Prezesi IPS polskich banków spółdzielczych z wizytą w Brukseli

Prezesi IPS polskich banków spółdzielczych z wizytą w Brukseli
Delegacja IPS i ZBP w Brukseli,
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W dniach 14-15 lutego br. delegacja, w skład której weszli przedstawiciele obu IPS (SGB i BPS) w randzie prezesów, wiceprezesów i dyrektorów oraz Bartosz Kublik – Wiceprezes ZBP, odbyła szereg spotkań w Brukseli, zabiegając o interesy polskich IPS, w tym o korzystne poprawki w procesie legislacyjnym CMDI (crisis management deposit insurance).

Odbyły się spotkania z polskimi posłami – prof. Markiem Belką, posłem Jarosławem Kalinowskim, posłem Adam Jarubasem i posłem Bogdanem Rzońcą. Ponadto, delegacja spotkała się z przedstawicielami Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE i dwukrotnie z Komisją Europejską – dyrektorami departamentów w DG FISMA.

Pierwszym celem spotkań było zaprezentowanie dorobku IPS w polskim spółdzielczym sektorze bankowym, ich wpływu na stabilność bankowości spółdzielczej i znaczenie poprzez istotne podniesienie jakości aktywów bez angażowania środków publicznych ani obciążania ryzykiem środków klientów banków.

Skuteczność polskich IPS-ów

Przedstawiono dotychczasowe funkcjonowanie systemu IPSów w Polsce, w tym statystyki w szczególności odnośnie posiadanych funduszy, historii ich wydatkowania, wybranych przykładów działań wspierających płynność sektora i bieżących działań audytorskich. Podkreślano również korzyści, jakie sektor spółdzielczy odnosi dzięki IPS bez ograniczania efektywności publicznego DGS w ramach BFG.

Podkreślano znaczenie bankowości spółdzielczej i pokazywano rozwiązania w IPS jako wzorzec dla bankowości w innych państwach członkowskich UE ze względu na to, że mechanizmy zbudowane przez sektor banków spółdzielczych w Polsce są wielokrotnie skuteczniejsze i tańsze w zapobieganiu problemom w bankach oraz ich rozwiązywaniu niż działanie post factum z użyciem środków publicznych.

Wokół Dyrektywy DGSD

Prezentowano stanowisko, zgodnie z którym istnieje potrzeba utrzymania IPS jako wartości dla sektora bankowości spółdzielczej stworzonej samodzielnie przez tenże sektor bez potrzeby wydatkowania środków publicznych. Kładziono również nacisk na znaczenie banków spółdzielczych dla polskiej gospodarki jako głównego źródła finansowania rolnictwa w Polsce.

Wizyta była istotna by pokazać cechy charakterystyczne IPS w Polsce, wyróżniające je od tych w innych państwach, takich jak Niemcy czy Austria i zniwelować deficyt wiedzy w tym zakresie wśród interesariuszy w UE.

Drugi cel wizyty to zabieganie o eliminację niekorzystnych dla IPS poprawek w projekcie nowelizacji Dyrektywy DGSD, wśród których poseł sprawozdawca zaproponował usunięcie akapitu w art. 13 ust. 1 Dyrektywy, na bazie której możliwe jest obniżenie składki na BFG dla banków będących członkach IPS pod warunkiem wniesienia tej kwoty na budowanie funduszu danego IPS.

Poprawka ta jest szkodliwa dla IPS i może zaprzepaścić ich w Polsce, ale też w innych państwach członkowskich i doprowadzić do zatrzymania rozbudowy funduszy IPS.

Piotr Gałązka - prawnik, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej
Piotr Gałązka – prawnik, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej. Pełni funkcję Dyrektora Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli, gdzie odpowiada za monitorowanie prac legislacyjnych UE. Doktorant na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Brytyjskiego i Unii Europejskiej University of Cambridge i Uniwersytetu Warszawskiego. Sekretarz Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Związku Banków Polskich. Członek Komitetu Prawnego Europejskiej Federacji Bankowej. Członek Rady Interesariuszy Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego.
Źródło: BANK.pl