Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2016: Polskie banki pod ostrzałem

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2016.03.foto.060.a.267xNiespełna miesiąc po obniżeniu ratingu dla Polski agencja Standard & Poor’s pod lupę wzięła polski sektor bankowy. I jak można było się spodziewać, jej diagnoza wcale nie napawa optymizmem.

Janina Nowacka

Na początku lutego Standard & Poor’s obniżył perspektywę ratingu polskiego sektora bankowego ze stabilnej na negatywną. Oznacza to, że istnieje ryzyko obniżenia ceny dla polskich banków. Agencja zakwalifikowała ryzyko polskiego sektora bankowego do grupy 5 w skali BRICA. Systemy bankowe najmniejszego ryzyka znajdują się w grupie 1, a najbardziej zagrożone – w 10.

Ryzykowne bankowanie

„Negatywna opinia co do trendów związanych z ryzykiem sektorowym odzwierciedla nasz pogląd odnośnie zdolności sektora bankowego do absorbcji strat oraz odporności na wstrząsy, która może ulec osłabieniu w ciągu najbliższych dwóch lat” – zwracają uwagę analitycy agencji Standard & Poor’s. „Nowy podatek bankowy, który wszedł w życie w lutym 2016 r. (stawka 0,44 proc. rocznie od skorygowanej wartości aktywów banków) oraz zwiększone składki przeznaczane na Bankowy Fundusz Gwarancyjny – uwzględniające wpłaty na fundusz naprawczy – w połączeniu z wyzwaniami środowiska niskich stóp procentowych, znacznie zmniejszą obserwowaną obecnie rentowność sektora bankowego” – twierdzą eksperci S&P

W ich ocenie czynniki te zredukują bufory kapitałowe sektora bankowego oraz zdolność generowania nowego biznesu, w szczególności przez mniejsze banki. „Ponadto, w naszej opinii, struktura sektora może ulec zmianie ze względu na presję związaną z dalszą konsolidacją oraz działania strategiczne zagranicznych spółek matek. W sytuacji gdy dostrzeżemy, że polski bank centralny lub regulator sektora bankowego staje się przedmiotem wpływów politycznych, może to osłabić naszą ocenę dotyczącą polskich regulacji bankowych, nadzoru oraz przejrzystości” – zapowiadają autorzy raportu.

Zdaniem Standard & Poor’s trend dla ryzyka sektorowego i ekonomicznego dla polskiego sektora bankowego jest negatywny. Agencja przewiduje, że w latach 2016-2017 wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie 3,3 proc., jednak PKB per capita zatrzyma się na poziomie zbliżonym do 13 tys. dolarów ze względu na deprecjację polskiego złotego w stosunku do większości walut zagranicznych, w tym franka szwajcarskiego. Wcześniej agencja prognozowała, że do 2018 r. PKB per capita osiągnie wartość ok. 19 tys. dolarów, zbliżając się do poziomu notowanego obecnie w Czechach i na Słowacji. „W naszej ocenie zdolność gospodarstw domowych do spłaty zadłużenia denominowanego w walutach obcych może ulec osłabieniu w związku ze słabszymi perspektywami gospodarczymi. Na koniec listopada 2015 r. zadłużenie gospodarstw domowych w postaci kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych wyniosła 169 mld zł, co stanowiło 44,5 proc. całkowitego zadłużenia polskich gospodarstw domowych (17,5 proc. wszystkich pożyczek podmiotów spoza sektora finansowego)” – podała S&P.

Analitycy S&P przestrzegają, że jeśli Narodowy Bank Polski lub Komisja Nadzoru Finansowego staną się „przedmiotem wpływów politycznych”, to może to osłabić ocenę dotyczącą polskich regulacji bankowych, nadzoru oraz przejrzystości sektora. „Czynniki te mogą także wpłynąć na postrzeganie polskiego rynku finansowego przez inwestorów zagranicznych” – ostrzegli.

Niezależna zależność

W tym kontekście ciekawie brzmi styczniowe ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI