Bez współpracy zrzeszeń spółdzielczych trudniej będzie zapewnić bezpieczeństwo i rozwój

Bez współpracy zrzeszeń spółdzielczych trudniej będzie zapewnić bezpieczeństwo i rozwój
Od lewej: Bogdan Furtak, Artur Zając, Krzysztof Pietraszkiewicz Fot. aleBank.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Gdyby Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku uczestniczył w IPS nie byłaby konieczna interwencja. W systemie jest miejsce dla obu zrzeszeń i obu SSO. Niezbędna jest ich współpraca w strategicznie istotnych obszarach - podkreślano podczas sesji Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej (23-24.01.2020 r.).

#KrzysztofPietraszkiewicz: Wyzwaniem jest potrzeba wzmocnienia pozycji wierzyciela, co wymaga rekomendacji dla rządu i parlamentu #ZBP #BankiSpółdzielcze #BankowośćSpółdzielcza @uknf

− Jest także miejsce dla banków działających samodzielnie, ale będziemy w odniesieniu do nich wzmacniać aktywność inspekcyjną − powiedział na sesji Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej Bogdan Furtak, Dyrektor Departamentu Bankowości Spółdzielczej w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.

− IPS-y oceniamy przez pryzmat skuteczności działań prewencyjnych i rzetelności prowadzonych audytów – dodał Bogdan Furtak.

Trend integracyjny

W uzupełnieniu niepisanej strategii rozwoju sektora Artur Zając, zastępca Dyrektora Departamentu Bankowości Spółdzielczej UKNF wskazał, że prace sektora na rzecz integracji, solidarności i współpracy wymagają zdynamizowania i wymiernych efektów przy poszanowaniu mniejszych partnerów.

− Ich dążenie do zachowania autonomii nie może jednak oznaczać obstrukcji. Wskaźniki, nawet gdy dobre, również w ujęciu C/I nie gwarantują dalszego rozwoju. Perspektywa 5 − 10 lat powinna skłaniać do decyzji zmierzających do utrzymania pozycji na rynku w dłuższej perspektywie – podkreślił Artur Zając.

W tym stanie rzeczy oczekiwanie, że kryteria oceny i wymogi regulacyjne będą liberalizowanie, jest nieuprawnione. Tendencje integracyjne mają walor uniwersalny i nie są polską specyfiką.

Rzecz w tym, by świadomie i dobrowolnie oddać część kompetencji na poziom zrzeszenia czy IPS. Wówczas łatwiej będzie nadrobić dystans np. w obszarze cyfryzacji.

ZBP gotowy do współpracy

Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz zadeklarował gotowość do takiej rozmowy, również w przedmiocie modelu chmury na użytek sektora. Stanowisko regulatora w tym względzie będzie istotne.

− Wyzwaniem na dziś jest potrzeba wzmocnienia pozycji wierzyciela, co wymaga rekomendacji dla rządu i parlamentu.

Zasadę proporcjonalności również rozumiemy jako przekazanie części uprawnień na poziom Zrzeszenia i IPS.

Podtrzymujemy stanowisko w przedmiocie wzmocnienia pozycji banku lokalnego w relacji z samorządami.

Rada Konsultacyjna sformułuje w tym względzie stanowisko – podkreślił Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Źródło: aleBank.pl