Jacek Furga: rekomendacja J zaaktywizuje banki spółdzielcze

Jacek Furga: rekomendacja J zaaktywizuje banki spółdzielcze
Dr Jacek Furga, Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości przy ZBP, Prezes Zarządu CPBiI Fot. aleBank.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
− Zapowiadana zmiana rekomendacji J da impuls do zasilania AMRON przez banki spółdzielcze − powiedział dr Jacek Furga podczas piątkowej (24.01.2020 r.) sesji Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej.

#JacekFurga: Pracujemy nad systemem SARFIN 2 dedykowanym bankom spółdzielczym. Mamy nadzieję uruchomić go do kwietnia #AMRON #BankiSpółdzielcze #SARFIN2 #RynekNieruchomości

Aktywność zrzeszeń w tym względzie, czyli gromadzenia i przetwarzania przez banki danych o nieruchomościach, jest zróżnicowana.

Ze Zrzeszenia SGB aktywnie uczestniczą w systemie 152 banki.

Liderem pozostaje jednak Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie, zarówno w pobieraniu raportów, jak i zasilaniu systemu w dane.

60 tys. raportów AMRON

− Oferujemy bankom ocenę i monitorowanie wartości zabezpieczeń.

Wspieramy aktywnie monitorowanie kredytów nieregularnych.

Dla całego sektora wygenerowaliśmy dotąd 60 tys. raportów − wyliczał podczas swojego wystąpienia na sesji Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej dr Jacek Furga.

System SARFIN 2

− Pracujemy nad systemem SARFIN 2, który jest dedykowany bankom spółdzielczym. Mamy nadzieję uruchomić go do kwietnia – podkreślił dr Jacek Furga.

Do dyspozycji są dwustopniowe szkolenia, które po złożeniu stosownych egzaminów kończą się nadaniem certyfikatów.

− Fakt, że KNF traktuje AMRON jako bazę referencyjną dla kredytów hipotecznych oznacza gwarancję rozwoju Państwa  biznesu w tym obszarze. Zapraszamy do współpracy − zakończył swoje wystąpienie Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości przy ZBP, Prezes Zarządu CPBiI dr Jacek Furga.

Źródło: aleBank.pl