IPS / Institutional Protection Scheme

IPS Bruksela,
Bankowość spółdzielcza

Parlament Europejski przyjmuje korzystne stanowisko dla systemu IPS polskiego sektora banków spółdzielczych

Podczas ostatniego plenarnego posiedzenia Parlamentu Europejskiego tej kadencji w końcu kwietnia 2024 r., europosłowie przyjęli stanowisko PE w pierwszym czytaniu, które będzie stanowiło podstawę do rozmów z Radą w negocjacjach podczas trilogu, pisze dr Piotr Gałązka, dyrektor Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli, gdzie odpowiada za monitorowanie prac legislacyjnych UE.

CZYTAJ WIĘCEJ
Marian Gola,
Bankowość spółdzielcza | Wydarzenia

Strategiczna Szkoła Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej o zarządzaniu ryzykiem

Kluczowym aspektem funkcjonowania banków jest zarządzanie ryzykiem. O tym, jak się zmieniło podejście do tego obszaru w ostatnich latach, a także o kluczowych wyzwaniach towarzyszących zarządzaniu ryzykiem, mówili prelegenci podczas kolejnej już sesji Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej, która odbyła się w Pałacu w Żelechowie.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość spółdzielcza

Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej o wskaźniku WIRON

Im szybciej banki spółdzielcze zaczną wprowadzać do swojej oferty produkty oparte na WIRON, co jest już możliwe od początku roku, tym łatwiej będzie się im dostosować do procesu tranzycji wskaźników referencyjnych – to jeden z wniosków z debaty poświęconej mapie drogowej dla wprowadzenia WIRON-u, która odbyła się drugiego dnia Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej.

CZYTAJ WIĘCEJ
Warszawski Instytut Bankowości - Logo
Bankowość spółdzielcza

Czy banki spółdzielcze stać na dwa systemy ochrony instytucjonalnej, dwa banki zrzeszające i kilka związków rewizyjnych?

Poprawa efektywności funkcjonowania polskich banków spółdzielczych to zadanie przede wszystkim dla członków zarządów i rad nadzorczych tych podmiotów. Niezależnie od możliwego wsparcia ze strony zrzeszeń i systemów ochrony instytucjonalnej czy przyjaznego podejścia regulatora, to od decyzji władz poszczególnych instytucji zależeć będzie ich rentowność, jakość portfeli kredytowych, czy też satysfakcja klientów – podkreślali uczestnicy webinarium Programu Analityczno-Badawczego Warszawskiego Instytutu Bankowości.

CZYTAJ WIĘCEJ
Od lewej: Bogdan Furtak, Artur Zając, Krzysztof Pietraszkiewicz
Bankowość spółdzielcza

Bez współpracy zrzeszeń spółdzielczych trudniej będzie zapewnić bezpieczeństwo i rozwój

Gdyby Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku uczestniczył w IPS nie byłaby konieczna interwencja. W systemie jest miejsce dla obu zrzeszeń i obu SSO. Niezbędna jest ich współpraca w strategicznie istotnych obszarach – podkreślano podczas sesji Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej (23-24.01.2020 r.).

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1