Optymalne ścieżki dojścia do zbudowania efektywności banków spółdzielczych

Optymalne ścieżki dojścia do zbudowania efektywności banków spółdzielczych
Źródło: WIB
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W czwartek 15 października 2020 roku w godz. 10.00-13.00 odbędzie się prezentacja raportu "Optymalne ścieżki dojścia do zbudowania efektywności banków spółdzielczych", który został zrealizowany w ramach Programu Analityczno-Badawczego przez zespół badawczy kierowany przez dr Krzysztofa Kila.

Udział w dyskusji wezmą udział przedstawiciele banków spółdzielczych, którzy przedstawią swoje opinie dotyczące perspektyw poprawy efektywności sektora banków spółdzielczych #ZBP #WIB

Po prezentacji odbędzie się dyskusja pomiędzy uczestnikami webinarium.

Doświadczenia innych krajów

Celem analizy była identyfikacja przyczyn niskiej efektywności banków spółdzielczych w Polsce oraz ocena możliwości zastosowania rozwiązań i instrumentów pozwalających na dojście banków spółdzielczych do poprawy efektywności.

W raporcie przeprowadzono przegląd doświadczeń innych krajów UE w zakresie poprawy rentowności i efektywności banków spółdzielczych w okresie pokryzysowym.

Ocena fuzji i przejęć w sektorze

Zaprezentowano też wyniki badań panelowych dotyczących rentowności i efektywności banków spółdzielczych w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej.

Przeprowadzono pogłębione badania ankietowe wśród kadry zarządzającej banków spółdzielczych oraz ich klientów w zakresie możliwości implementacji wybranych narzędzi poprawy efektywności, także w kontekście możliwych następstw związanych z pandemią koronawirusa.

Dokonano także oceny procesów fuzji i przejęć w polskim sektorze banków spółdzielczych w perspektywie ich dotychczasowej efektywności oraz przydatności ich wykorzystania do poprawy efektywności banków w przyszłości.

Rola IPS

Udział w dyskusji wezmą także przedstawiciele banków spółdzielczych, którzy przedstawią swoje opinie dotyczące perspektyw poprawy efektywności sektora banków spółdzielczych.

Szczególną uwagę w tym zakresie poświęcą problematyce możliwości zachowania indywidualnego charakteru BS przy jednoczesnej unifikacji produktowej oraz kwestiom uwspólniania wybranych procesów w BS.

Istotnym zagadnieniem, z punktu zapewnienia stabilności sektora, będzie także dyskusja dotycząca zapewnienia efektywności banków spółdzielczych w otoczeniu niskich stóp procentowych.

Podsumowaniem webinarium będzie wystąpienie dotyczące roli IPS w zapewnianiu bezpieczeństwa banków spółdzielczych na tle budowy ich efektywności oraz weryfikacja doświadczeń IPSów w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa sektora bankowości spółdzielczej (także na tle funkcjonowania banków w warunkach pandemii).

Rejestracja pod adresem: https://konferencje.alebank.pl/konferencje/webinaria-pab-wib/

Źródło: Warszawski Instytut Bankowości / WIB