Raport Visa: rośnie znaczenie transgranicznych przepływów pieniężnych

Raport Visa: rośnie znaczenie transgranicznych przepływów pieniężnych
Fot. stock.adobe.com / Aliaksandr Marko
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Przelewy międzynarodowe są ratunkiem dla milionów pracowników migrujących i ich rodzin. Tegoroczny raport z badania Visa pt. „Międzynarodowe przepływy środków: upowszechnienie cyfrowych przekazów pieniężnych w 2024 r.” pokazał jednak, że prawie jedna trzecia (31%) cudzoziemców mieszkających w Polsce otrzymała ofertę darmowego przesłania pieniędzy za granicę, która tak naprawdę wiązała się z koniecznością poniesienia ukrytych opłat. Badanie objęło prawie 45 tys. nadawców i odbiorców przelewów w dwudziestu krajach, w tym w Polsce, czytamy w informacji prasowej Visa.

Potrzeba istnienia szybkich, łatwych i bezpiecznych możliwości przesyłania pieniędzy za granicę nigdy nie była bardziej istotna dla rodzin, społeczności, firm i gospodarek na całym świecie.

Uczestnicy badania deklarują zmniejszenie skali przelewów międzynarodowych rok do roku z powodu różnych wyzwań ekonomicznych. Mimo to, według Visa, to przejściowe i w erze globalizacji przelewy zagraniczne będą rosły w dłuższej perspektywie.

2/3 międzynarodowych przekazów pieniężnych drogą cyfrową

Raport wykazał również, że aplikacje cyfrowe są preferowanym sposobem przesyłania pieniędzy na świecie dla ponad dwóch trzecich osób, które z nich korzystają. Jednocześnie 43% z nich nie doświadcza żadnych problemów przy wysyłaniu lub odbieraniu środków w sposób cyfrowy.

Natomiast aż 76-77% respondentów miało problem z wysyłaniem lub odbieraniem środków finansowych, w postaci czeków czy przekazów pocztowych.

– Obecnie miliony ludzi na całym świecie przesyła pieniądze za granicę, aby wspierać w ten sposób krewnych w kraju pochodzenia, korzystając m.in. z przekazów pieniężnych. Polska szybko staje się częścią tego trendu, biorąc pod uwagę ponad 1,1 miliona cudzoziemców pracujących w naszym kraju[1].

Są to także obcokrajowcy spoza Unii Europejskiej, w tym z Ukrainy, Nepalu i Kolumbii[2], którzy szukają w Polsce perspektyw rozwoju, a przy tym często wspierają finansowo bliskich w swoich ojczyznach – powiedział Sebastian Geldner, dyrektor rozwoju biznesu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Visa.

– Zależy nam na tym, by Visa Direct otwierała nowe możliwości włączenia finansowego i zwiększania dobrobytu poprzez upraszczanie płatności transgranicznych i usprawnianie sposobu, w jaki pieniądze są przekazywane.

Zaprezentowane dane pokazują, jak szybko rozwijają się przelewy cyfrowe. Badanie zwraca też uwagę, że wciąż jest wiele do zrobienia, by uprościć przekazy pieniężne dla większej liczby pracowników migrujących i ich rodzin, których funkcjonowanie często jest od nich uzależnione – podkreśla.

Czytaj także: Rada UE przyjęła rozporządzenie w sprawie płatności natychmiastowych

Jak i za ile konsumenci przesyłają środki finansowe za granicę?

Badanie „Międzynarodowe przepływy środków: upowszechnienie cyfrowych przekazów pieniężnych w 2024 r.” analizuje sposób, w jaki konsumenci przesyłają środki finansowe za granicę, a także opłaty, metody oraz powody ich wysyłania i odbierania.

Najważniejsze wnioski płynące z odpowiedzi osób nadających i odbierających przelewy międzynarodowe w Polsce:

– międzynarodowe, cyfrowe przelewy są preferowaną metodą przesyłania środków wśród badanych konsumentów w większości krajów. To najpopularniejszy sposób przekazywania pieniędzy za granicę z Polski (59%). Dodatkowo aplikacje cyfrowe są postrzegane jako najbezpieczniejsze przez 48% nadawców przelewów i 41% ich odbiorców.

– w Polsce często korzysta się z różnych metod przesyłania pieniędzy do innych krajów. Trzech na pięciu (61%) nadawców wysyła je przynajmniej raz w roku, a 65% odbiera przekazy przynajmniej raz w roku. Ponad jedna czwarta (28%) osób korzystających z przesyłania środków finansowych planuje częściej korzystać z cyfrowych zdalnych metod transferów pieniężnych w przyszłości.

– tradycyjne metody przesyłania środków wiążą się z ukrytymi opłatami. Prawie jedna trzecia (31%) osób w Polsce otrzymała ofertę darmowego transferu środków, który tak naprawdę wiązał się z koniecznością poniesienia ukrytych opłat.

Czytaj także: Wiceprezes ZBP o Forum Usług Płatniczych

Współpraca Visy z globalnymi operatorami

Visa współpracuje z globalnymi operatorami przekazów pieniężnych, takimi jak Western Union, Brightwell, Thunes, Remitly, aby umożliwić efektywne przesyłanie środków finansowych szybciej i taniej.

Ewolucja zmierzająca w tym kierunku wymaga połączenia zarówno wspaniałych pomysłów i innowacji, jak i skali oraz odporności na zagrożenia, które oferuje Visa.

Tylko wtedy można zapewnić ludziom, firmom i gospodarkom nową wartość płynącą ze zmian.

Visa, dla której interoperacyjność zawsze była kluczowa, jest w stanie połączyć ludzi z różnych banków i krajów oraz posługujących się różnymi walutami, przekraczając dzielące ich bariery.

Aby uzyskać więcej informacji o Visa Direct, odwiedź: https://corporate.visa.com/en/products/visa-direct/resources/money-travels-report-2024.html.

***

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez Morning Consult w okresie od grudnia 2023 do marca 2024 r. na próbie prawie 45 000 nadawców i odbiorców przelewów i innych metod przesyłania pieniędzy za granicę w Ameryce Północnej i Łacińskiej, Europie, Bliskim Wschodzie i regionie Azji i Pacyfiku.

Wywiady przeprowadzono online. W każdym kraju respondenci badania byli dobierani na podstawie spisu ludności biorąc pod uwagę wiek, rasę/pochodzenie etniczne, płeć, wykształcenie i specyfikę rynku.

***

[1] Dane na koniec 2023 r.: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

[2] Dane na koniec 2023 r.: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Źródło: Visa