BANK 2022/05

BANK 2022/05

Raport Specjalny | Bezpieczeństwo Banków – Secfense | Zbudować odporność na cyberincydenty, czyli nowe podejście do silnego uwierzytelniania od Secfense

Pieniądze znikające z kont bankowych, dane zaszyfrowane przez atakujących czy wycieki istotnych wiadomości e-mail to rzeczywistość, w której wszyscy funkcjonujemy od wielu lat. Większa intensywność i wyjątkowa specyfika cyberincydentów związanych z pandemią i trwającą wojną hybrydową dotyka jednak sektor bankowy po raz pierwszy. Wzrosła liczba wyłudzeń z kont bankowych, na skrzynki e-mail wpada coraz więcej fałszywych wiadomości. Wielu tego typu ataków można jednak łatwo uniknąć, a niektóre da się całkiem wyeliminować. Warunkiem jest globalne wdrożenie wieloskładnikowego uwierzytelniania (MFA) i rezygnacja ze stosowania haseł w organizacji.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/05

Bankowość i Finanse | Kampania Dokumenty Zastrzeżone ZBP | W I kw. 2022 r. na cudze dokumenty próbowano ukraść prawie 52 mln zł

Skala prób wyłudzeń kredytów wg ich liczby od dwóch lat utrzymuje się na zbliżonym, dosyć wysokim poziomie 1,9 tys., jednak stosunkowo niewielka liczba prób kradzieży na kwoty wyższe niż 1 mln zł spowodowała, że łączna kwota wyniosła „tylko” 51,8 mln zł. Równocześnie zauważalnie wzrosła liczba zastrzeganych dokumentów tożsamości. Związek Banków Polskich opublikował 49. raport o dokumentach infoDOK.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/05

Raport Specjalny | Bezpieczeństwo Banków | Klient kluczowym ogniwem w systemie cyberbezpieczeństwa

Nawet największe nakłady na infrastrukturę IT i rozwijanie systemów bezpieczeństwa nie wystarczą, jeśli nie uda się wyrobić u klientów bankowości odpowiedniego podejścia do cyberzagrożeń. To właśnie człowiek jest kluczowym i niestety często najsłabszym ogniwem w systemie zabezpieczenia operacji bankowych. Dlatego sektor podejmuje tak duże wysiłki na rzecz edukacji.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/05

Raport Specjalny | Bezpieczeństwo Banków | Najlepsze praktyki zarządzania kryzysowego

Agresja Rosji w Ukrainie zweryfikowała negatywnie szereg paradygmatów ostatnich dwóch dekad. Przede wszystkim przekonanie, że budowa relacji handlowych, przy redukcji wydatków obronnych, zapewni trwale bezpieczeństwo, sprzyjać będzie demokratyzacji państw, które utrzymując fasadowy charakter instytucji demokratycznych, stosowały w istocie mechanizmy totalitarne, wreszcie założenie, że partykularne interesy większych graczy (jak Francja czy Niemcy) wyznaczają optymalnie kierunek i dynamikę zmian w UE, a szerzej rzecz ujmując, w europejskiej przestrzeni gospodarczej.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/05

Raport Specjalny | BEZPIECZEŃSTWO BANKÓW – KIR | Sektorowe Centrum Usług AML

Skuteczność procesów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT)
– w obliczu m.in. gwałtownego przyspieszenia procesów cyfryzacji, zdecydowanego kursu KE
w kierunku powszechności natychmiastowych transferów finansowych, a także w końcu nowej
kryzysowej rzeczywistości – nie będzie możliwa bez odejścia od hermetyzacji danych posiadanych
przez instytucje obowiązane1, na rzecz rozwiązań sektorowego współdzielenia danych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/05

Raport Specjalny | BEZPIECZENSTWO BANKÓW – BIK SA | Identyfikacja fraudu aplikacyjnego w bankowości metodami machine learning – doświadczenia z budowy modelu sektorowego | Ochrona przed wyłudzeniami w bankowosci 3.0

Nowe technologie i modele biznesowe pozwoliły bankom wejść do ery 3.0
i zaproponować klientom usługi w wygodnej, spersonalizowanej formie
cyfrowej, zaś pandemia SARS-CoV-2 tę transformację jeszcze przyspieszyła.
Jednak tak gruntowna zmiana paradygmatu funkcjonowania nie tylko wymaga
dostosowań po stronie systemów IT oraz procesów bankowych, ale również
generuje dla banku nowe ryzyka. Zwłaszcza wirtualizacja klienta istotnie
zwiększa jego ekspozycję na ryzyko wyłudzeń.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/05

Raport Specjalny | BEZPIECZEŃSTWO BANKÓW – PwC POLSKA | Długie listy sankcyjne i procesy wymagające kompleksowej kontroli

Na wojnę w Ukrainie demokratyczny świat odpowiedział niespotykanymi do tej pory w takiej
skali sankcjami. Objęto nimi zarówno firmy, jak i obywateli Rosji i Białorusi. W przypadku sektora
finansowego wypełnienie obowiązków związanych z nałożonymi sankcjami stanowi ogromne
wyzwanie. Jak sektor finansowy może poradzić sobie z wyzwaniami w obecnej, nowej dla wielu
instytucji sytuacji? Kazimierz Lubicz zapytał o to PAWŁA JAROSZEWICZA i BARTŁOMIEJA
STYRNIKA, partnerów w Financial Crime Unit w PwC Polska oraz TOMASZA JOŃCA,
dyrektora w Financial Crime Unit PwC.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/05

Raport Specjalny | BEZPIECZENSTWO BANKÓW |Sankcje nie tylko dla oligarchów

Agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę stała się istotnym wyzwaniem dla całego systemu
przeciwdziałania praniu pieniędzy i fi nansowaniu terroryzmu w państwach Unii Europejskiej.
Dotychczasowe przepisy koncentrowały się na zagrożeniach ze strony zorganizowanych grup
przestępczych i organizacji ekstremistycznych, nie były zatem w stanie w pełni odpowiedzieć
na nowe wyzwania, kiedy jedno z globalnych mocarstw dołączyło do grona tzw. państw
agresorów. Konieczne stało się zatem wprowadzenie odrębnych regulacji, tak na szczeblu
krajowym, jak i wspólnotowym.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/05

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | WEBINARIUM I RAPORT PAB-WIB | Banki spółdzielcze poza zasada proporcjonalnosci

Sprawozdawczość stanowi wyzwanie nawet dla największych instytucji fi nansowych,
które dla jej celów zatrudniają potężne sztaby specjalistów. A co dopiero mają
powiedzieć te niewielkie? Dla banków spółdzielczych to przede wszystkim dodatkowe,
pokaźne obciążenia, które rzutują na ich działalność, zwiększając koszty, pogarszając
konkurencyjność i ograniczając możliwości rozwojowe

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/05

Nauka i Edukacja Finansowa | RAPORT PAB-WIB | Sektor bankowy w Polsce po wejsciu w zycie PSD2

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada
2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, częściej nazywana
dyrektywą PSD2, jest odpowiedzią na rozwój technologii oraz nowe usługi płatnicze.
Głównymi jej celami są m.in. sprawniejszy i bezpieczniejszy system płatności w całej Unii
Europejskiej oraz zapewnienie większej konkurencji na rynku fi nansowym

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/05

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Ranking | Banki spółdzielcze sprostały trudnym wyzwaniom

Ranking „Wyróżniające się Banki Spółdzielcze” przechodził na przestrzeni minionego ćwierćwiecza różne koleje losu. Kończąc jego 24. edycję, nie przypuszczaliśmy, że do kolejnej – jubileuszowej – upłyną aż trzy lata. W tym czasie wydarzyło się tak wiele, że ramy tego opracowania są zbyt szczupłe, by opisać wszystko to, co odmieniło nasze życie zawodowe i prywatne, tak w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/05

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Technologie – I-BS.PL | Skuteczne narzędzie do automatyzacji procesów, raportowania i analizy danych

Od wielu lat instytucje finansowe mierzą się z obowiązkiem zbierania i zarządzania dużą ilością danych. Pracownicy poświęcają wiele czasu na gromadzenie informacji, ich walidację czy analizę, przez co wypracowanie raportu z zebranych danych następuje z dużym opóźnieniem. Wpływa to negatywnie na czas reakcji kadry zarządzającej w przypadku występowania incydentów czy niepożądanych tendencji w newralgicznych obszarach pracy.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/05

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | ZUI Novum | Automatyzacja procesów w bankach to droga do zwiększania przewagi konkurencyjnej

Bankowość i szeroko pojęte finanse to obszary, w których technologie mają kluczowe znaczenie. Postępująca digitalizacja całego sektora spółdzielczego nabiera rozpędu. Sięganie po nowoczesne narzędzia obsługi klienta oraz automatyzację procesów back i front office staje się wyznacznikiem rozwoju oraz konkurencyjności na rynku.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/05

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Transformacja cyfrowa – Aplitt | AMA INSTITUTE | Kto tu rządzi – człowiek czy sztuczna inteligencja?

O ważności przeprowadzenia transformacji cyfrowej w organizacjach głośno mówi się już od wielu lat, a czas pandemii sprawił, że procesy związane z budową strategii cyfrowej spędzają sen z powiek wielu prezesom firm, zarówno dużych, jak i średnich oraz małych. Przez wiele branż transformacja cyfrowa jest spostrzegana jako inicjatywa globalna, która powinna poprowadzić organizacje na tory niezbędnych w XXI wieku zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/05

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Technologie – Hitachi Europe i Basement | Rozwiązania klasy premium dopasowane do sektora bankowości spółdzielczej – współpraca Basement i Hitachi Europe

Współpraca Hitachi Europe i Basement pokazuje potencjał wykorzystania światowej technologii i najwyższej klasy rozwiązań hardware i software. Dzięki firmie Basement i jej znajomości lokalnych banków spółdzielczych, są one dopasowane do ich realnych potrzeb.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/05

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Technologie – Diebold Nixdorf | Diebold Nixdorf wspiera banki spółdzielcze w nowoczesnym zarządzaniu gotówką

Banki spółdzielcze są ostoją finansową dla tysięcy klientów. W Polsce działa ponad 500 tego typu instytucji, które na co dzień świadczą różne usług bankowe, w tym gwarantują bezpieczny oraz wygodny dostęp do gotówki. Według badania Narodowego Banku Polskiego1, to właśnie gotówka jest uznawana przez Polaków za najbardziej powszechny, najłatwiejszy i najbezpieczniejszy instrument płatniczy. Rozwijanie oraz odnawianie sieci bankomatów umożliwia bankom spółdzielczym zapewnienie nowej jakości obsługi klienta, poprzez skorzystanie z najnowocześniejszych rozwiązań w zarządzaniu gotówką.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 2 Z 3