FTBS 2023: technologia jest tylko narzędziem i trzeba o tym zawsze pamiętać

FTBS 2023: technologia jest tylko narzędziem i trzeba o tym zawsze pamiętać
Fot. Michał Wagner
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Otwierając tegoroczne Forum dr Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich przypomniał, że jest to najważniejsze wydarzenie i największa tego typu impreza dotycząca technologii w bankowości spółdzielczej. Jak stwierdził, technologia w bankowości, to też jedna z pięciu głównych aktywności nowego zarządu ZBP.

Włodzimierz Kiciński, przewodniczący Rady Programowej FTBS 2023 i wiceprezes ZBP podkreślił z kolei zainteresowanie Związku wspieraniem również bankowości spółdzielczej. Jak dodał, do ZBP należy ponad 50 banków spółdzielczych. Dziś ważne jest w jakim otoczeniu działa sektor bankowy, a obecnie jest to trudny czas.

Podkreślił, że jednym z nowych wiceprezesów ZBP został Bartosz Kublik, wywodzący się z bankowości spółdzielczej. To pokazuje zaangażowanie Związku w rozwiązywanie problemów również tego sektora. Technologia jest ważna jako nośnik innowacyjności.

Ponad 500 uczestników FTBS 2023

Paweł Minkina, wiceprezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz redaktor naczelny „Miesięcznika Finansowego BANK” – witając uczestników Forum stwierdził, że technologie łączą środowisko.

Jak wynika z najnowszego badania, 97% bankowców uważa, że wzrost cyfryzacji będzie miał szczególne znaczenie dla branży.

Zainteresowanie tą tematyką potwierdza udział ponad 500 osób w tegorocznym Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej.

Gość Specjalny FTBS, Brunon Bartkiewicz

W tym roku „Gościem Specjalnym” Forum był Brunon Bartkiewicz, prezes zarządu ING Banku Śląskiego. Jak stwierdził, instytucja, którą reprezentuje, jest uznawana przez ekspertów za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie.

Mówiąc o cyfryzacji banków przypomniał o podpisaniu pierwszej umowy na zintegrowany system komputerowy w 1990 r., aplikacji mobilnej i wykorzystaniu narzędzi, które obecnie określane są jako platformy low-code.

Czytaj także: Prezes ING Banku Śląskiego o technologii w bankach spółdzielczych>>>

Mówiło się też o programie banku dotyczącym chmury prywatnej i obecnie chmury publicznej, czy też wprowadzaniu nowej architektury softwarowej opartej na Smart Contract. Przypomniał o dyskusji w kręgach informatycznych, która miała miejsce na początku lat dwutysięcznych. Wtedy w kwietniu 2003 r. popularyzator nauki Nicholas G. Carr opublikował artykuł o dość przewrotnym tytule „Does It Matter?”

W tym czasie świat uznał, że technologia cyfrowa wchodzi w okres dojrzałości i dyskutowano, jak bardzo będzie ona kreowała przyszłość i w jakim stopniu będzie stanowiła podstawowy czynnik budowania długoterminowej przewagi konkurencyjnej. Bo to właśnie jest ta gra, w którą wszyscy gramy.

Model biznesowy ważniejszy od technologii

Zwrócił uwagę, że znów jesteśmy w środku dyskusji dotyczącej technologii i nowych jej odsłon w tym AI.

Wniosek — technologia nie stanowi długotrwałej przewagi konkurencyjnej i żadna jej stanowić nie może. Przewagę konkurencyjną buduje model biznesowy, który uspójnia wszystkie elementy naszego funkcjonowania i ma w sobie spójność działania w przewidywalnym okresie. Ten przewidywany czas dla większości organizacji powinien być maksymalnie wydłużany, a więc nie mówimy o perspektywie liczonej w pojedynczych latach, ale o długim czasie.

Podstawowym elementem, z którego musimy sobie zdawać sprawę, to jest to, że nie wiemy i wiedzieć nie będziemy, jak nasza przyszłość będzie wyglądać. Spójność modelu biznesowego oczywiście oznacza, że w krótkim horyzoncie czasowym, w bardzo krótkim, możemy uzyskiwać pewną przewagę konkurencyjną na zasadzie „gadżeciarstwa”, czyli wprowadzamy jakąś nowość i tym kupujemy marketingowo uwagę otoczenia. Czyli jest to narzędzie akwizycyjne.

Natomiast już w perspektywie średnio terminowej rozwiązania technologiczne nie dają takiej przewagi, bo obecnie mogą być szybko kopiowane. Zwrócił uwagę, że do takiego rozwiązania należy podciągać cały strumień wartości, które generujemy w organizacji, a nie tylko „malować płot na zielono”, czyli we front endzie np. w nawigacji w bezpośrednim kontakcie z klientem uzyskać nowy gadżet.

W takim przypadku wzrasta tylko tempo wymiar front endu. To samo w pewnym stopniu dotyczy wykorzystania technik lub technologii uzyskiwania średnioterminowej przewagi konkurencyjnej polegającej na efektywnym funkcjonowaniu przy niższych kosztach. Ten etap „zawładnął” nami, gdy sądziliśmy, że takie będą efekty wprowadzenia technik cyfrowych i oczywiście takie efekty przyniósł.

W tym obszarze liderzy są na końcu tej ścieżki. Jednak zautomatyzowanie procesów od początku do końca i eliminowanie interwencji ludzkiej, choć wiąże się z niższymi kosztami, to ma też swoją ciemną stronę. Im bardziej inwestujemy w systemy automatyzacyjne, tym trudniej jest nam się nimi rozstać.

Zastosowanie nowych technologii pozwala nam uzyskiwać, choćby w charakterze kosztów krańcowych lub portfelowym znacznie lepsze efekty. Czyli funkcjonujemy w środowisku przestarzałych systemów, a to również kłopoty z systemami legacy.

Jak osiągnąć długofalowe przewagi konkurencyjne?

Trzeba zmienić cały system technologii na taki, w którym technologia nie ma znaczenia. To budowa architektury, w której poszczególne jej „klocki” możemy wstawiać i wyrzucać, oraz zamieniać je na inne. To architektura, w której wszystkie elementy umieszczono na bardzo szybkich szynach danych o wysokiej prędkości transferu gdzie komunikują się one ze sobą.

To przyszłość, która już się dzieje i będzie nabierała tempa w instytucjach finansowych. I najlepsze w tym instytucje będą osiągały w tym zakresie duży sukces. Czy to zapewni im przewagę konkurencyjną?

Niekoniecznie, bo to zależy od tego, do czego będzie to wykorzystane, ale w tę stronę wszyscy zmierzamy. Czyli chcemy pozbyć się nawisu obciążenia, a jest nim IT. Zwinne modele w nowej architekturze coraz bardziej uwalniane od obciążeń, dają nam swobodę, funkcjonowanie i szybkość zmian, która nie powoduje pogłębiania się długu technologicznego i legacy obciążenia naszymi wynikami, na które księgowi będą kręcili nosem — proszę spisać system, który wprowadziliśmy dwa lata temu i jeszcze nie jest zamortyzowany.

ING Bank Śląski działa zgodnie z zasadą BDWF

Jak podkreślił, jego instytucja działa zgodnie z zasadą BDWF, czyli: bezpieczeństwo, dostępność, wydajność i funkcjonalność.

Zwrócił uwagę, że między bezpieczeństwem i funkcjonalnością jest duża odległość wśród tych priorytetów. Czyli działania, w których realizowane są nowe, podnoszące jakościowo schematy obsługi klienta są możliwe, ale po spełnieniu poprzednich priorytetów.

Każdy ma obowiązek zbudować spójny model biznesowy. Jeżeli chcemy odnieść sukces, to technologia odgrywa w tym rolę, ale technologia nie jest odpowiedzią, a jest narzędziem.

FTBS 2023 Brunon Bartkiewicz
Brunon Bartkiewicz, FTBS 2023. Fot. Michał Wagner
Źródło: BANK.pl