Bankowość spółdzielcza: jak fundusze udziałowe postrzega nadzorca?

Bankowość spółdzielcza: jak fundusze udziałowe postrzega nadzorca?
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W grudniu 2016 roku ówczesny Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Wojciech Kwaśniak skierował do banków zrzeszonych, Krakowskiego Banku Spółdzielczego, Banku Spółdzielczego w Brodnicy oraz Spółdzielni Systemów Ochrony stanowisko dotyczące listy instrumentów spełniających kryteria określone w rozporządzeniu CRR dla funduszy własnych podstawowych Tier 1 opublikowanej przez EBA - European Banking Autority.

#KNF: Zmiany w statutach stanowiły warunek konieczny zaliczenia funduszy udziałowych do funduszy własnych #BankiSpółdzielcze #BankowośćSpółdzielcza #SGB #GrupaBPS #KZBS @uknf

Przewodniczący KNF wskazał w nim, że pomyślna notyfikacja udziałów członkowskich w bankach spółdzielczych wymaga noweli przepisu art. 10c ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych (Czytaj także: Ograniczenie zwrotu wpłat na udziały w banku spółdzielczym a definicja spółdzielni ) – stosownie do zapisów ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Systemie gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Zmiany w statutach

W ślad za nowelą przywołanego przepisu dokonano zmian w statutach banków spółdzielczych dostosowując ich zapisy do warunków pozwalających zaliczyć udziały członkowskie na listę instrumentów EBA spełniających kryteria dla funduszy CET1. Jak stwierdzono w stanowisku KNF, owe zmiany w statutach stanowiły warunek konieczny zaliczenia funduszy udziałowych do funduszy własnych, przy dokonaniu stosownych rejestracji dokonanych zmian w KRS.

Oczekiwaniem Przewodniczącego KNF było przy tym, jak to sformułowano, „odzwierciedlenie przepisu art. 10c ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych w statucie banku spółdzielczego, najlepiej w brzmieniu uzgodnionym w statutach wzorcowych dla banków spółdzielczych poszczególnych zrzeszeń”.

Banki z dodatkowym źródłem zasilenia

Rzecz miała odniesienie do funduszy wniesionych do 28 czerwca 2013 r., przy założeniu, że wnioski dotyczyć będą jedynie przypadków, w których „kwota wniesionych udziałów będzie miała istotne znaczenie dla wzrostu funduszy własnych”.

Takie oczekiwanie wprost wynikało z podniesionych wymogów w zakresie wysokości funduszy własnych. Jednocześnie Przewodniczący KNF zadeklarował, że oceny nadzorcze banków spółdzielczych, również w zakresie akceptacji planów naprawy będą uwzględniały dostosowanie statutów banku do nowego brzmienia art. 10c przywołanej ustawy, celem zapewnienia bankom dodatkowego źródła zasilenia funduszy własnych.

Stanowisko i wykładnię w zakresie tak zdefiniowanych wymogów potwierdzono w informacji skierowanej do Krajowej Izby Biegłych Rewidentów z grudnia 2016 roku.

Źródło: aleBank.pl