Redaktor Naczelny MF BANK: lipiec-sierpień 2011: Prezydencja pod flagą Lechitów

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

wielusnki.stanislaw.01.b.100xObjęcie przez Polskę półrocznej prezydencji w UE to fakt bezprecedensowy dla naszej historii po roku 1945. Nasz kraj ma wiele do zrobienia we Wspólnocie, od finansowej pomocy dla Grecji po walkę z reżymem Kadafiego.

Stanisław Brzeg-Wieluński
Redaktor Naczelny

Dla polskiego sektora bankowego ważne będzie, na ile koalicja rządowa wywiąże się z obietnic, które złożył ówczesny wiceminister finansów Dariusz Daniluk na marcowym „Forum Bankowym 2011”.

Pytany wtedy o priorytety polskiej prezydencji w UE uznał, że będzie nimi m.in. dyrektywa CRD4, która niejako „europeizuje” Bazyleę III. Jego zdaniem, nie można niczego przenosić mechanicznie. W orbicie zainteresowań polskiego resortu finansów podczas prezydencji w UE powinny być – jego zdaniem – m.in. dyrektywy o zbiorowym zbywaniu papierów wartościowych i centralnym depozycie papierów wartościowych. Na prawne rozstrzygnięcie wciąż czeka problem odpowiedzialności pracowników instytucji finansowych za wykorzystywanie poufnych informacji (ang. inside trading). Potrzeba pilnych regulacji dotyczących tzw. krótkiej sprzedaży oraz instrumentów pochodnych (poza obrotem regularnym). Czy choćby część z tych bardzo dobrych idei i pomysłów zostanie wykorzystanych podczas prezydencji przez najbliższe 6 miesięcy, dowiemy się już wkrótce.