Raport Specjalny | BEZPIECZENSTWO BANKÓW |Sankcje nie tylko dla oligarchów

Raport Specjalny | BEZPIECZENSTWO BANKÓW |Sankcje nie tylko dla oligarchów
Fot. Nuthawut/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę stała się istotnym wyzwaniem dla całego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i fi nansowaniu terroryzmu w państwach Unii Europejskiej. Dotychczasowe przepisy koncentrowały się na zagrożeniach ze strony zorganizowanych grup przestępczych i organizacji ekstremistycznych, nie były zatem w stanie w pełni odpowiedzieć na nowe wyzwania, kiedy jedno z globalnych mocarstw dołączyło do grona tzw. państw agresorów. Konieczne stało się zatem wprowadzenie odrębnych regulacji, tak na szczeblu krajowym, jak i wspólnotowym.

Pierwsze decyzje władz unijnych, wprowadzające sankcje w związku z agresywną polityką Rosji wobec Ukrainy, zapadły podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych UE 17 marca 2014 r., a więc dzień po nielegalnym referendum na Krymie. „W świetle tych wydarzeń oraz zgodnie z oświadczeniem szefów państw lub rządów UE z 6 marca Rada przyjęła środki ograniczające wobec 21 urzędników oraz osób i podmiotów z nimi powiązanych za ich rolę w działaniach zagrażających
integralności terytorialnej, suwerenność i niezależność Ukrainy. Zakazy podróżowania i zamrożenie aktywów w UE wejdą w życie dzisiaj” – napisano w oficjalnym komunikacie Rady, wydanym po posiedzeniu.

Wśród 21 osób objętych sankcjami byli zarówno obywatele Rosji, jak i urzędnicy ukraińscy, którzy opowiedzieli się po stronie agresora.
Kolejne środki karne wobec przedstawicieli Federacji Rosyjskiej oraz gospodarki tego państwa nakładane były sukcesywnie przez lata 2014-22,
co – jak wskazuje wiceprezes Związku Banków Polskich, dr Tadeusz Białek – pozwoliło instytucjom finansowym oswoić się z funkcjonowaniem
tegoż mechanizmu, ułatwiając zarazem odnalezienie się w rzeczywistości po 24 lutego br., kiedy to wskutek inwazji na Ukrainę wprowadzono
wielokrotnie silniejsze instrumenty sankcyjne. Miało to szczególne znaczenie z uwagi na fakt, iż obszar ten nie jest bezpośrednio objęty ogólnymi przepisami z obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy i fi nansowaniu terroryzmu.

– Podstawowe regulacje, czyli zarówno obecnie obowiązująca dyrektywa AML, jak i projektowane rozporządzenie UE w tej materii, nie odnoszą się
zasadniczo do takich wyzwań, które identyfikują się w przypadku konfliktu zbrojnego – podkreśla wiceprezes ZBP.

Wyzwanie raczej dla firm niż banków

Dzień 24 lutego br. przyniósł gruntowną zmianę polityki sankcyjnej
państw euroatlantyckich wobec Rosji, a po części także i Białorusi. W ślad za tak bezprecedensowymi posunięciami, jak wykluczenie części rosyjskich instytucji finansowych z systemu SWIFT czy zamrożenie rezerw tego kraju, zdeponowanych w zagranicznych bankach, wprowadzono szereg ograniczeń i restrykcji, zarówno wobec konkretnych osób, jak i całych segmentów rynku. Ich wdrożenie stanowiło wyzwanie zarówno dla instytucji finansowych w państwach Unii, jak i organów ustawodawczych
poszczególnych państw.

<...>

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK