Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2016: Kapitałowa gotowość na pakiet

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Banki będą coraz bezpieczniejsze, bardziej przyjazne dla klientów... i biedniejsze. Wrogów banksterów to ucieszy - do czasu, kiedy będą chcieli zaciągnąć kredyt.

Przemysław Szubański

Podatki, gwarancje depozytów, upadłości… a do tego jeszcze regulacje nadzorcze. Banki mają na głowie nader wiele obciążeń, nakazów i zakazów. Marnym pocieszeniem jest przesunięcie terminu wprowadzenia regulacji MiFID II z 2017 na 2018 r.

Zdecydowanym pocieszeniem jest za to fakt utrzymywania kapitałów na poziomie wyższym, niż wymaga tego unijny pakiet CRD IV/CRR. Bardzo poważnym zagrożeniem jest – pozytywne w swej wymowie – stwierdzenie z „Raportu o stabilności systemu finansowego” przygotowanego przez Narodowy Bank Polski: „Wzrost kapitału sektora wynika w większości z zatrzymania wypracowanych zysków”. Otóż, tych zysków będzie znacząco mniej, „dzięki” wspomnianym obciążeniom podatkowo-regulacyjnym. Ale na razie…

Główne wyzwania dla banków związane z regulacjami:

 • utrzymanie rentowności prowadzonej działalności wobec obciążenia sektora bankowego dodatkowym podatkiem, co wpłynie na jej poziom;
 • ograniczenie możliwości zwiększania przychodów pozaodsetkowych związane z wdrożeniem przepisów dotyczących ograniczenia maksymalnych pozaodsetkowych przychodów z tytułu kredytów (zapisy ustawy o zmianie ustawy o nadzorze finansowym i niektórych innych ustaw, w tym ustawy o kredycie konsumenckim);
 • koszt realizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, który obciążał koszty działania banków jeszcze w 2015 r.;
 • dalszy wzrost wymagań w zakresie wkładu własnego kredytobiorców – do 15 proc. – wynikający z Rekomendacji S, co wpłynie na ograniczenie kredytobiorcom dostępu do kredytów hipotecznych;
 • bardzo silny wzrost obciążeń banków na rzecz systemu gwarantowania depozytów.

Banki na plusie

Jak podaje Komisja Nadzoru Finansowego, według stanu na koniec września ub.r. łączny współczynnik kapitałowy sektora wyniósł 16,1 proc., co oznacza, że sektor jako całość spełniał wymagania pakietu CRD IV/CRR w zakresie minimalnej wysokości tego współczynnika (nie mniej niż 8 proc. aktywów ważonych ryzykiem). Ze względu na wysoką jakość kapitałów polskich banków, również współczynnik kapitału Tier I oraz kapitału podstawowego Tier I sektora (odpowiednio 14,8 i również 14,8 proc.) kształtowały się na poziomach przekraczających wymagania pakietu CRD IV/CRR (odpowiednio nie mniej niż 6 i 4,5 proc. aktywów ważonych ryzykiem).

A na ważny szczegół zwraca uwagę NBP. Otóż krajowy sektor bankowy charakteryzował się wysokimi średnimi wagami ryzyka kredytowego odzwierciedlającymi konserwatywne metody szacowania wymogu kapitałowego na ryzyko kredytowe. Większość banków stosowała metodę standardową, która opiera się na nadzorczych parametrach i zasadach klasyfikacji ekspozycji. Metoda ta skutkuje z reguły bardziej konserwatywnymi wielkościami wymogów kapitałowych dla danych ekspozycji kredytowych niż metody ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI