FTBS 2023: bank spółdzielczy w chmurze – jak to zrobić dobrze? Nowe trendy

FTBS 2023: bank spółdzielczy w chmurze – jak to zrobić dobrze? Nowe trendy
FTBS 2023, sesja II. Fot. Michał Wagner
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Chmura społecznościowa – jak ją adaptować do sektora spółdzielczego? Na tak postawione pytanie odpowiadali uczestnicy II. sesji Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2023. Moderatorem panelu był Bartłomiej Nocoń, dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej, Związek Banków Polskich.

Zrzeszeniowa chmura społecznościowa jest chmurą hybrydową i służy do integracji danych ze Zrzeszeniowej Hurtowni Danych. Jak podkreślił Maciej Appelt, p.o. dyrektora Departamentu Zarządzania Danymi w SGB-Banku, by spełnić przez projekt wymogów tzw. Komunikatu Chmurowego UKNF z 2022 roku – Bank przeszedł w 2022 roku całą tę procedurę.

Partnerem technologicznym koncepcji społecznościowej chmury obliczeniowej była między innymi firma Google. Dzięki temu rozwiązaniu uzyskano krótszy czas dostępu i niższe koszty składowania oraz przetwarzania danych niż w dotychczasowych rozwiązaniach on-premises.

Maciej Appelt, p.o. dyrektora Departamentu Zarządzania Danymi w SGB-Banku.
FTBS 2023, Maciej Appelt. Fot. Michał Wagner

Czytaj także: FTBS 2023: technologie i back-office na rzecz rozwoju bankowości spółdzielczej – w co inwestować?

Usługi chmurowe pozwolą przyspieszyć wdrażanie nowych usług

Grzegorz Głowacki, członek zarządu ds. Informatyki i Innowacji w Banku Spółdzielczym w Brodnicy mówił w trakcie panelu o znaczeniu wartości dodanych do usług elektronicznych. Chmura pozwala oferować między innymi pakiet ubezpieczeń, śledzić przesyłki i spełniać szereg wymogów.

Ekspert zwrócił uwagę na znaczenie opracowań związanych z Polish Cloud. Przedstawił przykład wartości dodanej do kanałów sprzedaży wdrożony przez jeden z azjatyckich banków, który na swojej platformie sprzedawał samochody wraz obsługą finansową.

Jak dodał, pierwsze kroki związane z wdrożeniem chmury, powinny być wykonane w obszarze back office banku. To podstawa do udostępniania kolejnych usług dla klientów. Trudno wymyślić coś nowego dla klienta, ale usługi chmurowe pozwolą przyspieszyć wdrażanie nowych usług przez bank.

Jakie są największe problemy o charakterze technicznym, które ograniczają masowe wdrożenie usług chmurowych w sektorze bankowości spółdzielczej? Wnioski i rekomendacje – spojrzenie na przyszłość.

– Jednym z licznych problemów technologicznych w korzystaniu z usług platform chmurowych jest rosnące uzależnienie od przyjętych własnych metod zarządzania usługami chmurowymi przez dostawców, systemów monitorowania i zarządzania danymi. Wymusza to z konieczność ciągłego wypracowywania nowych standardów przetwarzania charakterystycznych tylko dla danej chmury. Długoterminowo utrudnia to znacznie rezygnację z usług danego dostawcy lub zmianę przyjętego modelu współpracy.

Oczywistym celem dostawców platform chmurowych jest doskonalenie wewnętrznych procesów obsługi (minimalizacja kosztu i zwiększanie efektywności platform chmurowych). Wiąże się to z wewnętrzną standaryzacją narzędzi i modeli różną dla różnych dostawców tego typu usług. To z kolei stanowi wyzwanie w przypadku transformacji odwrotnej dla organizacji bankowej. Unikalna standaryzacja (obniżająca jednostkowy koszt i poprawiająca bezpieczeństwo, co z drugiej strony jest niepodważalnym czynnikiem sukcesu chmury obliczeniowej) stwarza problemy w przypadku złożonej, kosztownej, a może nawet ryzykownej migracji zewnętrznej do innej platformy chmurowej – mówi Tomasz Blicharz, dyrektor Działu Rozwoju i Promocji BooX, Asseco Poland S.A.
– Częściowo zbieżne cele klienta (instytucji finansowej) i operatora platformy chmurowej – doskonalenie efektywności, zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności z wymaganiami regulatorów budują również kolejną barierę uzależnienia – próg wystarczających lub minimalnych kompetencji wystarczających do szybkiego uniezależnienia się od wybranego wcześniej dostawcy usług chmurowych.

W przypadku instytucji komercyjnych mających szerokie doświadczenia z użycia wielu technologii i standardów budowanie takich kompetencji jest naturalne, jednak mniejsze banki spółdzielcze mogą napotkać wysoką barierę wejścia do zbudowania kompetencji uniezależnienia się od dostawcy chmurowego.

Rozwiązaniem tego problemu może być oparcie strategii biznesowej o model chmury hybrydowej. Pozwala ona z jednej strony zachować elastyczność zarówno operacyjną, jak i technologiczną, a z drugiej daje więcej możliwości zarządzania ryzykiem związanym z realizacją planów wyjścia – dodaje Tomasz Blicharz

Czytaj także: FTBS 2023: technologia jest tylko narzędziem i trzeba o tym zawsze pamiętać

Przestańmy tyle mówić o chmurze tylko stawmy jej czoło!

– Często spędzamy wiele czasu na rozmowach, dyskusjach i analizowaniu różnych kwestii związanych z chmurą, ale czy zastanawialiśmy się kiedyś, ile czasu tracimy na gadanie zamiast podejmowania konkretnych działań związanych z doświadczaniem chmury? Ważne jest, abyśmy nie tylko mówili o chmurze jako marketingowym haśle, ale także zrozumieli, jakie są jej prawdziwe zalety i jak możemy z nich skorzystać. Chmura może dostarczać nam nowe możliwości biznesowe, umożliwiając łatwiejszy dostęp do danych, usprawnienie procesów i współpracę na większą skalę. Może również zapewnić bezpieczeństwo danych i redukcję kosztów infrastrukturalnych. – powiedział Łukasz Kotlarz, dyrektor Zespołu Technologii, Nicolaus Bank w Toruniu.

– Jednak ważne jest również spojrzenie na chmurę krytycznym okiem. Musimy zrozumieć, że przenoszenie naszych danych i procesów do chmury wiąże się z pewnymi ryzykami i operacyjnie nie jest to łatwy proces. Bezpieczeństwo danych, prywatność, ciągłość działania, zależność od dostawcy usług czy utrata kontroli nad własnymi zasobami są aspektami, które należy wziąć pod uwagę i odpowiednio zarządzać nimi.

Zdobywanie wiedzy oraz umiejętności chmurowych jest niezwykle istotnym elementem dla banków, które pragną wykorzystać potencjał chmur obliczeniowych. Specjalnie akcentuje na liczbę mnogą chmur obliczeniowych, aby nie ograniczać się tylko do jednego dostawcy chmury, ponieważ wyzwaniem dla banków będzie zachowanie elastyczności systemów oraz usług względem szeroko pojętej integracji w ramach obszaru wymiany danych.

Za chwilę dostawcy bowiem nie będą zadawać pytania: A gdzie to Państwu wdrożyć czy na własnym serwerze czy w chmurze? Tylko: A z czym to Państwu mamy połączyć i zintegrować? – dodaje Łukasz Kotlarz.

– W dzisiejszym świecie, gdzie tempo rozwoju technologicznego jest niezwykle szybkie, czas staje się kluczowym czynnikiem sukcesu. W kontekście chmury, istotne jest skrócenie „time to market” – czyli czasu potrzebnego na wprowadzenie usługi na rynek.

Dzięki wykorzystaniu chmury, banki mogą w szybki i elastyczny sposób wdrażać i skalować swoje usługi, co pozwala na szybką reakcję na zmieniające się potrzeby rynku. Często zastanawiamy się, jak osiągnąć sukces wykorzystując chmurę w bankowości. Odpowiedź jest prosta – przestańmy tylko mówić o tym, ale zacznijmy działać! – podkreśla Łukasz Kotlarz.

Jakie są doświadczenia Małopolskiego Banku Spółdzielczego w Wieliczce w zakresie korzystania z chmury obliczeniowej?

– Usługa CPDNet oferowana przez Sofnet Sp. z o.o. (rozwiązanie chmurowe, związane z kolokacją serwerów) zwiększa dostęp do nowoczesnych technologii, których wdrożenie samodzielnie przez Bank byłoby ograniczone kosztowo (licencje, wyspecjalizowane kadry do obsługi). Platforma CPDNet jest zbudowana w oparciu o rozwiązanie ORACLE Exdata, które gwarantuje ekstremalną wydajność oraz dostępność o znaczeniu krytycznym. Lokalizacja usługi (usługa kolokacji i bezpieczeństwa fizycznego gwarantowana jest przez Firmę Polcom- poddostawcę) zapewnia standardy zabezpieczeń, które byłyby trudne do osiągnięcia przez bank spółdzielczy przy racjonalnym koszcie.

Polcom nie ma dostępu do danych Banku, a lokalizacja usługi jest w Polsce. Usługa CPDNet wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa i zabezpieczenie ciągłości działania. Usługa posiada trzy poziomowy system zabezpieczeń poprzez utrzymanie kopii bezpieczeństwa, drugiego centrum zapasowego oraz back-upu danych w ramach usługi MIrrorNet. To trzystopniowe zabezpieczenie danych ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych i ich gotowość do szybkiego odtworzenia.

Wdrożona usługa jest związana także z optymalizacją kosztów i poprawą procesów informatycznych poprzez zwiększenie wydajności i bezpieczeństwa działalności w zakresie IT. Zapewnienie tych samych standardów usługi przy oparciu się w pełni o własne zasoby byłoby nieefektywne kosztowo – powiedział Tomasz Łazarski, prezes zarządu Małopolskiego Banku Spółdzielczego w Wieliczce.

Czy Komunikat Chmurowy UKNF odpowiada na pytania banków w zakresie procesu migracji do usług chmurowych?

– Sądzę, że Komunikat Chmurowy UKNF w dużej mierze odpowiada na pytania dotyczące wdrożenia usług chmurowych w modelu chmury publicznej. Ponadto UKNF odpowiedział na szereg pytań zadanych przez podmioty nadzorowane, które wyniknęły w trakcie implementacji rozwiązań chmurowych, za pośrednictwem Q&A udostępnionym na stronie internetowej urzędu.

Pamiętajmy, że od momentu wydania zaktualizowanej wersji Komunikatu minęły ponad trzy lata, na rynku mamy wiele przykładów wdrożeń usług chmurowych w podmiotach nadzorowanych zakończonych sukcesem. Wiele aspektów, które rodziły wątpliwości zostało zaadresowanych także w Standardzie PolishCloud, opublikowanym przez ZBP, który był już aktualizowany, mamy obecnie wersję 2.0. – powiedziała Daria Olczyk, radca prawny, SGB-Bank S.A.
– Niemniej jako SGB podjęliśmy się trudnego zadania wdrożenia pierwszej w Polsce chmury społecznościowej w Zrzeszeniu banków spółdzielczych. Odpowiadając na zadane pytanie w aspekcie wdrożenia chmury w modelu społecznościowym, należy zauważyć, że na wiele pytań, które pojawiły się w procesie przygotowania koncepcji i rozwiązania tego modelu chmury dla banków spółdzielczych, my jako SGB musimy poszukać odpowiedzi samodzielnie, bazując na naszym doświadczeniu, kompetencjach, analizie ryzyka i zachowaniu zgodności z wymogami prawnymi. Jest to duże przedsięwzięcie technologiczne, biznesowe i finansowe. Chcąc zapewnić pełną zgodność regulacyjną, nie możemy zapominać o skutecznych rozwiązaniach organizacyjnych.

O tym, że chmura społecznościowa, jaką zamierzamy dostarczyć w Zrzeszeniu powinna przynosić bankom spółdzielczym liczne korzyści, zarówno o charakterze technologicznym, biznesowym, jak i pod kątem efektywności kosztowej banków. Dlatego też bardzo istotne jest, aby rozwiązanie jakie wypracujemy w zakresie migracji usług chmurowych uwzględniało wszystkie te kwestie – dodaje Daria Olczyk.

Źródło: BANK.pl