaleceń – co do zasady niezwłocznie bądź w niedalekiej przyszłości.

Czytaj także: EBA: 25 rekomendacji dotyczących kosztów raportowania, obniżenia kosztów nadzorczych

Otwarcie na FinTech i RegTech

Zalecenia przedstawione w raporcie dotyczą czterech ogólnych obszarów. W pierwszej kolejności odnoszą się do zmian w procesie opracowywania ram sprawozdawczych EBA, a także w konstrukcji wymogów sprawozdawczości nadzorczej EBA i treści sprawozdawczych.

Ponadto zwrócono uwagę na potrzebę koordynacji i integracji żądanych danych i wymogów sprawozdawczych oraz szerszego wykorzystanie technologii w procesie raportowania.

Zidentyfikowano również potrzebę usunięcia bariery w szerszym przyjmowaniu przez instytucje rozwiązań FinTech i RegTech

Dla mniejszych instytucji ważne jest zwrócenie uwagi na możliwość ograniczania obowiązku stosowania szablonów danych. Zalecenia zawierają także zwrócenie uwagi na kwestię eliminacji pokrywających się wymogów sprawozdawczych (overlapping).

W badaniu zidentyfikowano również potrzebę usunięcia bariery w szerszym przyjmowaniu przez instytucje rozwiązań FinTech i RegTech oraz promowania lepszej cyfryzacji wewnętrznych dokumentów i umów instytucji.

Trzy główne aspekty raportu EBA

Raport koncentruje się na trzech głównych aspektach. Po pierwsze, analizuje rzeczywiste koszty sprawozdawczości ponoszone przez banki w związku ze sprawozdawczością nadzorczą, a w szczególności w związku z wdrażanymi przez EBA standardami technicznymi dotyczącymi sprawozdawczości nadzorczej.

Po drugie, ocenia wpływ ograniczenia niektórych szczegółowych wymogów sprawozdawczych na koszty sprawozdawczości i skuteczność nadzoru.

Po trzecie, ocenia, czy koszty sprawozdawcze były proporcjonalne do uzyskanych korzyści.

W raporcie EBA przyjrzała się również klasyfikacji banków na różne kategorie zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wymogów kapitałowych (CRR).

Piotr Gałązka,

adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, pełniący funkcję dyrektora Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli


[1] https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2021/1013948/Study%20of%20the%20cost%20of%20compliance%20with%20supervisory%20reporting%20requirement.pdf

Źródło: aleBank.pl