Od Redaktora Naczelnego | Pewna niepewność

Od Redaktora Naczelnego | Pewna niepewność
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Trzecia dekada XXI wieku okazała się wymagająca, gdy chodzi o zachowanie stabilności gospodarczej, energetycznej czy też równowagi geopolitycznej. W przypadku sektora bankowego przykłady ostatnich globalnych kryzysów – COVID-19 i wojny w Ukrainie – pokazują, że dzięki zaawansowaniu informatycznemu usługi finansowe mogą zachować wysoką wydajność także w sytuacjach skrajnych. W tym kontekście dalsze technologiczne wyzwania bankowości m.in. w zakresie relacji z klientem, funkcjonowania w okresie dekoniunktury czy też […]

Trzecia dekada XXI wieku okazała się wymagająca, gdy chodzi o zachowanie stabilności gospodarczej, energetycznej czy też równowagi geopolitycznej. W przypadku sektora bankowego przykłady ostatnich globalnych kryzysów – COVID-19 i wojny w Ukrainie – pokazują, że dzięki zaawansowaniu informatycznemu usługi finansowe mogą zachować wysoką wydajność także w sytuacjach skrajnych. W tym kontekście dalsze technologiczne wyzwania bankowości m.in. w zakresie relacji z klientem, funkcjonowania w okresie dekoniunktury czy też poszukiwania nowych ścieżek rozwoju jeszcze bardziej zyskują na znaczeniu. Dziś trudno mówić o przyszłości bankowości bez zachowania wystarczającej dynamiki zmian technologicznych, a te z kolei wymagają odpowiednio wysokiego poziomu nakładów, które będzie niezwykle trudno pozyskać w okresie dekoniunktury. Być może w najbliższej przyszłości predykacja potencjalnych kryzysów lub zbliżającej się dekoniunktury będzie łatwiejsza właśnie dzięki technologii, w tym rozwiązaniom AI.

Zapraszam zatem do lektury rozmowy z prof. dr hab. Aleksandrą Przegalińską-Skierkowską, która podkreśla, że przy obecnym kryzysie sztuczna inteligencja ma duży wpływ i bardzo pomaga Ukrainie w obszarze militarnym. Idąc dalej, widać przyspieszenie AI również w przeciwdziałaniu kryzysom – klimatycznemu czy energetycznemu. Choć jest to trudny czas na inwestowanie, trzeba w nią inwestować. Pozytywnym efektem nakładów na IT będą wszak przyszłe oszczędności, i to nie jedynie w kwestii finansowej.

Dużą rolę odegrać może tutaj państwo i jego zrozumienie problemu. W kolejnej rozmowie, publikowanej na łamach naszego miesięcznika, Katarzyna Zajdel-Kurowska zauważa, że dziś perspektywy dla gospodarki światowej są bardzo niepewne. Wpływa na to nie tylko sytuacja na rynku energii i żywności, rośnie także ryzyko niewypłacalności państw, które w okresie niskich stóp procentowych bardzo się zadłużyły. Spadek globalnego popytu oraz wzrost zadłużenia może spowodować kolejny kryzys finansowy, i to już w najbliższych kwartałach. Tym samym realizacja celów zrównoważonego rozwoju, walka ze zmianami klimatycznymi i ubóstwem staje się coraz trudniejsza.

Gdy idzie o przeciwdziałanie zbliżającemu się kryzysowi, to prof. dr hab. ­Katarzyna Kreczmańska-Gigol jest zdania, że dziś – „potrzebujemy silnego, stabilnego sektora finansowego, którego filarem będzie sektor bankowy. Jest to odpowiedni moment, żeby wesprzeć bezpieczeństwo sektora bankowego, obniżając podatek bankowy. Będzie to przeciwdziałało pojawieniu się zjawiska credit crunch i może uchronić przedsiębiorstwa przed falą bankructw, a jednocześnie sektor bankowy przed pogorszeniem się obsługi kredytów przez przedsiębiorstwa i stratami. Dlatego warto obniżyć albo nawet zawiesić podatek bankowy na czas wielkiej odbudowy przemysłu”.

Zapraszam do zapoznania się z całym numerem, który – jak co roku w listopadzie, w związku z konferencją IT@BANK – w większości poświęcony jest zmianom technologicznym w bankowości i gospodarce.

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK