Prawne aspekty biometrii: O autorach

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kaszubski.remigiusz.01.100xRemigiusz Kaszubski

Ekspert z zakresu prawa bankowego, nadzoru bankowego, bankowości elektronicznej, bezpieczeństwa transakcji elektronicznych, systemów płatniczych i gospodarki elektronicznej.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, profesor UW, doktor habilitowany nauk prawnych, absolwent studiów podyplomowych The George Washington University, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UW, autor ponad 100 publikacji (książek, broszur, artykułów i felietonów) z zakresu prawa bankowego, podatkowego, gospodarczego, nowoczesnych technologii, członek kolegium redakcyjnego „Przeglądu Prawa Gospodarczego «Glosa»”, dyrektor ZBP, koordynator krajowy i członek prezydiów: Rady Wydawców Kart Bankowych, Rady Bankowości Elektronicznej, Forum Technologii Bankowych, Forum Bezpieczeństwa Transakcji Elektronicznych, Komitetu Agentów Rozliczeniowych, Programu SEPA.PL (SEPA – Single Payments Euro Area – Jednolity Obszar Płatności w Euro). Członek Rady Nadzorczej First Data Poland S.A. (dawniej POLCARD S.A.).

Stały uczestnik posiedzeń Rady ds. Systemu Płatniczego działającej przy Zarządzie NBP.

Członek Komitetu Prawniczego i Komitetu Płatniczego Europejskiej Federacji Bankowej. Wieloletni pracownik Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego NBP. Pełnił funkcje doradcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego zastępującego dyrektora Biura Polityki Nadzorczej w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego NBP. Pełnił funkcję członka zarządu i członka rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Pełnił funkcję członka Grupy Wsparcia Prawnego i Grupy Kart Płatniczych Europejskiej Rady ds. Płatności w okresie tworzenia założeń SEPA (Jednolitego Obszaru Płatności w Euro). Pełnił funkcję członka Komisji Doradczej Ministra Finansów do spraw organizacji nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi. Prowadził wykłady w Szkole Głównej Handlowej, Polskiej Akademii Nauk, Warszawskim Instytucie Bankowości, Wydziale Ekonomii UW. Współtwórca leasingu tenencyjnego – srebrny medal na Targach Instrumentów Finansowych. Uczestniczył w pracach legislacyjnych nad ustawami regulującymi rynek usług finansowych, m.in. ustawy Prawo bankowe, ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych, ustawy o podpisie elektronicznym.

Odznaczony odznaką honorową „Za zasługi dla bankowości Rzeczpospolitej Polskiej”, nadawaną przez Prezesa NBP.

Mariusz Sudoł

Prawnik w departamencie Banking & Finance kancelarii Clifford Chance, absolwent Wydziału Prawa Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta na Universität Zürich w Szwajcarii, przygotowujący obecnie rozprawę doktorską z zakresu prawa bankowego/prawa nowych technologii. Prezes Koła Naukowego Prawa Bankowego Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2008/2009.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelarii Weil, Gotshal & Manges, poprzez współpracę ze Związkiem Banków Polskich oraz jako pracownik Zespołu Prawa Międzynarodowego i Konstytucyjnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym, bankowym, z uwzględnieniem również elementów regulacyjnych związanych z tą dziedziną prawa.

Autor kilku publikacji recenzowanych przez gremia profesorskie. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik międzynarodowych oraz prelegent ogólnopolskich konferencji naukowych. Współpomysłodawca i współorganizator I Ogólnopolskiego ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI