Raport Specjalny | IT@BANK 2022 – Grupa Hitachi | Dynamiczny rozwój Grupy Hitachi w Polsce

Raport Specjalny | IT@BANK 2022 – Grupa Hitachi | Dynamiczny rozwój Grupy Hitachi w Polsce
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Z Arkadiuszem Buroniem, Sales Director CEE, Hitachi Europe, rozmawiał Karol Materna.

W ostatnich latach Hitachi aktywnie komunikuje zmiany zachodzące w strukturze spółki. Jak sytuacja w tym obszarze kształtuje się obecnie, na czym te zmiany polegają, a także czy można spodziewać się dalszych zmian? 

– Ostatnie kilka lat przyniosło istotne zmiany, jeśli chodzi o strukturę Hitachi. Mam na myśli przede wszystkim kilka znaczących przejęć, jakich dokonała nasza spółka, takich jak przejęcie części spółki ABB związanej z biznesem Power Grids, czy firmy GlobalLogic, która globalnie zajmuje się projektowaniem, tworzeniem i wdrażaniem oprogramowania dla klientów z różnych sektorów rynku, rozwiązań często bardzo innowacyjnych. To jest drugie znaczące przejęcie, które nastąpiło w ostatnich kilku latach. Kolejna istotna transakcja tego typu to trwające w dalszym ciągu przejęcie z firmy Thales części biznesu o nazwie Ground Transportation Systems, specjalizującej się w systemach transportu naziemnego. To niejako część dotychczasowej oferty Thalesa w zakresie systemów sygnalizacji kolejowej, sterowania pociągami, nadzoru kolejowego czy też systemów sprzedaży biletów. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż nasze całkowite zatrudnienie w Polsce sięga już 6000 pracowników i zajmujemy tym samym trzecie miejsce w ramach Grupy Hitachi wśród krajów europejskich. Oczywiście nasza spółka w dalszym ciągu będzie się rozwijała, natomiast na dziś nie planujemy już kolejnych spektakularnych przejęć. Obecnie będziemy się koncentrowali na wypracowaniu podejścia do rynku spójnego dla wszystkich spółek, które w chwili obecnej znajdują się w naszej grupie kapitałowej.

Skoro mówimy o tak istotnych zmianach w funkcjonowaniu firmy i jej kierunku działalności, godzi się zadać pytanie, co stanowiło przesłankę dla ich wdrożenia?

– Kurs Hitachi oczywiście się zmienia, niemniej istotnie nie odbiega on od dotychczasowej działalności. Patrząc z perspektywy chociażby ostatniej dekady i w kontekście skonsolidowanego przychodu całej grupy kapitałowej w skali globalnej, wśród obszarów naszej działalności, które generują największy przychód, należy wskazać energetykę, kolejnictwo i IT. Właśnie strategia, która przez ostatnie lata wiązała się m.in. z przejęciem kilku spółek z rynku, zmierzała właśnie w kierunku umocnienia się w tych trzech obszarach, zdefiniowania na swój sposób trzech filarów aktywności Hitachi. Warto przypomnieć, że działania w sferze energetyki, mobilności i IT również i dotychczas budowały dosyć istotnie biznes Hitachi. Obecnie naszą rolą jest konsolidacja w ramach Grupy wspólnej oferty na rynek, głównie w tych trzech obszarach. Często te branże przenikają przez siebie, mówiąc ściślej oferty z jednej spółki w ramach grupy kapitałowej są dostarczane do różnych sektorów rynku.

Poruszając temat szeroko pojętej cyfryzacji, warto przypomnieć, iż w ostatnich latach angażuje się w nią coraz więcej podmiotów, reprezentujących różne segmenty gospodarki. Jak Hitachi odnajduje się w tych trendach?

– Na pewno dostrzegamy coraz większą potrzebę budowania swojej oferty wokół rozwiązań cyfrowych. W przeszłości wiele modeli biznesowych było opartych na sprzedaży produktu, firma Hitachi przez lata była dostawcą technologii na rynek, opierając się na standardowych modelach sprzedażowych. Obecnie widzimy konieczność zmiany sposobu oferowania rozwiązań na rynek. Technologie ewoluują, a transformacja cyfrowa coraz częściej polega nie tylko na dostawach konkretnych produktów, ale na łączeniu wielu rozwiązań, znacząco zwiększając tym samym wartość funkcjonalną dla odbiorcy. My w tym podejściu zdecydowanie się odnajdujemy, chcemy łączyć nasze kompetencje, tym bardziej że spółka Hitachi ma bardzo szerokie portfolio rozwiązań. Stawiamy na ich komplementarność, oferując bardziej kompleksowe produkty na rynek, ale również doradzając klientom w zakresie naszych kompetencji. Jeśli mówimy o kompletnie nowych technologiach, Hitachi zdecydowanie dostrzega takie obszary jak Web 3.0 czy Metaverse, które z pewnością z punktu widzenia koncepcji technologicznej dają duże możliwości. One są jeszcze w powijakach, natomiast my badamy możliwości rozwoju naszych technologii w tych obszarach i zdecydowanie będziemy się skupiali na nich w przyszłości. Oczywiście jest to jeszcze etap bardzo wczesny, dlatego patrzymy nań perspektywicznie, chcąc w przyszłości również funkcjonować na rynku w tej sferze.

Przejdźmy do branży finansowej, gdzie Hitachi dysponuje bardzo bogatym doświadczeniem, by wspomnieć choćby działania w zakresie uwierzytelniania biometrycznego. Jakie są plany firmy na najbliższy czas, jeśli chodzi o obsługę banków, czy szerzej, instytucji finansowych?

– Zacznijmy od nawiązania do biometrii. Swego czasu rozwiązania te były przez nas bardzo mocno promowane, budowaliśmy świadomość na rynku odnośnie rozwiązań biometrycznych czy ich wykorzystania w usługach finansowych, niemniej wówczas biometria wyróżniała się szczególną innowacyjnością. Patrząc z perspektywy współpracy z sektorem finansowym na polskim rynku, staraliśmy się zawsze stawiać na innowacyjność, dostarczać wartość dla naszych klientów i to zdecydowanie się nie zmienia. Aktualny zakres naszej działalności w sektorze finansowym opiera się m.in. na infrastrukturze sprzętowej, która w Hitachi jest silną częścią biznesu IT oraz szeregu rozwiązań systemowych wspomagających operacje, w tym rozwiązaniach z kategorii RegTech. W ostatnich latach zbudowaliśmy koncepcję zaadresowania pewnych regulacji, pojawiających się na rynku, takich jak trwały nośnik czy MiFID II, w obrębie których budowaliśmy wartość dla naszych klientów, dostarczając rozwiązania i całą koncepcję prawno-technologiczną. Chcemy dalej kontynuować te działania, widzimy, że rzeczywiście jesteśmy w stanie odegrać w tym obszarze dużą rolę na rynku, dysponując szerokim portfolio rozwiązań.

Będziemy się rozwijali w sferze szeroko rozumianej transformacji cyfrowej w sektorze finansowym, który postrzegamy jako jedną z najlepiej rozwiniętych cyfrowo branż. Jest on też bardzo dobrym miejscem do zbierania doświadczeń, w efekcie nasza koncentracja działań w sektorze finansowym przekłada się na późniejsze wykorzystanie tych doświadczeń również w innych obszarach rynku. I to jest naszą ideą działania, żeby zdobywać doświadczenie wśród największych specjalistów i starać się przekładać je na inne dziedziny. Patrząc na nasz rozwój w sektorze finansowym, oprócz standardowego biznesu, który prowadzimy, na pewno należy oczekiwać, że wyjdziemy z nowymi ofertami. Z pewnością będziemy zdecydowanie poszerzać ofertę usługową czy rozwiązania związane z cyfryzacją procesów wewnętrznych bądź obiegu dokumentów. To są obszary, w których chcemy się rozwijać. Budujemy koncepcję wdrożenia rozwiązań ECM-owych wraz z naszymi partnerami. Dla nas digitalizacja jest wypadkową szeregu rozwiązań, które muszą zaistnieć, aby zbudować wartość dla klienta końcowego.

Mówiąc o digitalizacji, warto odnieść się do roli, jaką w tym procesie odgrywają specjaliści. Dziś popyt na fachowych informatyków znacząco przerasta podaż, czego doświadczają chociażby banki. Jak Hitachi odnosi się do rozwoju w obszarze zasobów ludzkich, bo z pewnością jest to dziś poważne wyzwanie?

– Zdecydowanie zgadzam się, że jest to bardzo istotne wyzwanie dla wszystkich uczestników rynku. Z perspektywy wspomnianego na samym początku przejęcia spółki GlobalLogic zbudowaliśmy dosyć silny zakres kompetencji w zakresie profesjonalnych usług rozwoju oprogramowania na rynku polskim. W chwili obecnej jest to ponad dwa tysiące osób. Natomiast jednym z głównych procesów wewnątrzorganizacyjnych, na który teraz patrzymy, jest zdecydowanie talent management. Koncentrujemy swoje działania na pozyskiwaniu bardzo wykwalifikowanych pracowników z rynku, żeby móc oferować nasze produkty.

Wracając do transformacji cyfrowej, sama koncepcja to jest jedna rzecz, natomiast bardzo istotne są również usługi, dostarczane w ramach takich projektów. Mamy tego świadomość, widzimy bardzo dużą potrzebę budowania kompetencji po naszej stronie i to też robimy. Jeśli mowa o wachlarzu usług, który planujemy oferować na rynek, chcemy zaproponować naszym klientom tzw. Virtual Labs, czyli podejście do budowania zespołów wraz z pracownikami naszych klientów, które wspólnie będą realizowały innowacyjne projekty. Również bardzo silnie rozwijamy dzisiejszy obszar cybersecurity. To jest rzeczywiście dziedzina bardzo istotna z punktu widzenia dostarczania usług na rynek. Specjaliści są wprawdzie dostępni, natomiast ilość potrzeb wygenerowanych w tym obszarze chociażby poprzez postępującą digitalizację gospodarki jest tak duża, że obecnie ilość fachowców w tym zakresie jest niewystarczająca. Tutaj rzeczywiście widzimy duże możliwości dostarczenia wartości dla naszych klientów, mając na pokładzie osoby zajmujące się tym obszarem.

Jednym z rozwiązań problemu deficytu talentów może być większe wykorzystanie AI i uczenia maszynowego. Na ile tego typu rozwiązania są wykorzystywane w działaniach Hitachi, także na rzecz sektora finansowego?

– Sztuczna inteligencja i zaawansowana analiza danych to bez wątpienia obszary, w które Hitachi się aktywnie angażuje. Dysponujemy bardzo dużym doświadczeniem w zakresie data governance i analityki danych, która wykorzystuje duże zasoby informacji, te zaś, jak wiadomo, są paliwem do procesów AI. Mamy narzędzia niezbędne do tego, żeby wykonywać te zadania oraz dysponujemy odpowiednim doświadczeniem w tym zakresie. Oczywiście obszar ten rozwija się od wielu lat i w dalszym ciągu jest w fazie rozwoju. Hitachi bacznie obserwuje cały ten proces, aktywnie wykorzystując rozwiązania AI w praktyce.

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK