Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Technologie – Hitachi Europe i Basement | Rozwiązania klasy premium dopasowane do sektora bankowości spółdzielczej – współpraca Basement i Hitachi Europe

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Technologie – Hitachi Europe i Basement | Rozwiązania klasy premium dopasowane do sektora bankowości spółdzielczej – współpraca Basement i Hitachi Europe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Współpraca Hitachi Europe i Basement pokazuje potencjał wykorzystania światowej technologii i najwyższej klasy rozwiązań hardware i software. Dzięki firmie Basement i jej znajomości lokalnych banków spółdzielczych, są one dopasowane do ich realnych potrzeb.

Wymóg przekazywania klientom danych na trwałym nośniku w 2017 r. znacząco skomplikował bankom pracę. Sektor bankowy w Polsce stanął przed wyzwaniem dotyczącym rozwiązania sektorowego, które miałoby rozwiązać ten problem i umożliwić cyfryzację komunikacji z klientami.

Odpowiedzią na to wyzwanie jest wspólny projekt Basement i Hitachi Europe dla banków spółdzielczych i wdrożenie zrzeszeniowego rozwiązania trwałego nośnika w grupach SGB-Banku SA i BPS SA. W 2018 r. firma Basement wdrożyła dla banków spółdzielczych aplikację Publikator, której głównym zadaniem jest obsługa trwałego nośnika. Rozwiązanie bazuje na macierzach WORM (Hitachi Content Platform) oraz aplikacji biznesowej trwałego nośnika ­(HCPortal) dostarczanych przez Hitachi Europe, które w ramach rozwiązania zrzeszeniowego są zintegrowane z oprogramowaniem Publikator firmy Basement.

Obecnie do usługi przystąpiło 90 banków spółdzielczych użytkujących wszystkie systemy, tj. Asseco, Novum, Softnet, I-BS oraz Saba Service.

Czym jest i jak działa zrzeszeniowy trwały nośnik Hitachi – Basement?

Firma Hitachi wprowadziła innowacyjne rozwiązanie trwałego nośnika opartego na systemie WORM (ang. write once read many), które zrewolucjonizowało sytuację i pomogło uniknąć wysokich kar. Macierz WORM posiada bowiem szereg wbudowanych mechanizmów bezpieczeństwa, zapewniających niezmienność przechowywania informacji dla klientów w infrastrukturze banku – bez potrzeby wykorzystywania do tego dodatkowych podmiotów. Pierwszy projekt został uruchomiony już w grudniu 2017 r. w Banku Pekao SA.

Trwały nośnik informacji to rozwiązanie, które w bezpieczny sposób umożliwia przechowywanie i udostępnianie wszelkich dokumentów elektronicznych, co znacznie wspiera rozwój cyfryzacji sektora i procesy biznesowe w relacji usługodawca – klient. Trwały nośnik zapewnia poufność danych oraz to, że publikowane przez bank dokumenty nie zostaną zmienione bądź usunięte. Wszystkie informacje przechowywane są na trwałym nośniku, czyli macierzach WORM, tj. Hitachi Content Platform (HCP). Dostęp do danych na macierzy odbywa się poprzez bezpieczne API, skalowalnej aplikacji HCPortal. Możliwość wprowadzania, odszukiwania i odczytywania dokumentów jest natomiast udostępniona poprzez witrynę bankowości internetowej i mobilnej banku spółdzielczego „Moje Dokumenty”, dzięki aplikacji Publikator stworzonej przez firmę Basement. Klient korzystający z rozwiązań systemu centralnego zarządzania użytkownikami SSO (ang. single sign on) dostarczanych przez takie firmy, jak Asseco, Novum, Softnet, I-BS, czy Saba Service, zyskuje łatwy i przejrzysty dostęp do dokumentów udostępnianych przez bank.

Kluczowe cechy rozwiązania trwałego nośnika Hitachi-Basement to m.in.:

 • spełnienie wymogów regulacyjnych (rozwiązanie konsultowane z regulatorami),
 • rozwiązanie o największej liczbie referencji na rynku, powszechnie stosowane przez sektor bankowy w Polsce,
 • wygoda klienta banku, któremu zależy na szybkiej, bezpiecznej i nieograniczonej dostępności do dokumentów z każdego miejsca na świecie,
 • znaczące obniżenie kosztów w obszarze dystrybucji obowiązkowej komunikacji do klientów i redukcja papieru,
 • niezależność od systemów centralnych i bankowości elektronicznej,
 • wdrożenie elektronicznych procesów sprzedaży zdalnej, takich jak np. konto na selfie, możliwość uzyskania kredytu online,
 • skrócenie formalności oraz brak konieczności rozwijania własnej infrastruktury IT, co jest szczególnie ważne w dobie rosnącego zapotrzebowania na wyspecjalizowaną kadrę (rozwiązanie zrzeszeniowe),
 • dbałość o środowisko dzięki ograniczeniu emisji CO2 oraz produkcji standardowych nośników (papier, CD).

Dzięki współpracy działającego w Polsce oddziału Hitachi Europe z firmą Basement Sp. z o.o., banki spółdzielcze oraz ich zrzeszenia kontynuują rozwój digitalizacyjny, wdrażając wspomnianą wyżej platformę w kolejnych instytucjach. Należy podkreślić, że zastosowanie macierzy WORM nie zamyka drzwi nowym innowacjom. Użytkownicy będą w stanie poszerzać portfolio o rozwiązania zrzeszeniowej teczki elektronicznej, cyfryzacji procesów, bezpiecznej wymiany plikowej, jak też gwarantujące spełnianie wymogów rekomendacji D i regulacji MiFID2.

Rekomendacja D w erze wszechobecnej cyfryzacji i dodatkowe wykorzystanie macierzy WORM Hitachi

Wprowadzona w 2013 r. przez KNF rekomendacja D, dotycząca zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach, trwale zmieniła podejście do zarządzania IT.

Są to zalecenia bardzo przekrojowe, których wprowadzenie było niemałym wyzwaniem dla menedżerów, inżynierów, architektów i administratorów. Warto jednak zastanowić się, czy wprowadzenie jej w życie to jednorazowe wydarzenie w organizacji, czy może ciągły proces? Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat wiele się zmieniło, cyfryzacja stała się wszechobecna, a praca zdalna stała się w wielu miejscach standardem. Naturalną konsekwencją tego faktu musi być jakość narzędzi monitorujących pracę administratorów, w szczególności używania kont uprzywilejowanych.

To oczywiście jeden z wielu możliwych przykładów w kontekście jakości realizacji postulatów rekomendacji D, a tym samym pewności pomyślnego przejścia potencjalnego audytu. Warto zrewidować podjęte wiele lat temu kroki, żeby minimalizować ryzyko dotkliwych kar finansowych. Powołując się na przykład monitorowania sesji pracy zdalnej administratora, przy odpowiednio dobrze zbudowanym rozwiązaniu, pozwoli w podobny sposób dopuścić do systemu autoryzowany serwis, co skróci czas oczekiwania na jego przyjazd i przyjazd odpowiedzialnego administratora jednocześnie. Co więcej, monitorując sesje, można proaktywnie zaproponować szereg optymalizacji i automatyzacji, które w konsekwencji zmniejszają ilość powtarzalnych zadań. Uzyskany w ten sposób czas ekspertów zostanie znacznie lepiej spożytkowany. To znowu tylko jeden z przykładów, ale na tej samej zasadzie, wdrażając czy rewidując już wdrożone rozwiązania w ramach rekomendacji D, można przejść od konieczności do korzyści.

Hitachi odpowiedziało na rekomendację D, dostarczając kompletne rozwiązanie składające się z aplikacji Bravura Privilege oraz macierzy WORM (HCP). Bravura zapewnia takie funkcje, jak generowanie losowych haseł przed wypożyczeniem i po użyciu, zaszyfrowany sejf z replikacją, delegacja uprawnień do systemów i członków zespołów, dedykowany sejf zespołowy, wszechstronne możliwości integracji w tym z SSO czy powiadamianie o nowych hasłach. Zastosowanie macierzy WORM umożliwia nagrywanie sesji administratorów, indeksowanie i wyszukiwanie oraz zabezpieczenie nagrań.

Cyfryzacja procesów w bankowości spółdzielczej

Bezdyskusyjnie, digitalizacja procesów jest odpowiedzią na styl życia ludzi na całym świecie. Korzyści płynące z digitalizacji i automatyzacji procesów to nie tylko przyspieszanie i usprawnianie procesów oraz eliminowanie zbędnych czynności, ale również kontrola i opomiarowanie procesów, które pozwalają podnosić poziom NPS (ang. Net Promoter Score).

W większości instytucji zauważamy wysoki poziom digitalizacji procesów sprzedażowych. Doświadczenia, jakie zapewniamy klientom i sprawne cyfrowe procesy są bezpośrednio związane z ich wyborem. Zacznijmy sprawiać, aby klienci mogli cyfrowo obsługiwać produkt bądź usługę już po zakończeniu sprzedaży. Dobre doświadczenia w tym obszarze wpływają na przyszłe wybory klienta, na jego decyzje i zakup dodatkowego produktu w naszej lub konkurencyjnej firmie.

Aby dobrze podejść do cyfryzacji klienta i budować dobre procesy, organizacja nie może zapominać o digitalizacji wewnętrznej. Dobrze zacząć od cyfryzacji obiegu korespondencji i obiegu faktur. Są to procesy uniwersalne i łatwo zamodelować ich digitalizację. Automatyzacja nawet fragmentu tych procesów pozwala szybko zmierzyć wpływ zmian cyfrowych na całą organizację i przewidzieć korzyści płynące z wprowadzania dalszych usprawnień. Poprzez zastosowanie OCR (ang. optical character recognition), możemy wyeliminować ręczną dekretację spraw klienta, wyszukiwać najbardziej istotnie wątki tematyczne, a dodatkowe zastosowanie AI sprawi, że poznamy problemy naszych klientów i będziemy budować cyfrowe procesy stanowiące odpowiedź na ich potrzeby.

W digitalizacji nie zapominajmy również o usprawnieniu wykonywania codziennych czynności przez naszych pracowników. Digitalicja w tym obszarze bezpośrednio wpływa na NPS pracowników organizacji. Mówimy tutaj o obszarze HR. Zacznijmy od obiegu wniosków urlopowych. Papierowy obieg angażuje pracownika, przełożonego oraz pracownika HR. W praktyce, aby taki wniosek złożyć, trzeba najpierw sprawdzić, ile dni urlopowych nam jeszcze zostało, a następnie zweryfikować, czy termin planowanego wypoczynku nie pokrywa się z wyborami wakacyjnymi współpracowników. Jeśli daty ze sobą nie kolidują, wniosek trafia do akceptacji przełożonego, skąd podpisany wędruje do działu kadr, gdzie jest wprowadzany do odpowiedniego systemu. Cyfryzacja obiegu pozwala umieścić wszystkie informacje potrzebne do złożenia wniosku i jego zatwierdzenia na ekranie, a proces akceptacji zrealizować elektronicznie, jednocześnie wprowadzając urlop do kalendarza i uruchamiając zastępstwa.

Cyfryzacja procesów po stronie pracowników odpowiada za NPS zatrudnionych: poprawia jakość, wydajność i komfort realizacji codziennych zadań i obowiązków. Cyfryzacja procesów po stronie klienta to bezpośrednie źródło wiedzy o klientach, ich problemach z naszymi produktami i usługami. To podstawa do usprawnienia procesów, jak również parametrów produktów i usług.

Korzyści, jakie płyną z digitalizacji procesów, to m.in.:

 • redukcja kosztów papieru i obsługi,
 • standaryzacja i uporządkowanie procesów,
 • przyspieszanie i usprawnianie procesów,
 • gotowe rejestry, raporty, elektroniczne archiwum (elektroniczna teczka).

W ramach rozwoju współpracy Hitachi-Basement, firmy zdecydowały o wprowadzeniu w 2022 r. wspólnego rozwiązania e-Teczki dla banków spółdzielczych. Zapraszamy do dołączenia do projektu pilotażowego.

Aplikacja Negocjator Basement – digitalizacja procesu odstępstw cenowych

Przykładem digitalizacji obszaru obsługi klienta jest wdrażany przez banki System Negocjator, który pozwala w zdalny i szybki sposób procesować wszystkie sprawy związane z odstępstwami cenowymi klientów. Jednocześnie aplikacja dostarcza jasne raporty i informacje o procedowanych wnioskach, stanowiąc tzw. rejestr odstępstw, który jest wymagany przez regulatora UKNF.

Do jego głównych zadań należą:

 • przyspieszenie procesów podejmowania decyzji,
 • zapewnienie transparentności i kontroli nad podejmowanymi decyzjami,
 • możliwość analizy rezultatów podejmowanych decyzji,
 • pozwala bankowi spełnić wymagania SSO oraz KNF.

Zapraszamy do współpracy!
Kontakty:
Hitachi Europe:
Leszek Modzelewski
Dyrektor Zarządzający ds. Wdrożeń i Rozwoju
leszek.modzelewski@hitachi-eu.com
tel: 732 550 553

Basement:
Robert Tórz
Wiceprezes Zarządu
r.torz@basement.pl
tel: 515 126 840

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK