bank.2011.07-08.okladka.150xMiesięcznik Finansowy BANK (lipiec-sierpień 2011)

  • Temat numeru - Bez reformy finansów publicznych nie będzie euro Polska musi uporządkować finanse publiczne, aby spełnić wymogi z Maastricht i wejść do strefy euro. Dopiero około roku 2018 jest szansa na zastąpienie złotego wspólną walutą Eurolandu. Złoty bardzo nam pomógł w kryzysie z roku 2008 i obecnym "greckim". Na wprowadzenie euro liczą polscy przedsiębiorcy zmęczeni kosztownym ryzykiem walutowym.

BANK 2011/07- 08

BANK 2011/07- 08

Prawne aspekty biometrii: Wykorzystanie biometrii do uwierzytelnienia czynności bankowych

Sytuacja prawna danych biometrycznych wykorzystywanych w sektorze bankowym uregulowana jest przez przepisy ustawy Prawo bankowe pozostającej w związku z ustawą o elektronicznych instrumentach płatniczych oraz przez przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, w części nieuregulowanej dwoma pierwszymi ustawami, w przypadku maksymalizacji ochrony osiąganej na poziomie tego aktu prawnego.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/07- 08

Prawne aspekty biometrii: Dane biometryczne i ich rodzaje

Za dane osobowe ustawa uznaje „wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej”. Kluczowym elementem umożliwiającym udzielenie odpowiedzi na pytanie „czy wszystkie dane biometryczne są danymi osobowymi” będzie zbadanie skutku, chociażby potencjalnego, wynikającego z wykorzystania poszczególnych danych biometrycznych w postaci możliwości identyfikacji tożsamości na podstawie danych biometrycznych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/07- 08

Bank i Klient: Polski leasing ma już 20 lat

bank.2011.07-08.foto.024.a.150xChociaż leasing kończy w Polsce już 20 lat, przez długi czas był on tzw. umową nienazwaną, podobną w swoim charakterze do umów najmu i dzierżawy. Początkowy brak regulacji prawnych dla leasingu spowodował powstanie na początku lat 90. wielu jego form, które z dzisiejszą definicją leasingu nie mają nic wspólnego. Dzięki takim rozwiązaniom leasingobiorca mógł jednorazowo bądź w bardzo krótkim czasie rozliczyć cały wydatek inwestycyjny w kosztach uzyskania przychodu (tzw. leasing norweski, leasing lombardowy).

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/07- 08

Bank i Klient: Nowe instrumenty finansowe CIP

bank.2011.07-08.foto.030.a.200xOd lipca przedsiębiorcy mogą skorzystać z nowych instrumentów unijnego wsparcia. 29 czerwca br. podpisano pierwszą polską umowę reporęczeniową w ramach Programu Ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013 (CIP). Ogłoszono także datę rynkowego aktywowania pierwszej linii leasingowej poręczanej przez Europejski Fundusz Inwestycyjny. W efekcie do polskich mikro-, małych i średnich firm trafi wkrótce ponad 675 mln zł preferencyjnych środków finansowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/07- 08

Rynek finansowy: Nadmorskie Davos

bank.2011.07-08.foto.040.a.250xEuropejski Kongres Finansowy, organizowany w Sopocie przez Gdańską Akademię Bankową oraz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, to jedna z najważniejszych w naszym kraju konferencji, gromadząca finansową elitę Polski i UE. Tym razem grono liderów sektora finansowego i energetycznego debatowało nad odbudową wartości i reputacji przedsiębiorstw, banków i krajów w najbliższych latach, którą mocno nadszarpnął globalny kryzys.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/07- 08

Rekrutacja: Doradztwo personalne dla bankowości

bank.2011.07-08.foto.071.a.200xBanki i instytucje finansowe mają w swoich strukturach organizacyjnych wyspecjalizowane jednostki organizacyjne zajmujące się zarządzaniem zasobami ludzkimi. To zrozumiałe, że stawia się na jakość zatrudnionej kadry, bo ona przesądza o sukcesie. Stąd dba się o szkolenia i rozwój kompetencji pracowników na różnych stanowiskach. Warto zatem postawić pytanie, jakich pracowników poszukują dziś instytucje finansowe działające na naszym rynku.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/07- 08

Sprawozdania: Niezależność biegłych rewidentów

Postawione przez Komisję Europejską tezy w kwestii niezależności firm audytorskich koncentrują się wokół następujących zagadnień: sposobu wyboru biegłych rewidentów i czasu trwania ich zaangażowania (rotacji firm audytorskich w jednostkach zainteresowania publicznego) oraz wprowadzenia ograniczenia zakresu świadczenia usług niezwiązanych z badaniem sprawozdań finansowych na rzecz badanych jednostek.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/07- 08

Konsulting: Kto pyta – nie błądzi

Nowe technologie informatyczne mogą zwiększyć efektywność samej organizacji, jak też umożliwić oferowanie nowych produktów bankowych, ubezpieczeniowych itp. Dziś problemem nie są możliwości techniczne, ale umiejętność ich wykorzystania w biznesie. Ostatnie lata to przywiązywanie większej wagi do kosztów realizowanych projektów informatycznych. By osiągnąć zamierzone cele, warto korzystać z wiedzy i doświadczenia specjalistów.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2