Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Technologie – I-BS.PL | Skuteczne narzędzie do automatyzacji procesów, raportowania i analizy danych

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Technologie – I-BS.PL | Skuteczne narzędzie do automatyzacji procesów, raportowania i analizy danych
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Od wielu lat instytucje finansowe mierzą się z obowiązkiem zbierania i zarządzania dużą ilością danych. Pracownicy poświęcają wiele czasu na gromadzenie informacji, ich walidację czy analizę, przez co wypracowanie raportu z zebranych danych następuje z dużym opóźnieniem. Wpływa to negatywnie na czas reakcji kadry zarządzającej w przypadku występowania incydentów czy niepożądanych tendencji w newralgicznych obszarach pracy.

Mirosław Kowalski
Project Manager I-BS.PL

Z obserwacji wynika, że organizacje skupione są wyłącznie na strategicznych obszarach swojej pracy, których kontrola i raportowanie wymagane jest przez procedury lub prawo bankowe. W dobie rozwijającego się świata monitoring takich obszarów zazwyczaj wspomaga system informatyczny, który znacznie ułatwia pracę.

Niezauważone pozostają natomiast pozornie mniej ważne strefy, które wciąż są rejestrowane w formie zapisów odręcznych lub na arkuszach kalkulacyjnych.

Przykładem mogą być:

  • procesy zewnętrzne, które bezpośrednio wpływają na interakcje z klientami, np.:
  • obsługa procesów reklamacji,
  • rejestr potrzeb, wniosków i zapytań klientów,
  • kontrola relacji z klientem, przypisywanie zadań czy kontaktu do opiekunów klienta,
  • kontrola skuteczności działań marketingowych;
  • procesy wewnętrzne dotyczące administracji oraz interakcji z pracownikami, np.:
  • badanie potrzeb pracowników,
  • rejestry dóbr trwałych,
  • kontrola i analiza wydatków w oddziałach,
  • obieg dokumentacji.

Badanie potrzeb potencjalnych klientów w grupie banków spółdzielczych wykazało, że w dalszym ciągu organizacje nie dostrzegają potencjału, jaki tkwi w ciągłym monitoringu potencjalnie błahych obszarów swojej działalności. W wielu przypadkach pracownicy, którzy są odpowiedzialni za przepływ danych w organizacji, traktują to zadanie jako dodatkowy, niepotrzebny i nadmiernie obciążający obowiązek, co negatywnie wpływa na ich produktywność. Dane z takich stref zbierane są często w sposób chaotyczny i niedbały, co dodatkowo utrudnia lub uniemożliwia ich analizę.

Ostatecznie doprowadza to do wielu zjawisk, które mogą negatywnie wpływać na całokształt kultury pracy na wszystkich szczeblach organizacyjnych.

Sposób zarządzania danymi podlega ciągłym zmianom w czasie, przez co nie jest możliwe odgórne ustalenie przepływu danych. Każdy proces wymaga osobnego narzędzia, a w trakcie użytkowania niejednokrotnie wymagana jest jego aktualizacja lub całkowita zmiana. Wpływa to na redundancję kosztów ponoszonych przez instytucje.

Z pomocą przychodzą funkcjonalności, jakie znajdziemy w systemie QUANT, który elastycznie dopasowuje się do potrzeb organizacji i umożliwia nieustanną kontrolę wszystkich obszarów działalności banku.

Komponent RF pozwala pracownikowi na zbudowanie definicji formularza przy użyciu gotowych pól. Dzięki mechanizmowi walidacji wszystkie dane wprowadzone do systemu będą spójne we wszystkich jednostkach. Przygotowanie formularzy wykonywane jest metodą ­drag&drop, a konfiguracja warunków i walidacji jest wysoce intuicyjna. Żaden z elementów systemu nie wymaga od administratora specjalistycznej wiedzy programistycznej.

Na bazie przygotowanego formularza można prowadzić rejestr, który administrator systemu udostępnia wybranym grupom pracowników. Uprawnieni użytkownicy mają możliwość wymiany załączników, takich jak umowy, faktury, uchwały zarządu, arkusze kalkulacyjne, czy wzory podpisów. Decydenci mogą otrzymywać powiadomienia o nowych rekordach, ich modyfikacji czy usunięciu, co znacznie skraca czas reakcji i umożliwia natychmiastowe podejmowanie kluczowych decyzji.

Silnik analityczny komponentu AR pozwala na zestawianie danych z informacjami pochodzącymi z systemu finansowo-księgowego czy bankowości internetowej i ich skuteczną analizę. System umożliwia bieżący monitoring zdarzeń w czasie rzeczywistym.

Zachęcamy Państwa, byście dołączyli do grupy użytkowników QUANT.

Zapraszamy do kontaktu z Działem Handlowym I-BS.PL:
tel. kom. 604 223 619, e-mail: dh@i-bs.pl, www.biquant.pl

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK