Pekao SA najbardziej odpornym europejskim bankiem w badaniu EBA

Pekao SA najbardziej odpornym europejskim bankiem w badaniu EBA
Fot. Bank Pekao
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W tegorocznej edycji ogólnoeuropejskich testów warunków skrajnych, przeprowadzonych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) Bank Pekao S.A. okazał się najbardziej odpornym na negatywne scenariusze makroekonomiczne bankiem w Europie, spośród 70 objętym badaniem banków, poinformowało biuro prasowe banku.

Na stronie Komisji Nadzoru Finansowego znajduje się informacja, że są już dostępne wyniki europejskich stress testów zainicjowanych i koordynowanych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (European Banking Authority – EBA).

Z informacji na stronach KNF wynika, że w badaniu EBA bezpośrednio uczestniczyły dwa banki z Polski: PKO Bank Polski SA oraz Pekao SA.

Komunikat KNF odsyła do stron EBA gdzie są przedstawione wyniki badania.

Stabilna sytuacja polskich banków

W dalszej części Komunkatu KNF czytamy, że sytuacja sektora bankowego pozostawała w ostatnich kwartałach stabilna, a banki odbudowują rentowność, choć ta od wielu kwartałów pozostaje pod silną presją wynikającą m.in. z materializacji ryzyka prawnego portfela walutowych kredytów mieszkaniowych. UKNF na bieżąco monitoruje i analizuje sytuację w sektorze i w poszczególnych bankach.

W komunikacie zaznacza się, że prowadzona przez KNF konsekwentna i konserwatywna polityka dywidendowa oraz decyzje banków w tym zakresie umożliwiły zbudowanie odpowiednich buforów kapitałowych, które nawet w sytuacjach kryzysowych (pandemia Covid-19 czy wybuch wojny na Ukrainie), pogłębionych założonym scenariuszem szokowym, zapewniają stabilne funkcjonowanie banków.

57 banków ze strefy euro i 13 spoza strefy

Stress testy EBA to cykliczne badania kondycji banków europejskich, mające służyć jako ważne źródło informacji do celów procesu przeglądu i oceny nadzorczej. Ich celem jest pomoc właściwym organom w ocenie zdolności banków do spełnienia wymogów ostrożnościowych
w ramach scenariuszy skrajnych.

Jak wyjaśnia EBA na swoich stronach internetowych tegoroczny test został przeprowadzony na rozszerzonej próbie 70 banków z 16 krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego reprezentujących około 75% łącznych aktywów banków UE. Próba ćwiczeniowa obejmuje 57 banków ze strefy Euro oraz 13 banków z Danii, Węgier, Norwegii, Polski i Szwecji.

Pekao SA poprawia wynik testu z roku ubiegłego

W tegorocznym teście Bank Pekao okazał się najbardziej odpornym, europejskim bankiem – czytamy w informacji prasowej banku.

Jako jeden z tylko dwóch banków z zestawienia nie zanotował spadku wskaźników kapitałowych w scenariuszu skrajnym. W poprzednich testach EBA z lipca 2021 Bank Pekao zajął drugie miejsce.

Zgodnie z tegorocznymi wynikami testów warunków skrajnych, skonsolidowany współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) Banku Pekao byłby w 2025 r. na poziomie 18,6 proc. w scenariuszu bazowym z 3-letnim zyskiem na poziomie 12,3 mld zł oraz 15,4 proc. w scenariuszu skrajnym z 3-letnim zyskiem na poziomie 6,4 mld zł. Bank Pekao pozostał dochodowy w każdym roku trwania scenariusza.

Obydwa wskaźniki kapitałowe są znacząco powyżej wymaganych przez regulatora poziomów oraz docelowych wskaźników kapitałowych – czytamy w informacji.

– Testy warunków skrajnych EBA po raz kolejny pokazały, że Bank Pekao jest odporny na wyzwania, których w ostatnich latach nie brakowało, wystarczy wymienić pandemię czy wojnę tuż za naszą granicą. Jestem dumny, że nasze konsekwentne ostrożnościowe podejście do ryzyka i doskonała płynność ponownie zapewniły nam czołowe miejsce wśród najbezpieczniejszych banków w Europie – powiedział prezes Banku Pekao, Leszek Skiba.

Źródło: European Banking Authority / EBA, Bank Pekao SA, Komisja Nadzoru Finansowego / KNF