Prawne aspekty biometrii: Definicje

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Niniejszy rozdział zawiera podstawowe pojęcia wykorzystywane w dalszej części opracowania. Źródłem definicji są w większości przypadków normy oraz słownik biometryczny ISO/IEC.

Biometria: dział informatyki dotyczący metod automatycznego rozpoznawania tożsamości z wykorzystaniem własności fizycznych (np. odcisk palca, układ żył krwionośnych w palcu lub dłoni) oraz zachowania (np. głos, podpis odręczny) człowieka

Dane biometryczne: dane na dowolnym etapie przetwarzania będące wynikiem pomiaru biometrycznego (np. dane surowe, czyli próbki biometryczne, cechy biometryczne, wzorce biometryczne)1.

Cechy biometryczne: liczby lub etykiety (np. minucje odcisku palca, bity kodu żył krwionośnych palca lub dłoni, średnia prędkość składania podpisu odręcznego) wyznaczone na podstawie próbki biometrycznej i używane w porównywaniu biometrycznym2.

Wzorzec biometryczny: zbiór cech biometrycznych wykorzystywany w bezpośrednim porównywaniu z cechami badanej próbki biometrycznej3.

Biometryczne dane referencyjne: dane biometryczne (np. próbki lub cechy) przypisane do tożsamości i zachowane w systemie w celu późniejszego rozpoznawania tożsamości4.

System zarządzania tożsamością: system składający się z jednego lub więcej systemów lub aplikacji, które zarządzają uwierzytelnianiem tożsamości.

Tożsamość: zbiór cech fizycznych i behawioralnych, które czynią osobę jednoznacznie rozpoznawalną.

Weryfikacja tożsamości: proces potwierdzania lub zaprzeczania prawdziwości zgł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI