Konsulting: Kto pyta – nie błądzi

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Nowe technologie informatyczne mogą zwiększyć efektywność samej organizacji, jak też umożliwić oferowanie nowych produktów bankowych, ubezpieczeniowych itp. Dziś problemem nie są możliwości techniczne, ale umiejętność ich wykorzystania w biznesie. Ostatnie lata to przywiązywanie większej wagi do kosztów realizowanych projektów informatycznych. By osiągnąć zamierzone cele, warto korzystać z wiedzy i doświadczenia specjalistów.

Bohdan Szafrański

Banki i szerzej instytucje finansowe stanowią dziś w Polsce (i nie tylko) przykład dobrze zorganizowanych, nowoczesnych przedsiębiorstw. Jednak zawsze można coś jeszcze poprawić. Kto stoi w miejscu z IT, ten szybko się cofa. By zrozumieć dzisiejszą sytuację, musimy wrócić do początków informatyzacji sektora bankowego. Wtedy działy lub komórki IT dostarczały pomysły, jak wykorzystać nowe technologie, by zautomatyzować procesy i poprawiać wydajność pracy. Dziś mają przede wszystkim zapewnić sprawne funkcjonowanie tego, co już jest i działa

Każdy nowy projekt to wielkie wyzwanie organizacyjne, nowe problemy tam, gdzie wszystko było już poukładane. Naturalne jest więc ostrożne podejście do zmian – choć czasem zbyt ostrożne. Równocześnie wyraźniej zaznacza się specjalizacja w zakresie różnych działów IT i nie zawsze jest też czas, by śledzić nowości, czy obserwować tendencje na rynku. Z drugiej strony hermetyczność używanego w IT języka tworzy bariery w komunikacji z biznesem w firmie. Działa tu również, znana z Biblii zasada, że nie jest się prorokiem we własnym kraju. Firma Infovide-Matrix przeprowadziła badanie ankietowe „Poziom dojrzałości zarządzania zmianą IT w bankach”. Pytania skierowano do 19 banków w kraju, których suma aktywów stanowiła ponad 48 proc. sumy aktywów wszystkich banków komercyjnych w Polsce (według danych na 2009 r.). Jak się okazało, okresy planowania strategicznego biznesu i IT w 25 proc. przypadków (odpowiedzi tylko z 9 banków) były różne. Świadczy to o problemach zarządczych organizacji, ale moim zdaniem również o trudności w znalezieniu właściwego miejsca dla działów IT postrzeganych dziś jako komórki czysto usługowe, jak i równocześnie zdolne do generowania nowych koncepcji. Taką podwójną rolę trudno obecnie wypełniać na poziomie oczekiwanym przez biznes.

Potwierdza to Tomasz Motyl, dyrektor Departamentu Rozwoju Systemów i Aplikacji z działu IT Alior Banku S.A. W odpowiedzi na pytanie, czy warto korzystać z firm doradczych w zakresie IT i czy dostatecznie znają one specyfikę branży, podkreślił, że każdy projekt IT ma swoją specyfikę, dlatego każdorazowo trzeba dokonać analizy, która odpowie, czy zespół IT firmy w tym w szczególności instytucji finansowej posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie do jego wdrożenia. Gdy czas na realizację projektu jest stosunkowo krótki i konieczne jest szybkie zdobycie niezbędnej wiedzy na jego temat, jedyną alternatywą pozostaje konsulting IT. Trudno się z tą opinią nie zgodzić. Ostatecznie dział IT banku i tak będzie musiał posiąść wiedzę potrzebną do zapewnienia sprawnego funkcjonowania danego systemu bądź usługi. Dyrektor Motyl uważa, że już na etapie planowania należy zdefiniować, jaki zakres wiedzy i umiejętności będzie potrzebny na szybko rozwijającym się rynku rozwiązań IT, wymagającym umiejętności przewidywania i nieustannego poszukiwania innowacyjnych pomysłów i wdrożeń. Tego już konsulting IT nam nie zapewni.

Robert Dąbek, dyrektor w Departamencie IT i Systemów w DZ BANK Polska S.A. rzadko korzysta z usług doradczo-konsultingowych. Jednak na podstawie kilku przypadków uważa, że było warto skorzystać ze wsparcia merytorycznego kancelarii prawniczej przy negocjowaniu zapisów prawnych znaczącej umowy wdrożeniowej i utrzymaniowej systemu informatycznego i przy przygotowaniu koncepcji, a następnie procedur wykonawczych dla jednego z procesów wewnętrznych IT. Sądzi też, że chęć korzystania z zewnętrznego wsparcia w zakresie usług doradczo-konsultingowych IT w dużej mierze zależy od wielkości firmy. Im mniejsza, tym bardziej racjonalne wydaje się „kupowanie” rozwiązań i ich szybka implementacja, zakładając przy tym, co jest absolutnie kluczowe, że organizacja ma zdolność do absorpcji określonej wiedzy i proponowanych rozwiązań.

Radosław Stachowiak
Sales Development Director Software Mind S.A.

Konsulting w zakresie IT uwalnia usługobiorcę od konieczności gromadzenia, zarządzania i odświeżania wiedzy IT w wielu rozległych obszarach. Złożoność tematyki IT nie pozwala, często nawet dużym klientom, dysponować odpowiednim kapitałem ludzkim, by skutecznie odpowiedzieć na każde pojawiające się zagadnienie.

Możliwość skorzystania, w krótkim czasie, z dynamicznie dostępnych kilkutygodniowych usług konsultingowych zwalnia z konieczności alokacji znacznie większego budżetu, by rozwiązać ten problem wewnątrz organizacji. Co więcej, zewnętrzni konsultanci mają doświadczenie z wielu projektów realizowanych na potrzeby różnych klientów, dlatego ich wiedza często stanowi dla usługobiorcy cenne źródło nowych pomysłów i sprawdzonych w boju praktyk, chroniąc tym samym projekt usługobiorcy przed ślepymi uliczkami. Konsulting IT pozwala często przenieść odpowiedzialność na usługodawcę. Tym samym ryzyko przenoszone jest z własnych pracowników, którzy siłą rzeczy nie mogą być odpowiednio bilansowani w tabeli kosztów z tytułu odpowiedzialności. Mam tu na myśli przede wszystkim odpowiedzialność związaną z kwestiami opóźnienia w projektach i przekroczeniami budżetu. Trzecim istotnym zyskiem z korzystania z konsultingu IT ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI