IT@BANK

Wydarzenia

„Miesięcznik Finansowy BANK” – listopad 2022. Pewna niepewność .

Trzecia dekada XXI wieku okazała się wymagająca, gdy chodzi o zachowanie stabilności gospodarczej, energetycznej czy też równowagi geopolitycznej. W przypadku sektora bankowego przykłady ostatnich globalnych kryzysów – COVID-19 i wojny na Ukrainie – pokazują, że dzięki zaawansowaniu informatycznemu usługi finansowe mogą zachować wysoką wydajność także w sytuacjach skrajnych. W tym kontekście dalsze technologiczne wyzwania bankowości m.in. w zakresie relacji z klientem, funkcjonowania w okresie dekoniunktury czy też poszukiwania nowych ścieżek rozwoju jeszcze bardziej zyskują na znaczeniu.

CZYTAJ WIĘCEJ
Technologie i innowacje | Wydarzenia

Nagrody i wyróżnienia w rankingu IT@BANK 2022 rozdane

Podczas dorocznej konferencji IT@BANK zostały wręczone nagrody i wyróżnienia rankingu IT@BANK 2022 ,,Miesięcznika Finansowego BANK”. Nagrodzono firmy informatyczne pracujące na potrzeby sektora finansowego. Przyznano także tytuł „Wizjonera Rynku” oraz wskazano „Produkt Roku”. Nagrody i wyróżnienia wręczali Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich i Paweł Minkina, redaktor naczelny Miesięcznika Finansowego BANK.

CZYTAJ WIĘCEJ
Technologie i innowacje | Wydarzenia

IT@BANK 2022: w poszukiwaniu strategicznych rozwiązań IT

Po dłuższej przerwie konferencja IT@BANK odbywa się w formie stacjonarnej, tak jak przed pandemią w Hotelu Hilton w Warszawie. IT@BANK od lat pokazuje kierunki i trendy rozwoju usług finansowych, jest miejscem wymiany poglądów dotyczących przyszłości technologicznej bankowości w świecie cywilizacji elektronicznej. Prezentujemy relację z otwarcia Konferencji i z pierwszej sesji.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/11

Raport Specjalny | IT@BANK 2022 – Ranking | Firmy IT kryzysowi się nie kłaniają

XVII edycja Rankingu IT@BANK, choć prowadzona już po pandemii i lockdownach, w pewnym sensie jednak się do nich odnosi. Nasze zestawienie, zawierające dane i wyniki firm technologicznych współpracujących z sektorem finansowym, dotyczy bowiem ostatnich dwóch lat, a warunki prowadzenia biznesu były wówczas szczególne. Mogły zatem w jakiś sposób wpływać na wyniki poszczególnych instytucji.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/11

Raport Specjalny | IT@BANK 2022 | Inwestując w rozwój AI dziś, w przyszłości zaoszczędzimy nie tylko pieniądze

O przydatności i lepszym wykorzystaniu metaversum, wartościach i trudnościach płynących z ogromnego przyspieszenia rozwoju technologicznego oraz efektywnym wykorzystaniu sztucznej inteligencji w gospodarce mówi dr hab. Aleksandra Przegalińska-Skierkowska, profesor ALK, prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i ESR Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, w rozmowie z Pawłem Minkiną oraz Arielem Wojciechowskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/11

Raport Specjalny | IT@BANK 2022 – Deloitte | W gronie cyfrowych liderów

Zarówno w obecnej edycji badania, jak i w tej z 2020 r. widzimy, że grupa polskich banków regularnie klasyfikuje się w czołówce światowej. Co więcej, pozostałe banki cały czas się rozwijają i gonią czołówkę. W trzydziestce najbardziej zaawansowanych technologicznie instytucji finansowych, aż sześciu graczy pochodzi z Polski – podkreślają Michael Wodzicki, Partner, Monitor Deloitte oraz Maciej Żwirski, dyrektor w Zespole Strategii i Transformacji IT, Lider obszaru Architektury Korporacyjnej Deloitte w rozmowie z Pawłem Minkiną i Karolem Mórawskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/11

Raport Specjalny | IT@BANK 2022 – SoftNet Sp. z o.o. | Przyszłość jest nieprzewidywalna, trzeba być gotowym na wiele zagrożeń

Zarówno my, jak i banki, dla których pracujemy, staramy się szybko reagować na wszystkie zmiany otoczenia gospodarczego. Instytucje finansowe dostosowują paletę produktów pod kątem rynku i pojawiających się ograniczeń, a my, jako dostawca technologii, staramy się to wszystko szybko spiąć, by zaspokoić potrzeby naszych klientów – podkreśla Andrzej Data, prezes zarządu SoftNet Sp. z o.o., w rozmowie z Pawłem Jasińskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/11

Raport Specjalny | IT@BANK 2022 | Algorytm sposobem na regulacyjne tsunami

Dynamiczny rozwój gospodarki elektronicznej co i rusz generuje nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa rynku finansowego. Odpowiedzią organów nadzorczych jest wzmożona aktywność regulacyjna, co z kolei stanowi dodatkowe obciążenie dla instytucji obowiązanych. I tu z pomocą przychodzi RegTech, czyli technologie ukierunkowane na optymalizację wypełniania wymogów regulacyjnych przez podmioty nadzorowane.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/11

Raport Specjalny | IT@BANK 2022 – Accenture | Banki w Polsce w drodze do osiągnięcia zeroemisyjności

Mierzenie, a następnie redukcja śladu węglowego, to ogromne zadanie dla banków. Gdzie są dziś na tej drodze, z jakimi wyzwaniami się zmagają, jak architektura IT wpływa na wielkość emisji i które technologie mogą wspierać ich ograniczanie – te zagadnienia porusza raport „ESG: Sektor bankowy w poszukiwaniu drogi do zeroemisyjności”, przygotowany w ramach grupy roboczej przy Forum Technologii Bankowych i Związku Banków Polskich. Accenture jest koordynatorem prac grupy, a premiera raportu będzie w tym miesiącu.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/11

Raport Specjalny | IT@BANK 2022 – KDPW | Technologia wspiera rozwój polskiego rynku kapitałowego

Polski rynek kapitałowy nie miał żadnych doświadczeń ani tradycji przed rokiem 1989, dlatego jego prekursorzy musieli tworzyć od podstaw infrastrukturę finansową. Jednym z ważniejszych podmiotów tej infrastruktury jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, który powstał w 1991 r. jako jeden z departamentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a od roku 1994 funkcjonuje jako niezależna spółka.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/11

Raport Specjalny | IT@BANK 2022 | Nowe technologie pomagają oszczędzać

Obniżanie kosztów prowadzonej działalności jest ze wszech miar pożądane, zwłaszcza kiedy nie grozi ograniczeniem zakresu i poziomu oferowanych usług. Pomóc w tym mogą nowoczesne technologie. Warto je wdrażać zwłaszcza dziś, by po dłuższym okresie rekordowo niskich stóp procentowych, banki mogły zwiększyć swoje marże z działalności depozytowo-kredytowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/11

Raport Specjalny | IT@BANK 2022 – ServiceNow | EX i CX idą w parze. Pozytywne doświadczenie klienta zależą od pracownika

W wielu przedsiębiorstwach i branżach to właśnie pracownicy tworzą najbardziej wartościowy interfejs z klientem, decydując przy tym, ile czasu, uwagi i zaangażowania poświęcą indywidualnym sprawom odbiorców marki. W ten sposób Employee Experience (EX) powoli staje się elementem strategii i działań firm, który ściśle musi współpracować z Customer Experience (CE). Dla przedsiębiorstw oznacza to konieczność jednoczesnej koncentracji na klientach i pracownikach – bo utrzymanie jednych leży w rękach drugich.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/11

Raport Specjalny | IT@BANK 2022 | Dodatkowe przychody w niepewnych czasach

Tradycyjna działalność depozytowo-kredytowa banków staje się coraz mniej opłacalna. To efekt niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego, ale i rosnącej konkurencji ze strony fintechów, bigtechów czy sektora e-commerce, coraz śmielej poczynających sobie w kolejnych obszarach rynku finansowego. Gdzie zatem szukać alternatywnych źródeł przychodów? Odpowiedzią mogą być usługi cyfrowe.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/11

Raport Specjalny | IT@BANK 2022 – Samsung Electronics Polska | Urządzenie musi być bezpieczne!

Według Check Point, na świecie ponad 40% smartfonów jest podatnych na ataki cyberprzestępców. W samym 2021 r. zaatakowanych zostało ponad 10 mln urządzeń mobilnych. Spora część to urządzenia firmowe, na których niemal zawsze znajdują się informacje poufne lub wrażliwe dotyczące działalności firmy. Stąd też organizacje szukają odpowiedzi na pytanie, jak można skutecznie zabezpieczyć urządzenia końcowe wykorzystywane przez pracowników?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/11

Raport Specjalny | IT@BANK 2022 – Data4 Group | Centra przetwarzania danych – oszczędność i bezpieczeństwo

W świetle obecnego kryzysu energetycznego zachowanie ciągłości świadczenia usług stało się niezwykle istotne, ale także utrudnione. Warto wdrożyć odpowiednie rozwiązania pozwalające uniknąć sytuacji kryzysowych. Szczególnie ważne jest to w przypadku instytucji finansowych. Już teraz banki w Europie Zachodniej przygotowują się na sytuacje awaryjne, w których mogą pojawić się przerwy w dostawach energii. W zapewnieniu nieprzerwanego działania systemów finansowych i dostępu do informacji krytycznych mogą pomóc profesjonalne, odpowiednio zabezpieczone na takie sytuacje centra przetwarzania danych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/11

Raport Specjalny | IT@BANK 2022 – Fortinet | Jak skutecznie zapewnić cyfrową ochronę w branży finansowej?

Pandemia przyspieszyła trwający już w wielu dziedzinach gospodarki proces digitalizacji. Odchodzenie od rozwiązań analogowych na rzecz usług cyfrowych ma usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Jednak wraz z cyfryzacją i przenoszeniem usług do sfery wirtualnej rośnie ryzyko wystąpienia cyberataku. Dostępna obecnie w sieci olbrzymia ilość danych przyciąga uwagę cyberprzestępców, którzy nieustannie rozwijają techniki ataków, aby osiągnąć jak największą skuteczność kradzieży cyfrowych zasobów. Zjawisko to dotyczy również podmiotów z branży finansowej, które przechowują i przetwarzają bardzo cenne dane z dwóch kategorii: finansowe oraz osobowe.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/11

Raport Specjalny | IT@BANK 2022 – Wingu – Arista | Bezpieczeństwo IT nowej generacji – rozwiązanie zero trust Arista DFX

Cyfrowa transformacja charakteryzująca się wzrostem wielkości centrów danych, przepustowości łączy, ruchu i rosnącą ilością cyberataków to rzeczywistość przekładająca się na dzisiejsze potrzeby banków, szczególnie w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa IT. Monitoring sieci w celu zapewnienia wydajności, integralności infrastruktury – to potrzeby chwili, przekładające się na wymagania biznesowe. Rozwiązania technologiczne nowej generacji mogą sprostać tym wyzwaniom.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/11

Raport Specjalny | IT@BANK 2022 – KPMG | Applied Artificial Intelligence: trendy i wyzwania adopcji sztucznej inteligencji w sektorze bankowym

Polski sektor bankowy znajduje się obecnie w kluczowym momencie. Zmiany technologiczne oraz konsumenckie redefiniują dynamikę modelu biznesowego produktów i usług finansowych. Adopcja sztucznej inteligencji w sektorze finansowym pozwala reagować na nie szybko i skutecznie. W efekcie organizacje otrzymują możliwość poprawy wyników poprzez pozyskanie oraz obsługę klientów w nowy, niezwykle skuteczny sposób. Aby wygrać w czasach digitalizacji, banki muszą zbudować silne technologicznie kompetencje analityczne, które pozwolą na szybkie oraz skuteczne wdrażanie inteligentnych rozwiązań w skali całej organizacji.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 11