Raport Specjalny | BEZPIECZENSTWO BANKÓW | Osłona biznesu

Raport Specjalny | BEZPIECZENSTWO BANKÓW | Osłona biznesu
Fot. Feodora/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Gdyby Boga nie było, należałoby Go wymyślić - zwykł mawiać Wolter (czyli François-Marie Arouet). Dziś tych samych słów można by użyć, mówiąc o systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Stałe zagrożenie cyberatakami, przenikanie się jasnej i ciemnej strony obrotu gospodarczego, czy choćby skala oddziaływania przedstawicieli rosyjskiego reżimu na środowiska polityczne, gospodarcze czy sportowe w wielu państwach świata potwierdzają, że ujawnianie i zwalczanie
niejasnych powiązań i relacji finansowych powinno być absolutnym priorytetem z punktu widzenia nie tylko walki z przestępczością, ale i bezpieczeństwa w militarnym rozumieniu tego słowa.

Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) ma na celu powstrzymanie przestępców przed włączaniem nielegalnych funduszy do systemu finansowego. Celem sprawców jest z jednej strony ukrycie faktycznego źródła pochodzenia środków, uzyskanych w wyniku nielegalnych działań, z drugiej zaś kierowanie funduszy na wspieranie
ugrupowań terrorystycznych i ekstremistycznych. Aby wyeliminować sytuację, w której kanały bankowe wykorzystywane są do działań
związanych z praniem pieniędzy, instytucje finansowe są prawnie zobowiązane do przestrzegania regulacji AML. I nie chodzi tu wyłącznie o przepisy szczebla krajowego czy unijnego. Również wewnętrzne polityki AML przyjmowane przez same organizacje pomagają im w walce z przestępstwami finansowymi.

Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy wymagają od banków gromadzenia informacji o klientach, monitorowania ich
i ich transakcji oraz zgłaszania podejrzanych działań organom nadzoru finansowego. Ponadto okres utrzymywania AML wymaga, aby depozyty
pozostawały na koncie przez określony czas (co najmniej pięć dni handlowych w USA). Banki mogą wykorzystać ten okres utrzymywania, aby
pomóc uprawnionym organom w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz zarządzaniu ryzykiem.

Pranie pieniędzy

Jednym z istotnych czynników zagrożenia w systemach finansowych jest proceder prania pieniędzy. To proces, który ma sprawić, by nielegalnie
uzyskane fundusze zaczęły wydawać się środkami pozyskanymi całkowicie legalnie. Lewe fundusze są najpierw wprowadzane do legalnego systemu finansowego, dzięki takiemu działaniu przestępcy chcą bowiem ukryć
ich rzeczywiste źródło. Brudne pieniądze często są przekazywane
bankom, firmom ubezpieczeniowym czy pośrednikom w ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK