Rada Unii Europejskiej

Mapa europy z zaznaczoną na złoto Polską oraz 12 gwiazd Uni Europejskiej
Gospodarka

Jest zgoda państw UE na Fundusz Odbudowy, kiedy Polska dostanie zaliczkę z Funduszu?

Rada Unii Europejskiej otrzymała od wszystkich 27 państw członkowskich formalne powiadomienia, że zatwierdziły one decyzję o zasobach własnych. W związku z zakończeniem krajowych procedur ratyfikacji Unia Europejska może zacząć udostępniać środki finansowe z Instrumentu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Instrument ten ‒ mający wartość 672,5 mld EUR ‒ to centralna część pakietu Next Generation EU, służącego gospodarczej odbudowie UE po pandemii Covid-19.

CZYTAJ WIĘCEJ
Euro na tle flagi Unii Europejskiej
Finanse osobiste | Prawo i regulacje

Przelewy transgraniczne: gorsza sytuacja konsumentów i banków spoza strefy euro

Parlament Europejski i Rada UE potrzebowały trzech posiedzeń negocjacyjnych w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej w UE określanej jako trilog, by osiągnąć porozumienie co do ostatecznej treści rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty. 11 grudnia osiągnięto kompromis, który w jednej kwestii przynosi dobre i zbalansowane rozwiązania prawne, a w drugiej zaś nie daje powodów do optymizmu

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1