Prezydencja Bułgarii i rynki finansowe UE

Prezydencja Bułgarii i rynki finansowe UE
Piotr Gałązka, Źródło: ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Prace Rady Unii Europejskiej pod prezydencją bułgarską w I połowie 2018 roku i ich wpływ na rynki finansowe ocenia mecenas Piotr Gałązka, dyrektor Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli

#PiotrGałązka: Największy sukces Prezydencji bułgarskiej to uzgodnienie podejścia ogólnego i mandatu Rady UE do negocjacji w trilogu z Parlamentem Europejskim w zakresie pakietu legislacyjnego Risk Reduction Measures zawierającego przepisy nowelizujące regulacje ostrożnościowe i nadzorcze sektora finansowego #ZBP #UE @nbppl @uknf

Ostatniego dnia czerwca  zakończyła się kolejna prezydencja w Radzie UE – od stycznia do lipca 2018 roku (6 miesięcy) to Bułgaria przewodziła pracom jednego z dwóch prawodawców Unii Europejskiej. Ministrowie z poszczególnych resortów prowadzili prace Rady w różnych konfiguracjach w zależności od zagadnień, które były tematami dyskusji. Warto przyjrzeć się temu, co Bułgarom za sterami Rady UE udało się osiągnąć – zwłaszcza odnośnie do usług finansowych.

W ciągu sześciu pierwszych miesięcy 2018 roku Bułgaria zorganizowała 48 posiedzeń Rady UE (nie mylić z Radą Europejską), a także 30 posiedzeń COREPER I i 32 posiedzenia COREPER II. Ponadto, prace robocze nad dokumentami dyskutowanymi przez ministrów na posiedzeniach Rady opracowywano podczas 1497 spotkań grup roboczych, którym przewodniczyli przedstawiciele Bułgarii.

Przepisy ostrożnościowe i nadzorcze sektora finansowego

Jeśli chodzi o usługi finansowe, to niewątpliwie za największy sukces Prezydencji bułgarskiej uznać należy uzgodnienie podejścia ogólnego i mandatu Rady UE do negocjacji w trilogu z Parlamentem Europejskim w zakresie pakietu legislacyjnego Risk Reduction Measures zawierającego przepisy nowelizujące przepisy ostrożnościowe i nadzorcze sektora finansowego, adresujące ryzyka działalności sektora, w szczególności dyrektywę CRD IV, Rozporządzenie CRR i Dyrektywę BRRD.

Uchwalone pod koniec maja 2018 roku podejście ogólne pozwoliło kolejnej prezydencji – tym razem austriackiej – na otwarcie trilogu, również dzięki uchwaleniu stanowiska przez Parlament Europejski mniej więcej w tym samym czasie. Pierwsze posiedzenie negocjacyjne w trilogu miało miejsce 5 lipca. Kolejne na początku września 2018 r.

Przelewy transgraniczne i opłaty za przeliczenie waluty

Zaskakująco szybko Bułgarzy zakończyli również prace nad rozporządzeniem zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty. Projekt ma w założeniu obniżać opłaty za przelewy transgraniczne, lecz jedynie w walucie euro, oraz ograniczać koszty przewalutowania w UE. Pod sam koniec prezydencji uchwalono podejście ogólne, co pozwoli kolejnej prezydencji na rozpoczęcie negocjacji z PE. Te jeszcze nie rozpoczęły się, gdyż Parlament nie zaczął jeszcze prac nad rzeczonym projektem.

Jednolity rynek emerytur osobistych?

W zakresie projektu stworzenia PEPP (Pan-European Personal Pension Product) Prezydencja doprowadziła do uchwalenia podejścia ogólnego Rady w drugiej połowie czerwca 2018 roku. Projekt ma na celu stworzenie jednolitego rynku emerytur osobistych poprzez ustanowienie nowego, dodatkowego i dobrowolnego systemu emerytalnego we wszystkich państwach członkowskich UE.

Odnośnie projektu europejskiego systemu gwarantowania depozytów (EDIS), prezydencja bułgarska byłą kolejną, której nie udało się doprowadzić do zakończenia prac nad rzeczonym zagadnieniem. Prace będą kontynuowane przez kolejną prezydencję.