BANK 2008/12

BANK 2008/12

Odgłosy: Ważniejsza jakość niż wzrost

Większość znanych nam kredytodawców oczekuje, że rok 2008 i następne będą latami powolnego lub nawet ujemnego tempa wzrostu aktywów. W niektórych przypadkach to wypadkowa obaw kadry zarządzającej o wyniki osiągane z portfeli oraz zamiaru zaostrzenia kryteriów zarządzania ryzykiem. W innych – kredytobiorcom brakuje kapitału i płynności na takie tempo wzrostu jak dawniej; w rezultacie nie mają oni innego wyjścia jak tylko ograniczenie akcji kredytowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2008/12

Odgłosy: Spokój z widokiem na kryzys

urbaniak.marek.01.100xDopóki w polskich mediach będzie słychać tylko pohukiwanie, że kryzys jest tuż-tuż, to tak naprawdę ciągle jeszcze go nie będzie. Najbardziej prawdopodobny jest bowiem scenariusz, że pogarszanie się naszej sytuacji gospodarczej będzie pełzało i dopiero po pewnym czasie, bez żadnych spektakularnych efektów, okaże się, że mamy coraz większe trudności ze sprzedawaniem naszych produktów, że coraz trudniej odzyskać swoje należności i że chyba trzeba ograniczyć zatrudnienie.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2008/12

Strefa VIP: Bankowcy na luzie

W Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta” odbył się wernisaż wystawy wieńczącej projekt „BIZNES W OBIEKTYWIE” – liderzy bankowości. W wydarzeniu uczestniczyli prezesi największych banków oraz przedstawiciele świata kultury. Inicjatywa Deloitte i fundacji COMMITMENT TO EUROPE arts & business zjednoczyła elity sektora fi nansowego oraz przedstawicieli biznesu i kultury, których połączył wspólny cel – popularyzacja sztuki fotografi i portretowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2008/12

Technologie i techniki: Sprawdzony ek-SPERT od „prania”

W Ministerstwie Finansów trwają intensywne prace nad projektem ustawy implementującej zalecenia tzw. trzeciej dyrektywy, która została przyjęta przez Komisję Europejską w 2005 roku. Włączyła ona do prawa unijnego m.in. zalecenia Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FAFT) – międzynarodowego organu powołanego w celu opracowywania standardów zapobiegania temu procederowi oraz finansowaniu terroryzmu.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2008/12

Obrót bezgotówkowy i gospodarka elektroniczna: Nowa twarz „starej” konferencji

bank.2008.12.foto.64.a.250xWdrażanie EMV, karty w transakcjach internetowych, jak rozwijać obrót bezgotówkowy, fraudy w płatnościach kartowych, bezpieczeństwo transakcji elektronicznych, nowoczesne dokumenty ID w Europie Centralnej, systemy IT wspierające obrót kartowy – to tylko kilka wybranych tytułów sesji składających się na Konferencję Central European Electronic Card, która odbyła się w Warszawie w dniach 2-3 grudnia br. Wzięło w niej udział ponad 300 osób, głównie z firm finansowych, informatycznych oraz administracji centralnej i samorządowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2008/12

Obrót bezgotówkowy i gospodarka elektroniczna: Autorska kronika „plastikowa” i „elektroniczna” („szalone” lata 1996–1999)

Stojąc u progu kartowej rewolucji, zastępowania przez banki technologii opartej na paskach magnetycznych i ręcznym podpisie mikroprocesorami i numerami PIN można sobie uświadomić, jak dużo w kwestii odejścia od gotówki zrobiono już w Polsce. Emisja i użycie kart płatniczych – z mocno ograniczonych wielkości jeszcze w 1997 roku – w ciągu tylko 10 lat wzrosły dramatycznie.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2008/12

Obrót bezgotówkowy i gospodarka elektroniczna: Droga do e-pieniądza

bank.2008.12.foto.51.a.200xJednym z elementów XIV Polskiego Forum Finansowego „Twoje Pieniądze” w Warszawie, była debata „E-gospodarka”, zorganizowana pod patronatem medialnym „Miesięcznika Finansowego BANK”. Uczestniczyli w niej: Wiesław Wyszogrodzki, business development manager – sektor bankowy Sygnity SA, Jerzy Cichowicz, prezes zarządu ELKART Systemy Kart Elektronicznych Sp. z o.o. oraz dr Janusz Grobicki, ekspert Centrum im. Adama Smitha (moderator). Dyskusja dotyczyła m.in. warunków koniecznych do powstania globalnej gospodarki wirtualnej, a skoncentrowała się wokół pieniądza elektronicznego.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2008/12

Ludzie i pieniądze: Departament kadr – listopad 2008

ogrodnik.pawel.01.a.100xPaweł Ogrodnik

Od 14 listopada br. pełni funkcję prezesa zarządu SEB TFI SA. Wcześniej – od 26 czerwca do 13 listopada – pełnił funkcję członka zarządu. Z rynkiem funduszy inwestycyjnych w Polsce związany jest od dziesięciu lat. W roku 1998 uczestniczył w uruchamianiu ABB TFI SA, przekształconego później w SEB TFI SA. Do 2004 roku zajmował rożnego szczebla stanowiska w zakresie rachunkowości inwestycyjnej. Od tegoż roku odpowiada za kontrolę finansową i ryzyko operacyjne. Rok później zaczął pełnić także funkcję inspektora nadzoru. Jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada kwalifikacje audytora wewnętrznego i specjalizację w zakresie instytucji finansowych uzyskane w największej organizacji branżowej – The Institute of Internal Auditors.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2