Raport Specjalny | Bezpieczeństwo Banków | Chaos pod kontrolą

Raport Specjalny | Bezpieczeństwo Banków | Chaos pod kontrolą
Fot. treety/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank powinien być przygotowany na wypadek wystąpienia nieoczekiwanych zakłóceń i kryzysów. Bez względu na wszystko musi odpowiednio dobrze i skutecznie świadczyć usługi klientom i partnerom biznesowym.

Większość polskich firm lub instytucji nie jest zbyt dobrze przygotowana do zarządzania poważną sytuacją kryzysową, do jakich dojść może praktycznie w każdej chwili. Może to być np. informacja o podłożeniu bomby, atak hakerów, incydent terrorystyczny, nie mówiąc już o ofiarach śmiertelnych w czasie produkcji czy masowym wypadku w transporcie. Obecne zagrożenia związane z agresją na Ukrainę wyjątkowo jasno uświadamiają potrzebę przygotowania zawczasu procesu zarządzania kryzysowego – i to w każdym obszarze działania.

Dobre przygotowanie

– Przed wdrożeniem odpowiednich procedur trzeba przeprowadzić analizę: jakimi dysponujemy zasobami do zarządzania sytuacją kryzysową, jakie zasoby będą potrzebne, czy nasi pracownicy są przeszkoleni na okoliczność działania w trybie kryzysowym, kto będzie wchodził w skład sztabu kryzysowego itd. Uczciwa ocena własnej firmy daje szansę na wprowadzenie zmian i realne przygotowanie na potencjalne incydenty i na ogarnięcie zamieszania w czasie ich zaistnienia. W sytuacji alertu organizacja biznesowa działa na zasadach ustalonych wcześniej. Przygotowanie firmy pozwala uniknąć chaosu, popełnienia błędów, pominięcia czasami prostych elementów, które umykają gdzieś w ferworze walki z problemami – wyjaśnia Michał Lorenc, prezes firmy Celius zajmującej się zarządzaniem kryzysowym.

W planie zarządzania kryzysowego wyróżnia się cztery fazy działań. Pierwsza to zapobieganie, czyli podjęcie czynności, które eliminują lub redukują prawdopodobieństwo wystąpienia katastrofy bądź ograniczają jej skutki. Drugi etap to przygotowanie – zaplanowanie sposobu reagowania w przypadku wystąpienia katastrofy oraz działania mające na celu powiększenie sił i środków niezbędnych do prowadzenia akcji ratunkowej.

Z kolei reagowanie to czynności podjęte po wystąpieniu katastrofy lub klęski żywiołowej. Ich celem jest niesienie pomocy poszkodowanym i ograniczenie wtórnych zniszczeń i strat. Całość procesu kończy odbudowa – działania mające na celu przywrócenie zniszczonych systemów do stanu poprzedniego bądź doprowadzenie do stanu lepszego niż ten sprzed katastrofy.

Fazy te przenikają się wzajemnie i tworzą cykl zamknięty. Plan zarządzania kryzysowego jest bowiem planem żywym – odzwierciedla stan prawny obowiązujący na wszystkich poziomach zarządzania w kraju w chwili jego opracowania wymaga zatem – w zależności od potrzeb wynikających ze zmian legislacyjnych i doświadczeń praktycznych – stałego uzupełniania i uszczegółowiania.

Przeciwdziałanie kryzysom

Plan zarządzania kryzysowego wspiera organizację w przeciwdziałaniu trudnościom i tarapatom. Pozwala zidentyfikować potencjalne ryzyka i zmitygować je. Tym samym daje szansę na uniknięcie potencjalnego kryzysu. Pomaga także w minimalizowaniu jego skutków. Gotowe plany, instrukcje, procedury, listy kontaktowe – wszystkie te dokumenty niezwykle ułatwiają pracę w czasie kryzysu. Sprawiają, że nie trzeba już ustalać procesów, ról i odpowiedzialności poszczególnych jednostek biznesowych czy danych kontaktowych do kluczowych osób. Organizacje, któ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK