bank.2016.03.okladka.314x400Miesięcznik Finansowy BANK (marzec 2016):

  • Horyzonty Bankowości 2016
  • Ile zapłacą banki z tytułu nowego podatku?
  • Nowy limit płatności gotówkowych
  • Przewalutowanie zagrożeniem dla sektora
  • Polska FATCA wciąż na rozbiegu
  • Podsumowanie CyberEXE 2015
  • Ochrona klientów według MiFID II

BANK 2016/03

BANK 2016/03

Redaktor Naczelny Miesięcznika Finansowego Bank: Edukacja bronią na zły wizerunek

bank.2016.03.foto.006.a.267xApele środowiska bankowego o umiar w nakładaniu podatku bankowego (za wysoki i czemu nie podnieść stawki CIT) i nieobciążane banków w 100 proc. kosztami przewalutowania po „sprawiedliwym kursie” na razie nie przyniosły przełomu. Podatek od aktywów stał się w lutym br. faktem. Prezydencka ustawa o walutowych kredytach mieszkaniowych czeka na ocenę KNF jej ekonomicznej realności… Stanowisko ZBP, NBP i niezależnych ekspertów jest jednoznaczne: pełne przewalutowanie oznaczać będzie załamanie sektora bankowego i wywoła gospodarczą recesję

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2016/03

Rynek finansowy: Kronika – marzec 2016

WYDARZENIA

Ponad bilion złotych na inwestycje w najbliższych latach przewiduje tzw. plan Morawieckiego. Jego źródłem będą fundusze unijne, środki na lokatach polskich firm oraz spółki Skarbu Państwa. Jest to rządowa strategia zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju na kolejne 25 lat. Celem „Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”: jest wzmocnienie polskiego kapitału oraz wzrost innowacyjności polskich firm, by były konkurencyjne na rynkach zagranicznych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2016/03

Rynek finansowy: Podatek od niektórych instytucji finansowych – wybrane problemy interpretacyjne

bank.2016.03.foto.012.a.400x1 lutego 2016 r. weszła w życie Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych1. Podatek ten wymaga szczególnej analizy, bowiem w polskim stanie prawnym jest rozwiązaniem nieistniejącym uprzednio. Celem ustawy, jak wskazuje się w uzasadnieniu jej projektu, jest zwiększenie udziału sektora finansowego w finansowaniu wydatków budżetowych oraz pozyskanie dodatkowego źródła finansowania tych wydatków. Należy zauważyć, że choć w krajach Unii Europejskiej istnieje praktyka legislacyjna w zakresie opodatkowania sektora instytucji finansowych, tam ratio legis wprowadzenia tego rodzaju podatku było odmienne i zasadniczo spowodowane „zwrotem” do budżetu wsparcia udzielonego instytucjom finansowym w dobie kryzysu finansowego czy swoistym zabezpieczeniem na rzecz generowanego przez te instytucje ryzyka. Trudno jednak takiego argumentu szukać wobec polskich instytucji finansowych, które z uwagi na ich stabilność generalnie nie wymagały dodatkowego wsparcia. Pozostaje zatem cel fiskalny.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2016/03

Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2016: Wstrząsy wtórne dobrej zmiany

bank.2016.03.foto.052.a.267xAgencja ratingowa Standard & Poor’s jako pierwsza w historii obniżyła długoterminowy rating polskiego długu w walucie obcej do poziomu BBB+ z A-, nadając mu jednocześnie perspektywę negatywną. W ciągu kolejnych dwóch lat analitycy S&P spodziewają się pogorszenia sytuacji w naszym kraju i zakładają kolejne obniżenie oceny możliwości finansowych naszego kraju.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2016/03

Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2016: Dążenie do optimum (cz. 1)

bank.2016.03.foto.076.a.267xBiorąc pod uwagę obecne trendy technologiczne i regulacyjne, sektor bankowy czeka w najbliższych latach zasadnicza transformacja. Istnieje ryzyko, że jej efektem będzie utrata relacji z klientami i wzrost niestabilności, ale dobrze przeprowadzona może wzmocnić sektor bankowy oraz jego reputację poprzez nową umowę społeczną i technologie. Niestabilność sektora bankowego niesie za sobą większe skutki społeczne niż wojna konwencjonalna czy pandemia – takie są wnioski raportu Światowego Forum Ekonomicznego z 2014 r. na temat globalnych ryzyk. Potwierdzają to koszty ostatniego kryzysu finansowego, będacego efektem nieumiarkowania w napędzaniu wzrostu gospodarczego kredytem, co zakończyło się recesją oraz ryzykiem sekularnej stagnacji. Kreatywną destrukcję zastąpiono kreatywnym drukiem pieniądza, który w pewnym stopniu ratuje sytuację, powodując jednak poważne zakłócenia mechanizmów rynkowych, spadek zaufania i inwestycji oraz rosnące ryzyka w przyszłości.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2016/03

Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2016: Zdążyć przed MiFID II

bank.2016.03.foto.088.a.400xCo się odwlecze, to nie uciecze – to staropolskie przysłowie odnieść można do perspektywy wejścia w życie pakietu MiFID II/MiFIR. Choć zapewne termin obowiązywania dokumentu przesunięty zostanie na 3 stycznia 2018 r., to nikt chyba nie ma wątpliwości, iż regulacje mające zwiększyć przejrzystość i udoskonalić funkcjonowanie wewnętrznego rynku instrumentów finansowych w końcu staną się obowiązującym prawem.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2