EBA o stabilności europejskich banków

EBA o stabilności europejskich banków
Źródło: EBA
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Dane z Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (European Banking Authority, EBA) oraz firm doradczych uspokajają – ryzyko wybuchu poważnego kryzysu bankowego w Europie jest niewielkie.

Na początku marca zmienność na rynkach finansowych wzrosła w związku z kryzysem zaufania
związanym z kłopotami banków Silicon Valley Bank i Credit Suisse. Pożyczkodawcy doświadczyli
spadku cen akcji, wyższych rentowności obligacji i szerszych spreadów kredytowych.

Od tego czasu ceny akcji banków i spready kredytowe częściowo się poprawiły. Sytuacja nie jest jednak stabilna i banki mogą być narażone na utratę zaufania rynku, o czym świadczy szybki odpływ depozytów ze szwajcarskiego banku Credit Suisse, który został przejęty przez konkurenta UBS.

Zgodnie z niedawno opublikowanym zestawieniem EBA dotyczącym ryzyka europejskie banki są zdywersyfikowane pod względem finansowania i płynności.

Jak daleko do wzrostu ryzyka dotyczącego kapitałów banków?

Od czwartego kwartału 2022 r. depozyty detaliczne – których poziom  zwykle wolniej się zmienia niż innych form finansowania – stanowiły 47% całkowitego dostępnego stabilnego finansowania. Gotówka i rezerwy stanowiły 56% ogółu aktywów płynnych, przy czym aktywa rządu centralnego sięgnęły 19,4%.

Oczekiwana jest tendencja spadkowa rządowych papierów dłużnych w bilansach banków ze względu na zbliżające się spłaty operacji refinansujących Europejskiego Banku Centralnego. W efekcie wzrośnie koszt finansowania dla banków, niezależnie od ich instrumentu finansowania.

Analitycy niezależnego banku inwestycyjnego Jefferies obliczyli, że przeciętny bank europejski dopiero po stracie 38% swoich depozytów, stanąłby przed poważnym ryzykiem dotyczącym kapitału.

Musiałby wówczas sprzedać ze stratą papiery dłużne przed terminem ich zapadalności lub inne niepłynne aktywa.

Duże banki są bezpieczne

Według agencji kredytowej Fitch większość dużych europejskich banków (Fitch bada 20 największych banków w Europie) ma solidne fundamenty, aby zamortyzować presję związaną z zacieśnieniem monetarnym i złagodzić potencjalną niestabilność depozytów. Mediana wskaźnika kredyty/depozyty banków wyniosła w końcu 2022 roku 94%, co było najniższym poziomem od pięciu lat.

Większość dużych banków uwzględnionych w najnowszym kwartalnym raporcie Fitch miało dobre wyniki finansowe w roku 2022, co zapewnia im solidne fundamenty. Pomoże im to zamortyzować presję zacieśnienia monetarnego, które podnosi koszty finansowania i powinno złagodzić potencjalną zmienność depozytów.

Duże banki utrzymały wysoką płynność i mają dostęp do linii finansowania banku centralnego w ramach swojej normalnej działalności. Wskaźniki pokrycia płynności wahały się w końcu 2022 roku od 129% do 194%, a wysokiej jakości aktywa płynne stanowiły co najmniej 15% sumy aktywów banków w całym 2022 roku, znacznie przekraczając ich hurtowe finansowanie krótkoterminowe.

Mediana wskaźnika zysków operacyjnych banków do aktywów ważonych ryzykiem wyniosła 2,1% w 2022 roku. Fitch oczekuje, że rentowność pozostanie solidna w 2023 roku, pomimo wolniejszego wzrostu kredytów i nieznacznie wyższych odpisów z tytułu utraty wartości kredytów.

Wskaźniki kredytów zagrożonych są najniższe od dekady i w końcu 2022 r. wynosiły średnio 2,2%. Współczynniki kapitałowe są na ogół na poziomach docelowych lub powyżej nich.

Witold Gadomski
Witold Gadomski, publicysta ekonomiczny, od ponad 20 lat pracujący w Gazecie Wyborczej. Autor książki o Leszku Balcerowiczu, współautor Kapitalizm. Fakty i iluzje.
Źródło: BANK.pl