Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej: o czym dyskutowały zespoły programowe?

Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej: o czym dyskutowały zespoły programowe?
Pani Ewa Kamińska, Wiceprezes Zarządu SSO SGB Fot. aleBank.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Sesja drugiego dnia prac Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej (24.01.2020 r.) rozpoczęła się od sprawozdań z prac zespołów programowych.

#EwaKamińska: Jest katalog oczekiwanych zmian regulacyjnych dot. banków spółdzielczych, systemów ochrony i banków zrzeszających #BankiSpółdzielcze #BankowośćSpółdzielcza #IPS #SSOSGB

Zespół ds. Współpracy, obradujący pod kierownictwem Krzysztofa Karwowskiego, Prezesa Zarządu BS w Szczytnie zaprezentował rekomendacje w przedmiocie:

wzorcowego statutu dla banku,

nowej umowy zrzeszenia i nowej roli Rady Zrzeszenia,

optymalizacji modelu biznesowego,

oczekiwań dot. wspólnych projektów informatycznych.

Zespół ds. Bezpieczeństwa Systemu Ochrony Instytucjonalnej z panią Ewą Kamińską, Wiceprezesem Zarządu SSO SGB − dokonał oceny współpracy IPS (Institutional Protection Scheme) z bankami spółdzielczymi oraz bankami zrzeszającymi, ocenił współpracę IPS z regulatorem Komisją Nadzoru Finansowego i Bankowym Funduszem Gwarancyjnym oraz wskazał kwestie wymagające poprawy w tym względzie.

Przedstawił również katalog oczekiwanych zmian regulacyjnych dotyczących banków spółdzielczych, systemów ochrony i banków zrzeszających.

Zespół ds. Wizerunku Bankowości Spółdzielczej z Michałem Krakowiakiem, wiceprezesem KZBS w roli moderatora, przedstawił wnioski dedykowane wspólnym działaniom w zakresie zmiany wizerunku sektora, projektom edukacyjnym i utrzymywaniu więzi w bankach spółdzielczych oraz pozyskiwaniu nowych członków.

Zespół Regulacyjno-Prawny z dr. Tadeuszem Białkiem, Dyrektorem Zespołu Prawnego-Legislacyjnego ZBP na czele, zreferował kształtowanie się orzecznictwa w zakresie objętym wyrokami TSUE, ograniczenia w prowadzeniu egzekucji windykacyjnej, utrwalające się praktyki ochrony dłużników z naruszeniem interesu wierzycieli oraz oczekiwania i rekomendacje na rzecz zmiany tego stanu rzeczy.

Źródło: aleBank.pl