Baker McKenzie: polski rynek fuzji i przejęć stabilny mimo ryzyk geopolitycznych

Baker McKenzie: polski rynek fuzji i przejęć stabilny mimo ryzyk geopolitycznych
Fot. stock.adobe.com / StudioProX
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Spółki małe i średniej wielkości mogą stać się głównym celem przejęć inwestorów w najbliższym czasie ze względu na coraz bardziej restrykcyjne otoczenie regulacyjne i utrzymujące się wysokie stopy procentowe, uważają prawnicy kancelarii Baker McKenzie. Polski rynek fuzji i przejęć pozostaje stabilny, mimo złożonej sytuacji geopolitycznej i wynikających z niej ryzyk.

W 2023 roku łączna wartość fuzji i przejęć na świecie spadła o 17 proc. do 2,9 bln dolarów, a liczba transakcji była mniejsza o 5 proc. i wyniosła 56,7 tys. Powodem słabszej koniunktury była niepewna sytuacja makroekonomiczna i wysoka inflacja, co przełożyło się na wzrost kosztu finansowania inwestycji.

W coraz większym stopniu na kondycję rynku oddziałują także czynniki regulacyjno-prawne, twierdzą prawnicy Baker McKenzie.

– Sytuacja na rynku fuzji i przejęć jest niezwykle złożona. Oprócz wciąż wysokich stóp procentowych, dostrzegamy rosnącą aktywność organów kontrolnych, głównie w obszarze ochrony konkurencji mówi Tomasz Krzyżowski, partner w warszawskim biurze Baker McKenzie.

– Szczególnie dotyczy to sektora technologicznego i branż o wysokim poziomie konsolidacji, gdzie niewątpliwie każda duża transakcja będzie dokładnie monitorowana – dodaje ekspert.

Prawnicy Baker McKenzie wskazują, że względy regulacyjne, w tym dotyczące kontroli fuzji, prowadzenia inwestycji zagranicznych, czy też wynikające z nowego rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie subsydiów zagranicznych (Foreign Subsidies Regulation – FSR) stają się istotnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji dotyczących przejęć spółek. Dotyczy to w szczególności inwestorów spoza UE.

Czytaj także: Prezesi firm chcą wykorzystywać GenAI, aby utrzymać przewagę konkurencyjną

Sytuacja geopolityczna komplikuje globalny rynek inwestycyjny

Narastające w ostatnich latach napięcia geopolityczne również mają znaczący wpływ na rynek fuzji i przejęć. Wojny handlowe, rywalizacja gospodarcza, technologiczna i militarna państw skutkują coraz większą liczbą regulacji w obszarze inwestycji zagranicznych.

– Kwestie bezpieczeństwa i porządku publicznego odgrywają coraz większą rolę w polityce regulacyjnej i handlowej UE. Rosnąca nieufność względem kapitału pochodzącego z rywalizującego kraju lub bloku, powoduje, że regulatorzy wprowadzają przepisy mające na celu ochronę rodzimych, strategicznie istotnych przedsiębiorstw – mówi Weronika Achramowicz, managing partner w Baker McKenzie w Warszawie.

– Organy kontroli skupiają się przede wszystkim na spółkach technologicznych, w szczególności tych związanych z technologią obronną czy kosmiczną lub tworzących rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Zagadnienia regulacyjne i compliance zyskują nowy, dotychczas niespotykany, wymiar w kontekście transakcyjnym – dodaje ekspertka.

Czytaj także: Bankowość i Finanse | Ludzie a Technologie | Najważniejsze są wartości

Nowe technologie a rynek fuzji i przejęć

Kluczowym czynnikiem napędzającym transakcje fuzji i przejęć pozostaje potrzeba dostosowywania się i skalowania działalności przedsiębiorstw w obliczu zmieniających się warunków rynkowych i postępu technologicznego. Kolejną kwestią jest rosnący popyt na technologie i usługi związane z wdrażaniem polityki zrównoważonego rozwoju.

– Firmy, które mogą zaoferować innowacyjne rozwiązania lub których działalność wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju, stają się atrakcyjnym celem przejęć.

Wiele spółek i inwestorów jest zainteresowanych zakupem aktywów lub technologii, które pomogą im przejść na czystsze i bardziej ekologiczne źródła energiimówi Łukasz Targoszyński, partner w warszawskim biurze Baker McKenzie.

– Polskie spółki mogą stać się też atrakcyjnym celem przejęć dla inwestorów zainteresowanych przenoszeniem produkcji bliżej finalnego klienta, jak również ze względu na oczekiwane ożywienie gospodarcze i poprawę wyników finansowych związaną ze zwiększonym napływem środków z programów pomocowych UE, w tym w ramach Krajowego Planu Odbudowypodsumowuje Filip Uziębło, partner Baker McKenzie w Warszawie.

Prawnicy Baker McKenzie spodziewają się zwiększonego zainteresowania międzynarodowych funduszy private equity inwestycjami w Polsce, szczególnie w obszarze infrastruktury i energii odnawialnej.

Atrakcyjnym celem przejęć pozostają aktywa odporne na zawirowania makroekonomiczne i zapewniające stabilny wzrost, jak na przykład spółki z sektora ochrony zdrowia.

Źródło: Kancelaria Baker McKenzie