Jak menedżerowie banków mogą usprawnić realizację procedur i zadań oraz komunikację?

Jak menedżerowie banków mogą usprawnić realizację procedur i zadań oraz komunikację?
Fot. stock.adobe.com / Andrey Popov
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Transformacja cyfrowa i Covid-19 uwidoczniły wiele usterek w bieżącym funkcjonowaniu oddziałów banków. Jest to okazja do wprowadzenia ulepszeń przed kolejnym zdarzeniem, które wywróci świat do góry nogami, pisze Brian Wallace, General Manager of Banking, Reflexis Systems, Zebra Technologies.

W sektorze bankowym trwa rewolucja ‒ coraz więcej transakcji i interakcji z klientami migruje do kanałów cyfrowych. Ten trend został przyspieszony przez pandemię, która była najprawdopodobniej największym od wielu lat kryzysem dla banków detalicznych, jak odnotowano w raporcie PwC.

Liczba transakcji w oddziałach nadal spada, a rentowność poszczególnych placówek jest pod presją historycznie niskiej marży odsetkowej netto. Mimo wszystko oddział wciąż pozostaje pierwszą linią frontu dla banku detalicznego. Presja ta postawiła przed liderami bankowości oddziałowej wyzwanie jednoczesnej racjonalizacji kosztów i zwiększenia wydajności oddziałów w celu zwiększenia i utrzymania bazy depozytowej.

Obecna sytuacja stawia przed nami wyzwanie, jak usprawnić koszty bez narażania na szwank obsługi klienta w oddziale, kontroli i efektywności sprzedaży.  W ostatecznym rozrachunku pomoże to poprawić wynik banku i przyszłą konkurencyjność.

Do najbardziej widocznych obecnie problemów odczuwalnych w oddziałach należą:

– Przejście od reaktywnego modelu sprzedaży/obsługi do otwartego kontaktu z klientami z elementami doradztwa;

– Niespotykany stres wśród współpracowników/menedżerów spowodowany redukcją zatrudnienia, która wywiera presję na istniejący personel;

– Wyzwania w zakresie poprawy realizacji i kontroli z powodu nieefektywnych systemów i przestarzałej sprawozdawczości.

Usprawnienie działalności oddziałów

Na szczęście dostępne są sprawdzone rozwiązania w zakresie zadań, komunikacji, realizacji i zarządzania pracownikami, pomagające w rozwiązywaniu tych problemów.

Te dostępne na żądanie, mobilne technologie pomagające przedsiębiorstwom doskonale sprawdzają się nie tylko w branży detalicznej oraz stale zwiększają poziom zgodności z przepisami i ułatwiają realizację zadań. Mogą również zautomatyzować proces znajdowania zastępstw za nieobecnych pracowników.

Nowoczesne platformy oprogramowania zyskują popularność także w sektorze bankowym ze względu na ich zdolność do wspierania następujących aspektów:

– Realizacja zadań ‒ rozwiązania te oferują kierownikom oddziałów ułożony zgodnie z priorytetami, pojedynczy widok zadań, które muszą być wykonywane codziennie.

Menedżerowie i pracownicy mogą szybko przejść przez listy kontrolne zadań, a systemy mogą podpowiadać im przy ustalaniu priorytetów w przydziale pracy, sygnalizować odstępstwa i zapewnić szybkie rozwiązywanie powtarzających się problemów. Dzięki temu pracownicy mogą pracować wydajniej, mądrzej i szybciej.

– Efektywna scentralizowana komunikacja ‒ systemy te mogą służyć jako jedna, niezawodna i bezpieczna platforma łączności dla wszystkich oddziałów banku. Mogą one w razie potrzeby udostępniać aktualizacje, zadania, wiadomości i treść oraz zapewnić dotarcie wszystkich ważnych wiadomości do właściwych osób.

Mogą nawet filtrować niepotrzebne wiadomości, aby nie spamować pracowników powiadomieniami, które ich nie dotyczą. Pracownicy mogą również odbierać te wiadomości mobilnie za pośrednictwem tabletów lub własnych smartfonów (zgodnie z zasadami obowiązującymi w firmie);

– Audyt/inspekcje ‒ korzystając z kompleksowej platformy zadaniowo-komunikacyjnej, menedżerowie mogą szybko przeprowadzać audyty, aby zapewnić zgodność wszystkich czynności z przyjętą polityką. Wszelkie problemy można oznaczyć jako wymagające dalszych działań.

Systemy z funkcjami analityki biznesowej mogą proaktywnie szukać odstępstw i monitorować wykonanie dyrektyw banku przez pracowników.

Skraca to czas, jaki menedżerowie muszą poświęcać na wykonywanie działań następczych w oddziałach lub na szczeblu regionalnym i zapewnia najwyższy poziom zgodności przy zmniejszonym nakładzie pracy.

Czy te technologie są rozwiązaniem uniwersalnym? Czas pokaże. Są jednak z pewnością właściwym punktem wyjścia.

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym kierownicy oddziałów mogą działać szybko w celu zwiększenia wydajności i poprawy wskaźników zadowolenia pracowników i klientów.

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji, zapraszam do kontaktu ze mną i moim zespołem w dowolnym czasie.

Dodatkowe informacje znajdą państwo również w tym biuletynie informacyjnym: Solving the branch banking workforce execution challenge today.

Brian Wallace,

General Manager of Banking, Reflexis Systems,

Zebra Technologies.

Źródło: aleBank.pl