Nauka i Edukacja Ekonomiczna | WEBINARIUM I RAPORT PAB-WIB | Banki spółdzielcze poza zasada proporcjonalnosci

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Sprawozdawczość stanowi wyzwanie nawet dla największych instytucji fi nansowych, które dla jej celów zatrudniają potężne sztaby specjalistów. A co dopiero mają powiedzieć te niewielkie? Dla banków spółdzielczych to przede wszystkim dodatkowe, pokaźne obciążenia, które rzutują na ich działalność, zwiększając koszty, pogarszając konkurencyjność i ograniczając możliwości rozwojowe

Jacek Ramotowski

Takie są wnioski z raportu „Problem obciążeń sprawozdawczych banków spółdzielczych i jego znaczenie dla kondycji polskiego sektora bankowości spółdzielczej„, powstałego na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości. Raport opracowali dr hab. Eugeniusz Gostomski, emerytowany profesor Uniwersytetu Gdańskiego, dr Błażej Lepczyński z UG oraz dr hab. Lech Kurkliński, profesor SGH.

Banki spółdzielcze od dawana zgłaszają, że sprawozdawczość jest dla nich dotkliwa. Rośnie też liczba instytucji, do których muszą składać sprawozdania – mówił, podczas seminarium WIB poświęconemu dyskusji nad raportem, Błażej Lepczyński.

Znaj proporcjum, mocium panie…

Na brak proporcji pomiędzy obowiązkami w zakresie raportowania dla wielkich i małych instytucji finansowych te ostatnie zwracają uwagę już od lat. Ich przedstawiciele nie raz mówili, że przeciętny bank spółdzielczy jest obowiązany sporządzić w ciągu roku ok. 46 sprawozdań dla władz publicznych. Zadanie to jest coraz bardziej skomplikowane, wskutek braku jednolitego systemu definicji i pojęć, instrukcji do wypełniania niektórych
arkuszy, czy wreszcie koordynacji odnośnie wymiany danych pomiędzy instytucjami publicznymi. – Obciążenia sprawozdawcze banków spółdzielczych wskazują na brak stosowania zasady proporcjonalności
– zaznaczył prof. Lech Kurkliński.

Europejskie prawo stanowi, że regulacje sektora finansowego stosuje się w pełnym zakresie do instytucji o sumie bilansowej powyżej 5 mld euro. A zatem polskie banki spółdzielcze nie powinny być nimi objęte w całej rozciągłości.

– Część nadmiernej sprawozdawczości udałoby się usunąć hurtem. Żaden bank spółdzielczy nie ma sumy bilansowej przekraczającej 5 mld euro. Jest to argument, żeby je zwolnić z obowiązków sprawozdawczych – stwierdził prof. Eugeniusz Gostomski.

Naukowcy w raporcie zbadali obowiązki banków spółdzielczych, związane z raportowaniem wymaganym przez Komisję Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, GUS, Generalny Inspektorat Informacji Finansowej i inne podmioty. Badanie nie miało na celu oceny zasadności żądania przez te instytucje określonych danych, powinno natomiast zidentyfikować, jak obciążenia sprawozdawcze wpływają na działalność biznesową i wyniki finansowe banków spółdzielczych, ich kontrybucję do gospodarki i rentowność sektora. Raport zawiera także kilka istotnych rekomendacji, w jaki sposób sprawozdawczość można uczynić mniej uciążliwą.

Nowe zasady, nowe wymogi

Po wielkim kryzysie fi nansowym z lat 2007-2009 rozpoczął się proces zwany Bazyleą III, dzięki któremu wprowadzono nowe regulacje, wzmacniające odporność i bezpieczeństwo banków, poprawiające standardy w zarządzaniu ryzykiem. Z celami Bazylei III trudno polemizować, jednak skala zmian przerosła wszystkich. Bankowcy określają to zjawisko regulacyjnym tsunami. Same zasady obliczania adekwatności kapitałowej opisane w umowie kapitałowej z 1988 r., zwanej Bazyleą I, zajmowały 60 stron, w Bazylei II – 350, a w Bazylei III – 6400 stron.

Nowe zasady kapitałowe (i płynnościowe oraz dotyczące zarządzania ryzykiem) powodują obciążenie banków, ich akcjonariuszy i zmniejszają rentowność prowadzonego biznesu. Ale na wprowadzeniu zasad się nie skończyło. Wzmocniony został nadzór nad bankami, a instytucje zobowiązano do raportowania i sprawozdawania swojej ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK