Technologie i techniki: Na kryzys?-AMRON w pigułce

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Wiarygodna informacja o aktualnej wartości nieruchomości oraz trafna diagnoza zmian zachodzących na rynku nieruchomości mogą okazać się gorzką do przełknięcia pigułką. Lecz tylko jej przyjęcie pozwala inwestorowi czy instytucji finansowej korzystającej z zabezpieczenia na nieruchomości na skuteczne przeprowadzenie właściwej terapii.

Zaniepokojenie konsekwencjami amerykańskiego kryzysu hipotecznego dla Polski oraz widoczna od kilku miesięcy zmiana dynamiki rozwoju polskiego rynku nieruchomości generują rosnące zapotrzebowanie na informacje, analizy i raporty dotyczące konkretnych nieruchomości, jak również zjawisk zachodzących na tym rynku. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi Związek Banków Polskich, udostępniając od stycznia 2009 roku System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomości AMRON także dla innych podmiotów aktywnych na tym rynku – rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, deweloperów, notariuszy. Oferta współpracy skierowana będzie również do starostw powiatowych.

BAZA DANYCH

System AMRON gromadzi i przetwarza dane o następujących typach nieruchomości:

 • nieruchomości gruntowe
 • nieruchomości mieszkalne
 • nieruchomości lokalowe
 • nieruchomości komercyjne
 • obiekty użyteczności publicznej
 • nieruchomości rolnicze i zaplecza rolniczego
 • nieruchomości komunalne
 • nieruchomości przemysłowe.

Baza danych o wartościach nieruchomości przekroczy do końca roku 2008 poziom 0,5 mln rekordów, ponad 100 tys. z nich to dane opisujące transakcje lokalami mieszkalnymi. Zasób AMRON to również informacje dotyczące transakcji gruntami rolnymi. Oferujemy pełen przegląd transakcji na tym rynku dzięki bardzo dobrej współpracy z Agencją Nieruchomości Rolnych.

Terytorialny rozkład danych w AMRON (diagram 1) odzwierciedla wiernie aktywność uczestników rynku obrotu nieruchomościami w poszczególnych regionach Polski – dominuje Mazowsze – 18 proc. udziału w liczbie transakcji, przed Małopolską (10 proc.), Dolnym Śląskiem i Wielkopolską (po ok. 8 proc.).

Bardzo interesująca jest struktura zasobów AMRON ze względu na datę transakcji. Najstarsze dane to wartości nieruchomości z transakcji zawartych w roku 1999. Jednak te z lat 1999-2002 stanowią zaledwie 3 proc. zasobów. Struktura czasowa danych w latach 2003-2008 wykazuje dużą zbieżność z zewnętrznymi ocenami dynamiki rynku nieruchomości w tym okresie, z apogeum przypadającym na rok 2006.

Na szczególne podkreślenie zasługuje wysoka wiarygodność danych w bazie AMRON. Wszystkie dane wprowadzane są na podstawie stosownych dokumentów. W 80 proc. informacje pochodzą z akt notarialnych umów kupna-sprzedaży nieruchomości na rynku pierwotnym i wtórnym (w tym również umów przedwstępnych). Około 16 proc. zasobów pochodzi z operatów szacunkowych, przygotowywanych przez licencjonowanych rzeczoznawców majątkowych. Pozostałe 4 proc. to dane z innych źródeł, takich jak umowa darowizny, przetarg czy transakcje wymuszone (diagram 3).

OFEROWANE RAPORTY

Dużą popularnością użytkowników systemu cieszą się raporty indywidualne typu A, oferujące informacje o podstawowych parametrach transakcji, typie nieruchomości, źródle informacji, wartości nieruchomości określonej w transakcji, lokalizacji nieruchomości oraz jej powierzchni. Raport typu B jest rozszerzeniem raportu typu A i udostępnia użytkownikowi wszystkie dane wprowadzone do AMRON na temat nieruchomości, będącej przedmiotem analizowanej transakcji. Liczba indywidualnych raportów typu A i B pobranych przez banki przekroczyła w roku 2008 poziom 1 mln.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI