Raport Specjalny | Bezpieczeństwo Banków | Do kryzysu warto być przygotowanym

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Poważne kryzysy zdarzają się niezwykle rzadko. Gdy jednak już się pojawiają, ich skutki mogą być brzemienne. Dlatego warto mieć przygotowane plany działania na wypadek pojawienia się tarapatów.

Myślenie, że kryzysy to zdarzenia incydentalne niewymagające szczególnych procedur to anachronizm. Podobnie jak teza, że reagować na nie należy dopiero wtedy, gdy się pojawią, bo przecież każda taka sytuacja jest inna, dlatego powinna być traktowana indywidualnie. Z jednym można się zgodzić – nie ma gotowych recept; jednak analizując dotychczasowe kryzysy i przeprowadzając ich symulacje, nabywa się doświadczeń i umiejętności pozwalających skutecznie identyfikować ich symptomy i podejmować efektywne działania zaradcze. Innymi słowy – warto i należy opracować plan zarządzania kryzysowego.

Co to właściwie takiego?

Według „Wielkiego słownika języka polskiego” – kryzys w ujęciu gospodarczym „to sytuacja, w której występują poważne problemy ekonomiczne; objawiająca się brakiem wystarczających zasobów finansowych, zahamowaniem rozwoju gospodarczego oraz niewystarczającą ilością towarów lub surowców przeznaczonych na sprzedaż”.

Śmiało można zatem przyjąć, że jest to nieplanowany proces, w którym dochodzi do ciągu zdarzeń przebiegających w określonym czasie, zakłócających wewnętrzną równowagę instytucji i narażających je na upadek. Powoduje on, iż stają one przed koniecznością podejmowania trudnych i ryzykownych decyzji odnoszących się do sfery finansowej (groźba ewentualnej utraty majątku zaangażowanego w firmie i wytworzonego w niej), dotyczących dalszego funkcjonowania (groźba utraty kontroli nad działalnością, mnożące się przeszkody), jak również realizacji celów strategicznych (ograniczenie możliwości rozwojowych), nie mówiąc już o ewentualnej utracie dobrego imienia i wiarygodności. A przy tym nie można mieć pewności, że podejmowane działania zaradcze doprowadzą do przezwyciężenia załamania i naprawienia poniesionych szkód.

Z kryzysem ściśle powiązana jest sytuacja kryzysowa, która w odróżnieniu od niego samego dotyczy stanu powstałego w wyniku rozwijania się niekorzystnych zjawisk w czasie. Stan ten co prawda nie zagraża bezpośrednio egzystencji organizacji, jednak niesie ze sobą niezadowalającą ocenę jej działalności z punktu widzenia zmian zachodzących w otoczeniu bądź w stosunku do stanów (ocen) sprzed kryzysu.

„Klasyczne sytuacje kryzysowe charakteryzują się następującymi cechami: gwałtownym przebiegiem procesu, dużą społeczną wagą spraw, nagłością konfliktu, szybkim rozwojem wypadków, dużym napięciem społecznym, sprzecznością interesów, spontanicznością zachowań, agresją w stosunku do strony przeciwnej, rozciągnięciem w czasie oraz trwaniem dłuższy czas w ukryciu” – zaznaczyli dr Jolanta Walas-Trębacz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i dr hab. Janusz Ziarko, profesor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK