Nauka i Edukacja Finansowa | RAPORT PAB-WIB | Sektor bankowy w Polsce po wejsciu w zycie PSD2

Nauka i Edukacja Finansowa | RAPORT PAB-WIB | Sektor bankowy w Polsce po wejsciu w zycie PSD2
Fot. Tatyana/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, częściej nazywana dyrektywą PSD2, jest odpowiedzią na rozwój technologii oraz nowe usługi płatnicze. Głównymi jej celami są m.in. sprawniejszy i bezpieczniejszy system płatności w całej Unii Europejskiej oraz zapewnienie większej konkurencji na rynku fi nansowym
 • Mimo obaw o dominację fintechów i firm technologicznych po wejściu w życie dyrektywy PSD2, polskie banki dominują na rynku usług płatniczych, dzięki innowacyjnej i nowoczesnej ofercie.
 • Najsilniejszą pozycję na rynku płatności ma 6-8 największych banków inwestujących w rozwiązania nieobligatoryjne bazujące na PSD2.
 • Największy potencjał biznesowy mają HUB-y, które zapewniają usługodawcom cyfrowym informacje o klientach z sektora bankowego.
 • Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem na przyszłość jest wykorzystanie PSD2 jako „warstwy technicznej” do rozwoju podstawowych produktów i usług, szukanie synergii i współpracy pomiędzy graczami na rynku.

To główne wnioski raportu „PSD2 ad. 2022 – stan wdrożenia
dyrektywy otwartej bankowości w Polsce i perspektywy dla banków
„,
przygotowanego w ramach Programu Analityczno-Badawczego
Fundacji Warszawski Instytut Bankowości. Raport opracował
zespół Obserwatorium.biz w składzie: Piotr Sterczała, partner;
dr Miłosz Brakoniecki, partner; Dominika Rzęsa, ekspert oraz
Magdalena Morawska, analityk.

Zmiana środowiska regulacyjnego

Raport opisuje poziom implementacji i skutki wprowadzenia
unijnej dyrektywy w sprawie usług płatniczych w ramach rynku
wewnętrznego (Payment Services Directive II – PSD2). Jej celem
było otwarcie sektora i wzrost bezpieczeństwa w zakresie płatności
elektronicznych, ale także zwiększenie konkurencyjności oraz
pośrednio rozwój innych usług i produktów okołofinansowych na
jednolitym europejskim rynku cyfrowym. Opracowanie przedstawia
również scenariusze dalszego rozwoju rynku pod wpływem
regulacji. Jego autorzy stawiają sobie za cel odpowiedzenie na pytanie,
w jakim stopniu cele postawione przed dyrektywą zostały
zrealizowane, z uwzględnieniem specyfiki polskiego rynku płatniczego, w tym szczególnie roli banków i innych, pozabankowych graczy na tym rynku.

Jak zauważają, wdrożenie dyrektywy PSD2 znacząco zmieniło
środowisko regulacyjne w zakresie usług płatniczych w Europejskim
Obszarze Gospodarczym (EOG; ang. European Economic
Area, EEA). Pojawiały się nawet opinie, że wprowadzona w 2016 r.,
a następnie wdrażana do połowy września 2019 r. regulacja będzie
końcem „bankowości, jaką znamy„. Głównym powodem obaw
było zagrożenie zdominowaniem rynku płatności przez fintechy
i największe amerykańskie firmy technologiczne (tzw. GAFA lub
GAFAM – tj. Google, Amazon, Meta Platforms – dawniej Facebook
– Apple, czasami dodawany jest również Microsoft). Autorzy
raportu weryfikują, czy teza ta ma szansę ziścić się w przyszłości.
Opracowując raport, analizowali na ile nowe mechanizmy płatnicze
mogą wygenerować nowe lub zmodyfikować już istniejące
strumienie przychodowe i co za tym idzie doprowadzić do pewnych
roszad na tym rynku.

Sektor bankowy trzyma się mocno

W ciągu dwóch i pół roku od wejścia w życie dyrektywy PSD2 zarówno polski, jak i europejski system płatniczy oraz niemal wszystkie sfery życia społecznego i gospodarczego przeszły przez niespotykany ciąg wydarzeń związany przede wszystkim z pandemią COVID-19. Bezprecedensowe w swojej skali lockdowny wprowadzane w tym okresie wzmocniły jeszcze bardziej trendy digitalizacji i migracji płatności do sfery bezgotówkowej, które PSD2 miało wspierać. Już w 2020 r. ok. 47% osób dokonujących zakupów w internecie skorzystało z płatności elektronicznych (dla porównania, niecałe 20% skorzystało z opcji wysyłki za pobraniem).
Mimo zagrożenia ze ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK